Đánh dấu một vị trí là đã đóng cửa vĩnh viễn

Nếu bất kỳ địa điểm nào của bạn đã đóng cửa vĩnh viễn, bạn có thể đánh dấu địa điểm đó là "Đã đóng cửa vĩnh viễn" trên Google để cập nhật cho khách hàng của bạn.

Nếu bạn chỉ có một Hồ sơ doanh nghiệp

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thông tin.
 3. Nhấp vào Đóng cửa doanh nghiệp này trên Googlesau đó Đánh dấu là đã đóng cửa vĩnh viễnsau đó Đóng cửa doanh nghiệp.
  • Để mở rộng mục này, bạn cần nhấp vào mũi tên.

Giờ đây, hồ sơ đó sẽ xuất hiện là “Đã đóng cửa vĩnh viễn” trên Google Maps và Google Tìm kiếm.

Nếu bạn có nhiều hồ sơ

 1. Đăng nhập vào Google Doanh nghiệp của tôi trên máy tính.
 2. Từ danh sách địa điểm, hãy chọn tất cả các địa điểm mà bạn muốn đánh dấu là "Đã đóng cửa vĩnh viễn".
 3. Trên thanh công cụ ở trên cùng, hãy nhấp vào mục Hành động sau đó Đã đóng cửa vĩnh viễn.
 4. Nhấp vào biểu tượng Thêm ​​Thêm sau đó Đánh dấu là đã đóng cửa vĩnh viễn.
 5. Trong hộp thoại, hãy nhấp vào mục Đánh dấu là đã đóng cửa vĩnh viễn.

Giờ đây, các địa điểm đó sẽ xuất hiện là "Đã đã đóng cửa vĩnh viễn" trên Google Maps và Tìm kiếm.

Địa điểm được báo cáo là đã đóng cửa

Bạn có thể nhận thông báo "Được báo cáo là đã đóng cửa vĩnh viễn" nếu Google nhận được thông tin cập nhật cho biết một địa điểm đã đóng cửa vĩnh viễn.
 1. Nhấp vào mục Được báo cáo là đã đóng cửa vĩnh viễn sau đó Xác nhận đã đóng cửa.
 2. Để xác nhận trạng thái của địa điểm đó, hãy nhấp vào Xem lại.

Giờ đây, địa điểm đó sẽ xuất hiện là "Đã đóng cửa vĩnh viễn" trên Google Maps và Tìm kiếm.

Mẹo: Nếu bất kỳ địa điểm nào của bạn bị đánh dấu nhầm là đã đóng cửa vĩnh viễn, bạn có thể mở lại địa điểm đó.

Tìm hiểu cách đánh dấu doanh nghiệp của bạn llà tạm thời đóng cửa.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố