Een locatie markeren als 'Permanent gesloten'

Als een van uw locaties permanent wordt gesloten, kunt u deze op Google markeren als 'Permanent gesloten', zodat uw klanten op de hoogte zijn.

Als u slechts één bedrijfsprofiel heeft

  1. Log via uw computer in bij Google Mijn Bedrijf.
  2. Klik aan de linkerkant op Informatie.
  3. Klik op Deze vermelding sluiten of verwijderen en dan Markeren als 'Permanent gesloten' en dan OK.

Het profiel wordt nu weergegeven als 'Permanent gesloten' op Google Maps en Zoeken.

Als u meerdere profielen heeft

  1. Log via uw computer in bij Google Mijn Bedrijf.
  2. Selecteer in de lijst van locaties alle locaties die u wilt markeren als 'Permanent gesloten'.
  3. Klik in de werkbalk bovenaan op Actiesen dan Permanent gesloten.
  4. Klik op Meer ​​Meer en dan Markeren als 'Permanent gesloten'.
  5. Klik in het dialoogvenster op Markeren als 'Permanent gesloten'.

De locaties worden nu weergegeven als 'Permanent gesloten' op Google Maps en Zoeken.

Locaties gemeld als gesloten

Mogelijk ziet u de melding 'Gemeld als 'Permanent gesloten'' als Google updates heeft die aangeven dat een locatie permanent is gesloten.
  1. Klik op Gemeld als 'Permanent gesloten' en dan Bevestigen als gesloten.
  2. Klik op Controleren om de locatiestatus te bevestigen.

De locatie wordt nu weergegeven als 'Permanent gesloten' op Google Maps en Zoeken.

Tip: Als een van uw locaties per ongeluk wordt gemarkeerd als 'Permanent gesloten', kunt u de locatie opnieuw openen.

Informatie over hoe u uw bedrijf kunt markeren als 'Tijdelijk gesloten'.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen