Een locatie markeren als permanent gesloten

Als een van uw locaties permanent wordt gesloten, markeert u deze als zodanig op Google om uw klanten hiervan op de hoogte te houden.

Als u één vermelding heeft

 1. Log in op Google Mijn Bedrijf.
 2. Klik in het menu op Informatie.
 3. Klik onder 'Deze vermelding sluiten of verwijderen' op Markeren als permanent gesloten.
 4. Klik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op OK.

De vermelding wordt nu als permanent gesloten weergegeven op Google Maps en Zoeken.

Als u meerdere vermeldingen heeft

 1. Log in op Google Mijn Bedrijf.
 2. Selecteer in de lijst met locaties een of meer locaties die u als permanent gesloten wilt markeren.
 3. Klik op de werkbalk hierboven op Acties en vervolgens op Permanent gesloten. (Als u het menupictogram met drie stippen ziet , klikt u op dat pictogram en klikt u vervolgens op Markeren als permanent gesloten.)
 4. Klik op Markeren als permanent gesloten in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

De locatie(s) worden nu als permanent gesloten weergegeven op Google Maps en Zoeken.

Als u de mobiele app gebruikt

 1. Open de app Google Mijn Bedrijf.
 2. Als u meerdere locaties heeft, gaat u naar de locatie die u als permanent gesloten wilt markeren.
 3. Tik op Profiel.
 4. Scroll omlaag en tik op Markeren als permanent gesloten.
 5. Tik in het dialoogvenster dat wordt weergegeven op Ja.
 6. Tik op Opslaan

De locatie wordt nu als permanent gesloten weergegeven op Google Maps en Zoeken.

Locaties die zijn gerapporteerd als gesloten

Mogelijk ziet u de melding 'Gemeld als permanent gesloten' als Google updates heeft die aangeven dat een locatie permanent is gesloten. 

U kunt dit als volgt bevestigen:

 1. Klik op Gemeld als permanent gesloten.
 2. Klik op Bevestigen als gesloten.
 3. Klik op Beoordelen om de status te bevestigen.

De locatie wordt nu als permanent gesloten weergegeven op Google Maps en Zoeken.

Is een van uw locaties per ongeluk gemarkeerd als permanent gesloten? Lees hoe u een locatie opnieuw opent.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?