Afwijkende openingstijden instellen

Uw bedrijf beheren

Voor dagen waarop uw bedrijf niet de normale openingstijden hanteert, zoals in vakantieperioden of bij speciale gelegenheden, kunt u van tevoren afwijkende openingstijden opgeven. Als u afwijkende openingstijden opgeeft, blijven uw normale openingstijden voor alle overige dagen staan.

U doet er verstandig aan om altijd uw openingstijden voor officiële feestdagen op te geven, ook als die gelijk zijn aan uw normale openingstijden. Zo weten uw klanten zeker dat uw normale openingstijden ook voor feestdagen gelden.

U kunt alleen afwijkende openingstijden instellen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.

Tip: Bekijk de lijst met feestdagen op Google per land en regio.

Afwijkende openingstijden instellen

 1. Log via uw computer in bij Google Mijn Bedrijf.
  • Als u meerdere locaties heeft, opent u de locatie die u wilt beheren.
 2. Klik op Informatie en dan Afwijkende openingstijden. (U ziet dit gedeelte alleen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.)
 3. Klik op Openingstijden bevestigen naast een komende feestdag. Of klik op Nieuwe datum toevoegen om een andere datum te kiezen.
 4. Geef de openings- en sluitingstijden voor die dag op. 
 5. Wanneer u alle afwijkende openingstijden heeft ingevoerd, klikt u op Toepassen. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven.
Tip: Twee reeksen afwijkende openingstijden op dezelfde dag geeft u op als twee afzonderlijke rijen. Als uw bedrijf bijvoorbeeld 's morgens gedurende een bepaalde periode is geopend, tijdens de lunch is gesloten en in de namiddag opnieuw is geopend, voert u deze afwijkende openingstijden in twee rijen in. Als u nog een rij met openingstijden wilt toevoegen, klikt u op Openingstijden toevoegen.
Afwijkende openingstijden instellen via een spreadsheet

Als u alleen afwijkende openingstijden toevoegt voor bestaande locaties en u geen andere wijzigingen wilt aanbrengen, neemt u alleen de kolommen voor winkelcode en afwijkende openingstijden op. De overige kolommen laat u weg. Als uw spreadsheet lege kolommen bevat (kolommen met koppen, maar zonder gegevens), worden bestaande gegevens voor deze kolommen gewist. Als u ook nieuwe locaties toevoegt, wordt er een waarschuwing weergegeven dat er verplichte kolomkoppen ontbreken.

 1. Ga in uw spreadsheet voor bulkupload naar de kolom 'Afwijkende openingstijden'.
 2. Geef de betreffende dagen op en voer de afwijkende openingstijden in de volgende notatie in, waarbij 'x' betekent dat uw bedrijf de hele dag gesloten is. U kunt tijden opgeven in 24-uursnotatie:
  DD-MM-JJJJ: HH:MM-HH:MM
  of in AM/PM-notatie:
  DD-MM-JJJJ: HH:MM AM-HH:MM PM
  Scheid elke reeks openingstijden van elkaar met een komma. Als u voor één dag meerdere reeksen openingstijden wilt opgeven, scheidt u de reeksen in twee vermeldingen en plaatst u er een komma tussen. In het volgende voorbeeld ziet u de openingstijden van een bedrijf dat op 26 december 2015 gedurende twee afzonderlijke perioden is geopend:
  26-11-2015: x, 25-12-2015: x, 26-12-2015: 10:00-16:00, 26-12-2015: 17:00-18:00, 1-1-2016: 00:00-00:00
  Meer informatie over hoe u tijden noteert.
 3. Sla de spreadsheet op en importeer deze. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven. 
Openingstijden instellen die doorlopen tot de volgende dag

Als een reeks afwijkende openingstijden van vóór middernacht doorloopt tot of na twaalf uur 's middags de volgende dag, moet u de openingstijden opdelen in meerdere reeksen: één reeks die eindigt aan het einde van de eerste dag en één reeks die om middernacht (het begin van de tweede dag) begint. Elke reeks afwijkende openingstijden mag maximaal 24 uur beslaan.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld is geopend vanaf 19:00 uur op dag één tot 17:00 uur op dag twee, geeft u de openingstijden als volgt op:

2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

In dit geval worden uw normale openingstijden op de tweede dag genegeerd ten gunste van de afwijkende openingstijden. Als u de normale openingstijden van deze dag (deels) wilt behouden, moet u ze nogmaals opgeven in uw lijst met afwijkende openingstijden:

27-11-2015: 20:00-22:00

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?