Afwijkende openingstijden instellen

Voor dagen waarop uw bedrijf niet de normale openingstijden hanteert, zoals in vakantieperioden of bij speciale gelegenheden, kunt u van tevoren afwijkende openingstijden opgeven. Als u afwijkende openingstijden opgeeft, blijven uw normale openingstijden voor alle overige dagen staan.

Als u afwijkende openingstijden instelt voor een officiële feestdag, laten we gebruikers weten dat deze openingstijden specifiek voor deze feestdag gelden. Geeft u voor een dergelijke dag geen afwijkende openingstijden op in Google Mijn Bedrijf, dan krijgen gebruikers van Maps en Google Zoeken een waarschuwing te zien dat de openingstijden van uw locatie op bepaalde feestdagen kunnen afwijken.

U doet er verstandig aan om altijd uw openingstijden voor officiële feestdagen op te geven, ook als die gelijk zijn aan uw normale openingstijden. Zo weten uw klanten zeker dat uw normale openingstijden ook voor feestdagen gelden.

U kunt alleen afwijkende openingstijden instellen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.

Online afwijkende openingstijden instellen

Ga als volgt te werk om afwijkende openingstijden in te stellen:

 1. Log in op Google Mijn Bedrijf.
 2. Als u meerdere locaties heeft, opent u de locatie die u wilt beheren.
 3. Klik op het gedeelte Afwijkende openingstijden. (U ziet dit gedeelte alleen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.)
 4. Klik op Openingstijden bevestigen naast een komende feestdag. Of klik op Nieuwe datum toevoegen om een andere datum te kiezen.
 5. Geef de openings- en sluitingstijden voor die dag op. 
  • Schuif de cirkel naar Gesloten om aan te geven dat de locatie de hele dag is gesloten.
  • Als u 24 uur per dag bent geopend, klikt u op Gaat open om en selecteert u 24 uur in het dropdown-menu dat wordt weergegeven.
  • Als uw bedrijf pas na middernacht sluit, let er dan goed op dat u de openingstijden op de juiste manier instelt.
 6.  Wanneer u alle afwijkende openingstijden heeft ingevoerd, klikt u op Toepassen. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven.

  U geeft twee reeksen afwijkende openingstijden op dezelfde dag op als twee afzonderlijke rijen. Als uw bedrijf bijvoorbeeld 's morgens gedurende een bepaalde periode is geopend, tijdens de lunch is gesloten en in de namiddag opnieuw is geopend, voert u deze afwijkende openingstijden in twee rijen in. Klik op Openingstijden toevoegen om een extra rij openingstijden toe te voegen.

Afwijkende openingstijden instellen via een spreadsheet

Als u alleen afwijkende openingstijden opgeeft voor bestaande locaties en u geen andere wijzigingen wilt aanbrengen, neemt u alleen de kolommen voor winkelcode en afwijkende openingstijden op. De overige kolommen laat u weg. Bevat uw spreadsheet lege kolommen (kolommen met koppen, maar zonder gegevens), dan worden de bestaande gegevens voor deze kolommen gewist. Als u ook nieuwe locaties toevoegt, wordt er een waarschuwing weergegeven dat er verplichte kolomkoppen ontbreken.

Ga als volgt te werk om afwijkende openingstijden toe te voegen:

 1. Ga in uw spreadsheet voor bulkupload naar de kolom 'Afwijkende openingstijden'.
 2. Geef de betreffende dagen op en voer de afwijkende openingstijden in de volgende notatie in, waarbij 'x' betekent dat uw bedrijf de hele dag is gesloten. U kunt uren opgeven in de 24-uursnotatie:

  JJJJ-MM-DD: UU:MM-UU:MM

  of in de AM/PM-notatie:

  JJJJ-MM-DD: UU:MMAM-UU:MMPM

  Scheid elke reeks openingstijden van elkaar met een komma. Als u voor één dag meerdere reeksen openingstijden wilt opgeven, scheidt u de reeksen in twee vermeldingen en plaatst u er een komma tussen. In het volgende voorbeeld ziet u de openingstijden van een bedrijf dat op 26 december 2015 gedurende twee afzonderlijke perioden is geopend:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00

  Meer informatie over de notatie van tijden

 3. Sla de spreadsheet op en importeer deze. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven. 
Afwijkende openingstijden instellen op een mobiel apparaat
 1. Ga naar het scherm 'Bedrijfsinformatie bewerken', scrol omlaag en tik op Afwijkende openingstijden toevoegen. Als u eerder afwijkende openingstijden aan uw vermelding heeft toegevoegd, tikt u op de bestaande openingstijden naast het pictogram voor afwijkende openingstijden .
 2. Selecteer de dag waarop de eerste reeks afwijkende openingstijden betrekking heeft.
 3. Voer de afwijkende openings- en sluitingstijden in. Als uw bedrijf de hele dag is geopend, kunt u ook '24 uur geopend' selecteren. Is uw bedrijf de hele dag gesloten, selecteer dan Gesloten.
 4. Tik op OK.
 5. Tik op Openingstijden toevoegen om meer afwijkende openingstijden toe te voegen.
 6. Wanneer u alle afwijkende openingstijden heeft ingesteld, tikt u op Opslaan in de rechterbovenhoek van het scherm 'Afwijkende openingstijden bewerken'.
Openingstijden instellen die doorlopen tot de volgende dag

Als een reeks afwijkende openingstijden van vóór middernacht doorloopt tot of na twaalf uur 's middags de volgende dag, moet u de openingstijden opdelen in meerdere reeksen: één reeks die eindigt aan het einde van de eerste dag en één reeks die om middernacht (het begin van de tweede dag) begint. Elke reeks afwijkende openingstijden mag maximaal 24 uur beslaan.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld is geopend vanaf 19:00 uur op dag één tot 17:00 uur op dag twee, geeft u de openingstijden als volgt op:

2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

In dit geval worden uw normale openingstijden op de tweede dag genegeerd ten gunste van de afwijkende openingstijden. Als u de normale openingstijden van deze dag (deels) wilt behouden, moet u ze nogmaals opgeven in uw lijst met afwijkende openingstijden:

2015-11-27: 20:00-22:00

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?