Angiv særlige åbningstider

Administrer din virksomhed

For de dage, hvor din virksomhed har en anden åbningstid end ellers, f.eks. på grund af ferie eller helligdage, kan du på forhånd angive særlige åbningstider. Hvis du planlægger særlige åbningstider, gælder dine almindelige åbningstider fortsat for alle øvrige dage.

Det er en god idé at bekræfte dine åbningstider på officielle helligdage, selv hvis det er de samme som dine almindelige åbningstider. På denne måde gør du det tydeligt for kunderne, at åbningstiderne på helligdage er korrekte.

Der kan kun angives særlige åbningstider, hvis du allerede har angivet almindelige åbningstider.

Angiv særlige åbningstider

 1. Log ind på Google My Business via din computer.
  • Åbn det sted, du vil administrere (hvis du har flere steder).
 2. Klik på Oplysninger og derefter Særlige åbningstider. Du kan kun se denne sektion, hvis du allerede har angivet almindelige åbningstider.
 3. Klik på Bekræft åbningstider ud for en kommende helligdag. Du kan også klikke på Tilføj ny dato for at vælge en anden dato.
 4. Angiv åbnings- og lukketidspunkt for den pågældende dag. 
  • Hvis du vil markere stedet som lukket hele dagen, skal du skubbe cirklen til "Lukket".
  • Hvis virksomheden er døgnåben, skal du klikke på Åbner kl. og vælge 24 timer i rullemenuen.
  • Hvis du angiver lukketider hen over midnat, skal du huske at angive dem korrekt.
 5. Klik på Anvend, når du har angivet alle din særlige åbningstider. Kunderne på Google kan nu se, at du har særlige åbningstider de pågældende dage.
Tip! Hvis du har to sæt af særlige åbningstider på den samme dag, skal du indtaste dem i separate rækker. Hvis din virksomhed f.eks. er åben i en periode om morgenen, lukket til frokost og derefter åbner igen om eftermiddagen, skal disse særlige åbningstider indtastes i to rækker. Hvis du vil tilføje endnu en række åbningstider, skal du klikke på Tilføj åbningstider.
Sådan angiver du særlige åbningstider via et regneark

Hvis du kun føjer særlige åbningstider til eksisterende steder og ikke ønsker at foretage andre ændringer, kan du nøjes med at medtage kolonnerne for særlige åbningstider og butikskoden og undlade at medtage de øvrige kolonner i regnearket. Hvis du inkluderer tomme kolonner i dit regneark (dvs. kolonner med overskrifter, men uden oplysninger under disse), slettes de eksisterende oplysninger for disse kolonner. Hvis du også tilføjer et nyt sted, får du en besked om, at der mangler påkrævede kolonneoverskrifter.

 1. Find kolonnen "Særlige åbningstider" i dit regneark til masseupload.
 2. Angiv de berørte dage og de særlige åbningstider i nedenstående format, hvor "x" angiver, at der er lukket hele dagen. Du kan angive åbningstider i 24-timersformat:
  ÅÅÅÅ-MM-DD: TT:MM-TT:MM
  eller i AM/PM-format:
  ÅÅÅÅ-MM-DD: TT:MMAM-TT:MMPM
  Adskil hvert sæt af åbningstider med komma. Hvis du vil angive flere sæt af åbningstider på én dag, skal du adskille sættene i to poster med et komma imellem dem. Følgende repræsenterer f.eks. åbningstiderne for en virksomhed, som har åbent i to forskellige perioder den 26. december 2015:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00
  Få flere oplysninger om formatering af åbningstider.
 3. Gem og importér dit regneark. Kunderne på Google kan nu se, at du har særlige åbningstider de pågældende dage. 
Angiv åbningstider, der går hen over midnat

Hvis et sæt af særlige åbningstider går hen over midnat og strækker sig til middag eller længere end middag den næste dag, skal du opdele åbningstiderne i flere sæt: Ét, der kører til slutningen af den første dag, og ét, der starter ved midnat den anden dag. Et sæt af særlige åbningstider må ikke vare længere end 24 timer.

Hvis din virksomhed f.eks. er åben fra 19.00 den ene dag til 17.00 den næste dag, skal du angive åbningstiderne på følgende måde:

2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

I dette tilfælde "tilsidesætter" de særlige åbningstider de almindelige åbningstider for den anden dag. Hvis du gerne vil bevare nogle af åbningstiderne for den anden dag, skal du huske at indtaste dem igen på din liste over særlige åbningstider.

2015-11-27: 20:00-22:00

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?