'Afwijkende openingstijden' instellen

Uw bedrijf beheren

Indien nodig kunt u afwijkende openingstijden instellen voor de volgende momenten:

 • Feestdagen
 • Speciale gelegenheden
 • Andere uitzonderlijke omstandigheden

Als u afwijkende openingstijden instelt, blijven uw normale openingstijden ongewijzigd.

Het is verstandig om uw openingstijden voor officiële feestdagen op te geven, ook als die gelijk zijn aan uw normale openingstijden. Zo weten uw klanten zeker dat uw normale openingstijden ook voor feestdagen gelden.

U kunt alleen afwijkende openingstijden instellen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.

Voor bedrijven met 'Meer openingstijden': Als uw bedrijf specifieke services biedt met andere openingstijden (zoals speciale openingstijden voor ouderen, bezorgen of afhalen), kunt u 'Meer openingstijden' instellen in plaats van afwijkende openingstijden. Meer informatie over het instellen van 'Meer openingstijden'
Tip: Bekijk de lijst met feestdagen op Google per land en regio.

'Afwijkende openingstijden' instellen

 1. Open de Google Mijn Bedrijf-app op uw Android-telefoon of -tablet. 
  • Als u meerdere locaties heeft, opent u de locatie die u wilt beheren.
 2. Tik op Profiel.
 3. Selecteer de dag waarvoor u afwijkende openingstijden wilt instellen.
 4. Voer de afwijkende openings- en sluitingstijden in.
  • De hele dag geopend: Kies 24 uur geopend.
  • De hele dag gesloten: Kies Gesloten.
 5. Tik op OK.
 6. Tik op Openingstijden toevoegen om meer afwijkende openingstijden toe te voegen.
 7. Wanneer u alle afwijkende openingstijden heeft ingesteld, tikt u rechtsboven in het scherm 'Afwijkende openingstijden bewerken' op Opslaan.
'Afwijkende openingstijden' instellen via een spreadsheet

Als u alleen afwijkende openingstijden toevoegt voor bestaande locaties en u geen andere wijzigingen wilt aanbrengen, neemt u alleen de kolommen voor winkelcode en afwijkende openingstijden op. De overige kolommen laat u weg. Als uw spreadsheet lege kolommen bevat (kolommen met koppen, maar zonder gegevens), worden bestaande gegevens voor deze kolommen gewist. Als u ook nieuwe locaties toevoegt, wordt er een waarschuwing weergegeven dat er verplichte kolomkoppen ontbreken.

 1. Ga in uw spreadsheet voor bulkupload naar de kolom 'Afwijkende openingstijden'.
 2. Geef de betreffende dagen op en voer de afwijkende openingstijden in de volgende notatie in, waarbij 'x' betekent dat uw bedrijf de hele dag gesloten is. U kunt tijden opgeven in 24-uursnotatie:
  DD-MM-JJJJ: HH:MM-HH:MM
  of in AM/PM-notatie:
  DD-MM-JJJJ: HH:MM AM-HH:MM PM
  Scheid elke reeks openingstijden van elkaar met een komma. Als u voor één dag meerdere reeksen openingstijden wilt opgeven, scheidt u de reeksen in twee vermeldingen en plaatst u er een komma tussen. In het volgende voorbeeld ziet u de openingstijden van een bedrijf dat op 26 december 2015 gedurende twee afzonderlijke perioden is geopend:
  26-11-2015: x, 25-12-2015: x, 26-12-2015: 10:00-16:00, 26-12-2015: 17:00-18:00, 1-1-2016: 00:00-00:00
  Meer informatie over hoe u tijden noteert.
 3. Sla de spreadsheet op en importeer deze. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven. 
Openingstijden instellen die doorlopen tot de volgende dag

Als een reeks afwijkende openingstijden van vóór middernacht doorloopt tot of na twaalf uur 's middags de volgende dag, moet u de openingstijden opdelen in meerdere reeksen: één reeks die eindigt aan het einde van de eerste dag en één reeks die om middernacht (het begin van de tweede dag) begint.Elke reeks afwijkende openingstijden mag maximaal 24 uur beslaan.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld is geopend vanaf 19:00 uur op dag één tot 17:00 uur op dag twee, geeft u de openingstijden als volgt op:

2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

In dit geval worden uw normale openingstijden op de tweede dag genegeerd ten gunste van de afwijkende openingstijden. Als u de normale openingstijden van deze dag (deels) wilt behouden, moet u ze nogmaals opgeven in uw lijst met afwijkende openingstijden:

27-11-2015: 20:00-22:00

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen