Afwijkende openingstijden instellen

Uw bedrijf beheren

Als uw openingstijden gedurende een korte periode afwijken, zoals voor een speciale gebeurtenis, kunt u de afwijkende openingstijden zo instellen dat uw normale openingstijden niet worden gewijzigd.

Belangrijk: U kunt alleen afwijkende openingstijden instellen als u al normale openingstijden heeft opgegeven.

Hoe het werkt

U kunt afwijkende openingstijden instellen als uw bedrijf de openingstijden tijdelijk wijzigt of als het tot 6 aaneengesloten dagen gesloten is.

Indien nodig kunt u afwijkende openingstijden instellen voor de volgende momenten:

 • Feestdagen
 • Speciale gelegenheden
 • Andere uitzonderlijke omstandigheden
Het is een goed idee om uw openingstijden voor officiële feestdagen op te geven, ook als deze niet afwijken van uw normale openingstijden. Zo weten uw klanten zeker dat de openingstijden kloppen.

Andere wijzigingen in de bedrijfsvoering

'Afwijkende openingstijden' instellen

 1. Open de Google Mijn Bedrijf-app My Business op uw Android-telefoon of -tablet. 
  • Als u meerdere profielen heeft, opent u het profiel dat u wilt updaten.
 2. Tik op Profiel.
 3. Selecteer de dag waarvoor u afwijkende openingstijden wilt instellen.
 4. Geef de afwijkende openings- en sluitingstijden op.
  • De hele dag geopend: kies 24 uur geopend.
  • De hele dag gesloten: kies Gesloten.
 5. Tik op OK.
 6. Tik op Openingstijden toevoegen als u meer afwijkende openingstijden wilt toevoegen.
 7. Tik op Toepassen.
Afwijkende openingstijden instellen via een spreadsheet
 1. Ga in uw spreadsheet voor bulkupload naar de kolom Afwijkende openingstijden.
 2. Geef de betreffende dagen en de afwijkende openingstijden op. Gebruik x om aan te geven dat uw bedrijf de hele dag gesloten is. 
  • Voorbeeld:
   • 24-uursnotatie: JJJJ-MM-DD: UU:MM-UU:MM
   • 12-uursnotatie (AM/PM): JJJJ-MM-DD: UU:MM AM-UU:MM PM
 3. Sla de spreadsheet op en importeer deze. Uw afwijkende openingstijden worden alleen voor de betreffende dagen aan klanten op Google weergegeven.

Als u alleen afwijkende openingstijden toevoegt aan bestaande bedrijven, neemt u enkel de kolommen voor winkelcode en afwijkende openingstijden op in de spreadsheet. Als uw spreadsheet lege kolommen bevat (kolommen met koppen, maar zonder gegevens), worden bestaande gegevens voor deze kolommen gewist. Als u een nieuw bedrijf toevoegt, krijgt u een waarschuwing dat verplichte kolomkoppen ontbreken.

Tip: Scheid elke reeks openingstijden van elkaar met een komma. Als u voor 1 dag meerdere reeksen openingstijden wilt opgeven, scheidt u de reeksen in 2 vermeldingen en plaatst u er een komma tussen. Meer informatie over hoe u openingstijden indeelt

 • In het volgende voorbeeld ziet u de openingstijden van een bedrijf dat op 26 december 2015 gedurende 2 afzonderlijke perioden is geopend:
  2015-11-26: x, 2015-12-25: x, 2015-12-26: 10:00-16:00, 2015-12-26: 17:00-18:00, 2016-1-1: 00:00-00:00
Openingstijden instellen die doorlopen tot de volgende dag
Belangrijk: Een reeks afwijkende openingstijden mag maximaal 24 uur beslaan.

Als een reeks afwijkende openingstijden van vóór middernacht doorloopt tot of na 12 uur 's middags de volgende dag, moet u de openingstijden opdelen in meerdere reeksen:

 • Eén reeks die eindigt aan het einde van de eerste dag,
 • Eén reeks die om middernacht (het begin van de tweede dag) begint.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld geopend is van 19:00 uur op de ene dag tot 17:00 uur de volgende dag, geeft u de openingstijden als volgt op:

 • 2015-11-26: 19:00-00:00, 2015-11-27: 00:00-17:00

In dit geval worden uw normale openingstijden op de tweede dag genegeerd ten gunste van de afwijkende openingstijden. Als u de normale openingstijden van deze dag (deels) wilt behouden, geeft u ze nogmaals op in de lijst met afwijkende openingstijden:

 • 2015-11-27: 20:00-22:00
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
99729
false