ลงชื่อสมัครใช้และยืนยันธุรกิจของคุณ

ยืนยันธุรกิจ

เริ่มต้นใช้งาน

รับประกันความถูกต้องของข้อมูลทางธุรกิจใน Google ด้วยการยืนยัน

การยืนยันช่วยปกป้องคุณจากผู้ที่อาจแสร้งทำเป็นตัวแทนของธุรกิจของคุณ คุณต้องยืนยันธุรกิจก่อน จึงจะแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจในผลิตภัณฑ์ของ Google ได้

เริ่มต้นการยืนยัน

การยืนยันธุรกิจส่วนใหญ่จะกระทำผ่านไปรษณียบัตรยืนยันจาก Google ที่จะได้รับโดยทางไปรษณีย์

เคล็ดลับ: คุณยืนยันธุรกิจบางประเภทผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ หรืออีเมล หรือผ่าน Google Search Console ได้ หากพบตัวเลือกเหล่านี้ โปรดทําตามคําแนะนําในหน้าเว็บและข้ามวิธีการในคู่มือนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยัน

หากคุณลงชื่อสมัครใช้ Google My Business และดําเนินการยืนยันต่อโดยตรง 

 1. หากข้อมูลทางธุรกิจถูกต้อง ให้คลิกไปรษณีย์ที่ด้านบนของหน้า 
  • โปรดอย่าคลิกยืนยันภายหลัง
 2. ป้อนชื่อของบุคคลที่จะให้เราส่งไปรษณียบัตรยืนยันให้ หรือเว้นว่างไว้ เราจะส่งไปรษณียบัตรไปตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ให้กับธุรกิจของคุณ
 3. คลิกส่งไปรษณียบัตร

หากคุณลงชื่อสมัครใช้ Google My Business แต่ไม่ได้เริ่มขั้นตอนการยืนยัน

 1. ลงชื่อเข้าใช้ google.com/business 
 2. ในหน้าแดชบอร์ดของ Google My Business ให้คลิกยืนยันเลยที่ด้านขวาบน
 3. หากข้อมูลทางธุรกิจถูกต้อง ให้คลิกไปรษณีย์ที่ด้านบนของหน้า 
  • โปรดอย่าคลิกยืนยันภายหลัง
 4. ป้อนชื่อของบุคคลที่จะให้เราส่งไปรษณียบัตรยืนยันให้ หรือเว้นว่างไว้ เราจะส่งไปรษณียบัตรไปตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้ให้กับธุรกิจของคุณ
 5. คลิกส่งไปรษณียบัตร

รอไปรษณียบัตร

สําคัญ: คุณอาจได้รับไปรษณียบัตรล่าช้าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19

ไปรษณียบัตรส่วนใหญ่จะส่งถึงภายใน 14 วัน บนไปรษณียบัตรจะมีรหัสยืนยันที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณต้องป้อนใน Google My Business เพื่อยืนยันว่าธุรกิจตั้งอยู่ในที่อยู่ที่ระบุไว้

ระหว่างรอ คุณจะเตรียมตัวให้พร้อมรับความสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้ดังนี้

 • เข้าชมเว็บไซต์ของธุรกิจให้เหมือนกับว่าคุณเป็นลูกค้าที่พบธุรกิจผ่าน Google Search หรือ Maps ปรับปรุงเว็บไซต์และแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
 • ถ่ายรูปธุรกิจ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่มี รูปภาพจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อมูลธุรกิจใน Google My Business นอกจากนี้คุณยังนําลูกค้าเข้าชมภายในพื้นที่ของคุณได้ด้วย Street View

ทำการยืนยันให้สมบูรณ์

เมื่อได้รับไปรษณียบัตรยืนยันแล้ว ให้ทําดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ google.com/business 
 2. ยืนยันธุรกิจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
  • คลิกยืนยันเลยใต้ "ต้องมีการยืนยัน"
  • หรือคลิกยืนยันสถานที่ในเมนูด้านซ้าย 
 3. ทําตามวิธีการเพื่อป้อนรหัสยืนยันจากไปรษณียบัตร

ขอแสดงความยินดีด้วย คุณได้ยืนยันและพร้อมแก้ไขข้อมูลทางธุรกิจ ตอบกลับรีวิว และเพิ่มรูปภาพแล้ว

อาจใช้เวลาราว 2-3 สัปดาห์ก่อนที่ข้อมูลทางธุรกิจจะปรากฏใน Google เมื่อข้อมูลแสดงแล้ว คุณจะตรวจสอบข้อมูลธุรกิจได้ ค้นหาชื่อธุรกิจและเมืองใน Google Search หรือ Maps และดูผลการค้นหา โปรดทราบว่าผลการค้นหาอาจแตกต่างกันเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ผลการค้นหาที่แสดงต่อคุณอาจไม่เหมือนกับที่แสดงต่อผู้อื่น ดูวิธีที่ Google จัดอันดับผลการค้นหาในพื้นที่

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคําแนะนําในลำดับถัดไป เพื่อดูวิธีปรับปรุงข้อมูลทางธุรกิจบนโลกออนไลน์ 

เริ่มต้นคำแนะนำในลำดับถัดไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว