Oblíbené časy, délka čekání a doba trvání návštěvy

Aby si mohli zákazníci lépe naplánovat návštěvu vaší firmy, poskytuje Google různé informace, jako například oblíbené časy, aktuální počet návštěvníků a obvyklou délku trvání návštěvy. Tato data se zobrazují pod běžnými informacemi o firmě v Mapách a ve Vyhledávání Google a mohou zákazníkům pomoci naplánovat si návštěvu.  

Údaje o návštěvě

K určení oblíbených časů, délek čekání a doby trvání návštěvy používá Google souhrnné a anonymizované údaje uživatelů, kteří se rozhodli přihlásit do Historie polohy Google. Oblíbené časy, délka čekání a délka trvání návštěvy se u vaší firmy zobrazí, pokud tito uživatelé dosáhnou dostatečného počtu návštěv. Tyto informace nemůžete ke své poloze přidat ručně. Zobrazí se pouze tehdy, když má Google u vaší firmy dostatek údajů o návštěvách. 

Údaje o návštěvách jsou například tyto:

  • Graf oblíbených časů: Ukazuje, jak frekventovaná obvykle bývá lokalita vaší firmy v konkrétní denní dobu. Frekventované časy se určují z průměrné návštěvnosti za posledních několik týdnů. Počet návštěvníků podniku v určitou hodinu se zobrazuje ve vztahu k typickému maximálnímu hodinovému počtu návštěvníků za celý týden. Na následujícím obrázku například vidíme, že oblíbený čas pro návštěvu této firmy je čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou. 
  • Údaje o aktuálním počtu návštěvníků: Ukazuje momentální aktivitu v místě vaší firmy. Údaje o aktuálním počtu návštěvníků se aktualizují v reálném čase a přenášejí se do grafu oblíbených časů. Například na následujícím obrázku představuje zvýrazněná část grafu momentální aktivitu v dané lokalitě ve srovnání s obvyklou úrovní aktivity.
  • Doba trvání návštěvy: Ukazuje, kolik času zákazníci obvykle tráví ve vaší firmě. Odhady délky trvání návštěv jsou založeny na vzorcích návštěv zákazníků během několika posledních týdnů.
  • Délka čekání: Uvádí, jak dlouho bude zákazník v jednotlivých denních dobách čekat na obsloužení a také jaká je délka čekání v jednotlivých dnech během týdne. Zobrazená délka čekání vychází ze vzorků návštěv zákazníků za několik posledních týdnů. Odhadovaná délka čekání se liší podle typu firem. Délka čekání např. na stůl v restauraci ukazuje, jak dlouho hosté čekají na usazení. Délka čekání v supermarketu znamená naopak dobu, kdy zákazníci čekají ve frontě u pokladny.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?