Oblíbené časy, čekací doba a doba trvání návštěvy

Aby si mohli zákazníci lépe naplánovat návštěvu vaší firmy, nabízí jim Google různé informace – například oblíbené časy, aktuální počet návštěvníků, čekací dobu a typickou délku návštěvy. Zobrazují se pod běžnými informacemi o firmě v Mapách a ve Vyhledávání Google.

Údaje o návštěvě

K určení oblíbených časů, čekacích dob a délky návštěvy používá Google souhrnné a anonymizované údaje uživatelů, kteří se rozhodli přihlásit do historie polohy Google. Oblíbené časy, čekací doba a délka návštěvy se u vaší firmy zobrazí, pokud tito uživatelé uskuteční dostatečný počet návštěv. Tyto informace nemůžete ke svému místu přidat ručně. Zobrazí se pouze tehdy, když má Google u vaší firmy dostatek údajů o návštěvách. 

Mezi údaje o návštěvách například patří:

  • Graf oblíbených časů: Ukazuje, jak frekventovaná obvykle bývá vaše firma (tedy dané místo) v různou denní dobu. Oblíbené časy se určují na základě průměrné oblíbenosti za posledních několik měsíců. Počet návštěvníků v určitou hodinu se zobrazuje relativně k typickému maximálnímu hodinovému počtu návštěvníků místa za celý týden. Například na obrázku níže vidíme, že jedním z oblíbených časů návštěvy tohoto podniku je sobota mezi 20. a 21. hodinou. 
  • Údaje o aktuálním počtu návštěvníků: Představují momentální aktivitu v místě vaší firmy. Tato data jsou aktualizována v reálném čase a přenášejí se do grafu oblíbených časů. Na našem obrázku představuje zvýrazněná část grafu momentální aktivitu v daném místě ve srovnání s obvyklou úrovní aktivity.
  • Doba trvání návštěvy: Informuje, kolik času zákazníci běžně v místě stráví. Odhady délky trvání návštěv jsou založeny na vzorcích návštěv zákazníků za několik posledních týdnů.
  • Odhadovaná délka čekání:  Ukazuje, jak dlouho bude zákazník na vaše služby čekat v různých denních dobách. Uvidíte zde také maximální čekací dobu pro každý den v týdnu. Zobrazená délka čekání vychází ze vzorků návštěv zákazníků za poslední týdny. Odhadovaná délka čekání se liší podle typu firem.  Délka čekání např. na stůl v restauraci znamená, že tak dlouho hosté v podniku čekají na usazení.

Live Busyness screenshot

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory