Udogodnienia w hotelach

Gdy szukasz hotelu w Google, w wynikach wyszukiwania mogą wyświetlać się informacje o udogodnieniach oferowanych przez dany hotel, takich jak Wi-Fi lub basen.

Hotel amenities

Google zbiera takie informacje z różnych źródeł, żeby ułatwić klientom wybór hotelu.

Edytowanie niedokładnych informacji o udogodnieniach

Hotele mogą edytować określone atrybuty w Google Moja Firma. 

Jeśli zauważysz, że informacje o udogodnieniach w hotelu są niedokładne, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?