Yêu cầu xóa bài đánh giá

Quản lý bài đánh giá

Những bài đánh giá vi phạm chính sách về bài đánh giá của Google có thể bị xóa khỏi Hồ sơ doanh nghiệp trên Google.

Lưu ý quan trọng: Trước khi bạn gắn cờ một bài đánh giá, hãy đọc chính sách về nội dung bài đánh giá.

Nguyên tắc

 • Bạn chỉ được gắn cờ những bài đánh giá vi phạm chính sách của Google.
 • Đừng gắn cờ một bài đánh giá chỉ vì bạn không đồng ý hoặc không thích bài đánh giá đó.
 • Google không can thiệp khi doanh nghiệp và khách hàng bất đồng về các sự kiện, vì không có cách nào đáng tin cậy để xác định bên nào đúng khi xem xét một tình huống trải nghiệm của khách hàng.
 • Hãy kiên nhẫn. Quá trình đánh giá có thể kéo dài vài ngày.

Mẹo: Bạn không thể gắn cờ các bài đánh giá của bên thứ ba về khách sạn. Để gắn cờ bài đánh giá không phù hợp của bên thứ ba, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn có thể nhấp vào tên người đánh giá để trực tiếp chuyển đến trang web của bên thứ ba. Ngay sau khi bài đánh giá bị xóa/thay đổi trên trang web của bên thứ ba, các thay đổi đó sẽ được phản ánh trên hồ sơ doanh nghiệp của bạn trên Google Maps.

Gắn cờ bài đánh giá trong tài khoản của bạn

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android.
 2. Nhấn vào Khách hàng sau đó Bài đánh giá.
 3. Nhấn vào bài đánh giá mà bạn muốn gắn cờ, rồi nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Gắn cờ bài đánh giá.

Gắn cờ bài đánh giá hoặc người dùng trong Google Maps

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Để mở Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Vòng tròn đại diện cho tài khoản Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Nhấn vào Bài đánh giá.
 4. Tìm bài đánh giá bạn muốn gắn cờ.
  • Cách gắn cờ một bài đánh giá: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo bài đánh giá.
  • Cách gắn cờ một người dùng: Nhấn vào tên của người dùng, rồi nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo hồ sơ.

Gắn cờ bài đánh giá trong Google Tìm kiếm

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google.
 2. Tìm Hồ sơ doanh nghiệp của bạn.
 3. Nhấn vào Bài đánh giá.
 4. Tìm bài đánh giá mà bạn muốn gắn cờ.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo bài đánh giá.

Mẹo: Người dùng và doanh nghiệp có thể báo cáo người dùng lạm dụng thông qua ứng dụng Google Maps. Chúng tôi sẽ xem xét hoạt động và các nội dung đóng góp (chẳng hạn như bài đánh giá, ảnh hoặc nội dung chỉnh sửa của người dùng) sau khi bạn gắn cờ. Tìm hiểu thêm về hồ sơ người đóng góp.

Phát hiện thư rác

Google sử dụng các biện pháp tự động phát hiện nội dung vi phạm để xóa các bài đánh giá có thể không phù hợp. Các biện pháp phòng chống bài đánh giá không phù hợp này giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Google và đảm bảo các bài đánh giá mà người dùng nhìn thấy là xác thực, thích hợp và hữu ích. Các thuật toán của Google có thể sẽ xóa nhầm một số bài đánh giá hợp lệ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố