Cách xóa bài đánh giá khỏi Trang doanh nghiệp của bạn trên Google

Để yêu cầu Google loại bỏ hoặc xóa một bài đánh giá không phù hợp khỏi Trang doanh nghiệp của bạn, hãy báo cáo bài đánh giá đó. Google có thể xóa những bài đánh giá vi phạm chính sách của Google.

Lưu ý quan trọng: Trước khi bạn yêu cầu xóa hoặc xóa bài đánh giá, hãy đọc chính sách về bài đánh giá của chúng tôi.

Yêu cầu xoá bài đánh giá

Tìm hiểu những bài đánh giá cần báo cáo để xóa

 • Chỉ báo cáo những bài đánh giá vi phạm chính sách của Google. Hãy tìm hiểu thêm về chính sách nội dung của Google.
 • Đừng báo cáo một bài đánh giá chỉ vì bạn không đồng ý hoặc không thích bài đánh giá đó.
  • Google sẽ không can thiệp khi doanh nghiệp và khách hàng bất đồng về các thông tin thực tế.
  • Không có cách nào đáng tin cậy để xác định bên nào đúng trong một tình huống trải nghiệm cụ thể của khách hàng.
 • Bạn không thể báo cáo bài đánh giá của bên thứ ba về khách sạn. Để gắn cờ bài đánh giá của bên thứ ba là không phù hợp, hãy liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp bên thứ ba. Để truy cập vào trang web của bên thứ ba, hãy nhấp vào tên người đánh giá. Ngay sau khi nhà cung cấp xóa hoặc thay đổi bài đánh giá trên trang web của họ, thông tin cập nhật sẽ hiển thị trên Trang doanh nghiệp của bạn.

Mẹo: Hãy kiên nhẫn. Quá trình đánh giá có thể mất vài ngày.

Cách yêu cầu xóa bài đánh giá

Để báo cáo và yêu cầu xóa một bài đánh giá không phù hợp, bạn có thể sử dụng Google Maps hoặc Google Tìm kiếm. Những bài đánh giá đã bị xóa sẽ không hiển thị trên cả hai nền tảng này nữa.

Gắn cờ bài đánh giá hoặc người dùng trong Google Maps

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Để mở Trang doanh nghiệp của bạn, ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn Vòng kết nối trong tài khoản sau đó Trang doanh nghiệp của bạn.
 3. Nhấn vào Bài đánh giá.
 4. Tìm bài đánh giá mà bạn muốn báo cáo.
  • Cách gắn cờ một bài đánh giá: Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo bài đánh giá.
  • Cách gắn cờ một người dùng: Nhấn vào tên của người dùng đó rồi nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo hồ sơ.
Mẹo: Các cá nhân và doanh nghiệp có thể báo cáo người dùng có hành vi sai trái thông qua ứng dụng Google Maps. Chúng tôi sẽ xem xét hoạt động và các nội dung đóng góp (chẳng hạn như bài đánh giá, ảnh hoặc nội dung chỉnh sửa của người dùng) sau khi bạn báo cáo. Hãy tìm hiểu thêm về hồ sơ của người đóng góp.

Gắn cờ bài đánh giá trong Google Tìm kiếm

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy truy cập vào Google.
 2. Tìm Trang doanh nghiệp của bạn.
 3. Nhấn vào Bài đánh giá.
 4. Tìm bài đánh giá mà bạn muốn báo cáo.
 5. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Báo cáo bài đánh giá.

Tìm hiểu về các bài đánh giá bị xóa bởi tính năng phát hiện nội dung vi phạm

Google sử dụng các biện pháp tự động phát hiện nội dung vi phạm để xóa các bài đánh giá có thể không phù hợp. Các biện pháp phòng chống bài đánh giá không phù hợp này giúp cải thiện trải nghiệm của người dùng trên Google và đảm bảo các bài đánh giá mà người dùng nhìn thấy là xác thực, thích hợp và hữu ích. Các thuật toán của Google có thể sẽ xóa nhầm một số bài đánh giá hợp lệ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
99729
false
false
false