Chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp cho hàng loạt vị trí

Nếu quản lý nhiều vị trí, bạn có thể chỉnh sửa thông tin doanh nghiệp của mình thông qua các phương pháp sau:

Mẹo: Nếu bạn muốn có quyền sở hữu một Hồ sơ doanh nghiệp, trước tiên, bạn cần yêu cầu chủ sở hữu trước đó thêm bạn làm chủ sở hữuchuyển quyền sở hữu cho bạn.

Nếu bạn gặp vấn đề trong việc đổi thương hiệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng có thể đặt câu hỏi và nhận câu trả lời từ các chuyên gia trong Cộng đồng Google Doanh nghiệp của tôi.

Google có thể xem xét mục chỉnh sửa của bạn trước khi đăng trực tuyến trên Google. Tìm hiểu thêm về những điều sẽ xảy ra với mục chỉnh sửa của bạn.

Tìm hiểu cách đánh dấu doanh nghiệp của bạn tạm thời đóng cửa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố