Zawieszone wizytówki

Możemy podejmować działania względem wizytówek i kont użytkowników naruszających nasze zasady dotyczące treści i zachowania.

Jeśli usuniemy wizytówkę: użytkownicy nie będą już mieli do niej dostępu. Jej właściciel i menedżerowie nie będą mogli wykonywać żadnych czynności w jej imieniu, chociaż nadal będą mogli ją edytować i wysłać prośbę o jej przywrócenie. Jeśli wizytówka zostanie przywrócona, jej właściciel i menedżerowie odzyskają uprawnienia.

Jeśli usuniemy konto Google właściciela: wszystkie wizytówki, których właścicielem jest ten użytkownik, również zostaną usunięte. Jeśli przywrócimy konto Google właściciela wizytówki, wizytówka również zostanie przywrócona.

Jeśli usuniemy konto Google menedżera: menedżer zostanie zawieszony w zarządzanych przez siebie wizytówkach, ale nie będzie to miało na nie wpływu. Jeśli konto Google menedżera zostanie przywrócone, menedżer automatycznie odzyska dostęp menedżerski do wizytówek.

Poprawianie zawieszonej wizytówki

Ważne: aby uniknąć opóźnień, prześlij tylko jedną prośbę o przywrócenie dla każdej wizytówki.

  1. Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi Google Moja Firma i zasadami dotyczącymi treści podlegających ograniczeniom.
  2. Sprawdź, czy Twoja wizytówka jest z nimi zgodna.
  3. Kiedy lokalizacje będą zgodne z naszymi wytycznymi i będą zawierać wymagane informacje, możesz poprosić o ich przywrócenie.

Dowiedz się więcej o stanie wizytówki w Google Moja Firma.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?