Đưa lên mạng với Google Doanh nghiệp của tôi

Sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để đưa một doanh nghiệp địa phương, nhãn hiệu, tổ chức hay nghệ sĩ lên mạng. Khi thêm doanh nghiệp của mình bằng Google Doanh nghiệp của tôi, bạn sẽ cần tạo một trang Google+.

Trang doanh nghiệp địa phương

Google Maps on mobile

Bạn muốn thêm thông tin doanh nghiệp của mình vào Google Maps?

Bằng cách tạo trang địa phương trên Google Doanh nghiệp của tôi, thông tin doanh nghiệp của bạn có thể hiển thị trong Google Tìm kiếm, Google Earth, và các sản phẩm khác của Google. Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn nhận được một trang Google+ để kết nối với khách hàng.

Hãy chọn một trong hai danh mục trang địa phương sau khi bạn đăng ký Google Doanh nghiệp của tôi:

  1. Doanh nghiệp có cửa hàng: Chọn tùy chọn này nếu bạn phục vụ khách hàng tại địa điểm doanh nghiệp của mình và muốn khách hàng định vị được bạn trên Google Maps.
    • Ví dụ: nhà hàng, khách sạn, cửa hàng bán lẻ
  2. Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dịch vụ: Chọn tùy chọn này nếu bạn phục vụ khách hàng tại địa điểm của họ trong một lĩnh vực dịch vụ cụ thể và muốn khách hàng thấy lĩnh vực dịch vụ của bạn trên Google Maps.
    • Ví dụ: thợ sửa ống nước, dịch vụ taxi, công ty giao pizza

Nếu bạn muốn thêm nhiều địa điểm doanh nghiệp cùng một lúc, hãy dùng Google Địa điểm doanh nghiệp của tôi.

Bắt đầu tạo trang địa phương

Trang của nhãn hiệu

Example brand page

Các nhãn hiệu, tổ chức, nghệ sĩ và các nhóm hoặc cá nhân khác có thể tạo trang Google+ để tiếp cận với những người theo dõi, người hâm mộ và khách hàng trên Google. Trang của một nhãn hiệu, tổ chức hay nghệ sĩ không bao gồm địa chỉ hoặc các thông tin vị trí thực khác xuất hiện trên Google Maps.

 

 

 

 

 

 

 

Bắt đầu tạo trang của nhãn hiệu

Khác biệt giữa các trang và cộng đồng

Cộng đồng Google+ có thể được tạo ra bởi người hâm mộ hoặc các nhãn hiệu và các tổ chức như một diễn đàn để thảo luận về những việc họ thích. Sử dụng các cộng đồng để bắt đầu cuộc hội thoại xung quanh các sở thích, mối quan tâm, các tổ chức hoặc nhóm cụ thể. Tạo ra một trang quản lý doanh nghiệp của bạn, sản phẩm, nhãn hiệu hoặc hiện diện trực tuyến của tổ chức với Google.

Tìm hiểu thêm về việc tạo cộng đồng trên Google+.

Bài viết này có hữu ích không?