Hiện diện trực tuyến với Google Doanh nghiệp của tôi

Sử dụng Google Doanh nghiệp của tôi để đưa một doanh nghiệp địa phương, thương hiệu, tổ chức hoặc nghệ sĩ lên mạng. Khi thêm doanh nghiệp của mình bằng Google Doanh nghiệp của tôi, bạn sẽ cần tạo một trang Google+.

Trang doanh nghiệp địa phương

Google Maps on mobile

Bạn muốn thêm thông tin doanh nghiệp của mình vào Google Maps?

Tạo một địa điểm trên Google Doanh nghiệp của tôi để giúp thông tin về doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Google Tìm kiếm, Google Maps và các sản phẩm khác của Google. Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn còn nhận được một trang Google+ địa phương để kết nối với khách hàng.

Nếu bạn muốn thêm từ 10 địa điểm kinh doanh trở lên, hãy sử dụng Google Địa điểm kinh doanh của tôi.

 

Tạo trang địa phương

Trang thương hiệu

Example brand page

Các thương hiệu, tổ chức, nghệ sĩ và các nhóm hoặc cá nhân khác có thể tạo trang Google+ thương hiệu để tiếp cận người theo dõi, người hâm mộ và khách hàng trên Google.

Các trang thương hiệu, tổ chức và nghệ sĩ không bao gồm địa chỉ hoặc thông tin địa điểm thực tế khác xuất hiện trên Google Maps, nhưng bạn có thể quản lý chúng từ Google Doanh nghiệp của tôi.

 

Tạo trang thương hiệu
Bài viết này có hữu ích không?