Importowanie arkusza przesyłania zbiorczego

Znany problem: brak możliwości aktualizowania atrybutów hoteli za pomocą przesłanego arkusza kalkulacyjnego. Atrybuty hotelu możesz zaktualizować przy użyciu interfejsu API i panelu. Więcej informacji o interfejsie My Business Lodging API
Zaimportowanie arkusza kalkulacyjnego to prosta metoda aktualizowania i tworzenia wielu lokalizacji. Aby zaimportować arkusz kalkulacyjny:
 1. Dodaj informacje o lokalizacji do arkusza przesyłania zbiorczego.
  • Jeśli pierwszy raz przeprowadzasz import, pobierz arkusz kalkulacyjny z Google Moja Firma, klikając link Pobierz szablon na ekranie „Importuj lokalizacje z pliku”.
  • Zanim prześlesz arkusz kalkulacyjny, dodaj wszystkie lokalizacje, którymi zarządzasz.
  • Jeśli zmieniasz informacje o istniejącej lokalizacji, pobierz najnowsze dane o lokalizacjach ze swojego konta i wpisz zmiany bezpośrednio w arkuszu. Użyj tych samych kodów sklepów i informacji o lokalizacji co wcześniej, aby nie duplikować lokalizacji.
  • Jeśli aktualizujesz niektóre pola dotyczące istniejących lokalizacji, nie musisz dołączać wszystkich kolumn, a jedynie kolumny kodu sklepu i pola, które chcesz zmienić. Jeśli przypadkiem dodasz nową lokalizację, pojawi się ostrzeżenie o braku wymaganych nagłówków kolumn.
  • W arkuszu kalkulacyjnym nie można zaktualizować kodu sklepu.
 2. Nie możesz zaimportować arkusza kalkulacyjnego, jeśli brakuje w nim kodów sklepów lub kody się powtarzają. Te unikalne wartości pozwalają na dokładne wprowadzenie na koncie wszystkich zmian zawartych w pliku. Więcej informacji o kodach sklepów
 3. Zaloguj się w Google Moja Firma.
 4. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj lokalizację.
 5. W menu, które pojawi się na ekranie, kliknij Importuj lokalizacje. Aby zaimportować arkusz kalkulacyjny, kliknij Wybierz plik.
  • Obsługiwane formaty: .xls, .xlsx, .ods i .csv.
 6. W razie potrzeby popraw nagłówki kolumn. Jeśli nagłówki powielone w arkuszu kalkulacyjnym nie pasują do żadnych nagłówków rozpoznawanych przez Google lub jeśli niektóre nagłówki zostaną zignorowane podczas przesyłania arkusza, zobaczysz ostrzeżenie.
  • Plik może zawierać nierozpoznane nagłówki kolumn. Pełną listę możliwych błędów i wskazówek, jak je naprawić, znajdziesz w tej tabeli.
 7. Aby wyświetlić proponowane zmiany, kliknij Podgląd zmian. Możesz przejrzeć zmiany wprowadzone w swoich lokalizacjach. 
  • Aby zaakceptować zmiany, kliknij Zastosuj. Następnie kliknij Sprawdź zmiany, by zobaczyć wszystkie wprowadzone zmiany.
  • Aby odrzucić zmiany, kliknij Anuluj.
   Uwaga: jeśli liczba nowych lokalizacji będzie większa niż oczekiwana, sprawdź, czy wszystkie lokalizacje w arkuszu mają właściwe kody sklepu.

Podsumowanie importu

Podczas importowania pliku zobaczysz podgląd zmian, które zostaną wprowadzone na koncie po zakończeniu importu.

Podgląd zawiera następujące informacje:

 • ostrzeżenia o możliwych błędach w przesłanym arkuszu (może nie być żadnych ostrzeżeń);
 • podsumowanie liczby lokalizacji, które zostaną zmienione w efekcie przesyłania arkusza;
 • przycisk Pobierz szczegóły, który pozwala pobrać arkusz ze szczegółami zmian.

Gdy przejrzysz i potwierdzisz zmiany w podglądzie, możesz kliknąć Zatwierdź lub Anuluj, by jeszcze raz sprawdzić plik, jeśli podgląd nie był zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

Pobieranie szczegółów zmian

Jeśli klikniesz Pobierz szczegóły, uzyskasz arkusz ze szczegółami wszystkich zmian, które zostaną wprowadzone na koncie po przesłaniu arkusza zbiorczego. W arkuszu szczegółów zmian mogą znajdować się następujące pozycje:

 • Stan zaimportowanej lokalizacji : pokazuje typ zmiany w lokalizacji.
 • Zaktualizowane pola: pokazuje nazwy pól, które zostaną zmienione w efekcie przesłanego arkusza, jeśli stan lokalizacji to „Aktualizacje”.
 • Błędy: jeśli stan importu to „Błędy”, ta kolumna zawiera komunikat o błędzie.

Rodzaje zmian w lokalizacjach

Rodzaj zmiany Znaczenie
Nowe Nowe lokalizacje, których nie było w poprzednich importach i które zostaną dodane do konta.

Jeśli te lokalizacje nie są nowe, może to oznaczać problem z kodami sklepów. Możliwe na przykład, że w programie do edytowania arkuszy kalkulacyjnych zniknęły zera, od których zaczynały się kody (kod 0004 zamienił się w 4). Może to spowodować utworzenie fałszywych „nowych” lokalizacji, więc sprawdź jeszcze raz, czy kody sklepów są prawidłowe.
Aktualizacje Jeśli zastosujesz zmiany, wartości podane w arkuszu kalkulacyjnym zastąpią te dane lokalizacji. Jeśli od ostatniego importu minęło trochę czasu, w tej sekcji może pojawić się wiele zmian. Możesz zobaczyć dużo nieoczekiwanych zmian w lokalizacjach, jeśli:
 • Informacje na koncie były sformatowane zgodnie ze standardowymi wskazówkami Map.
 • Po nieprawidłowym usunięciu komórki wartości w arkuszu przesunęły się, powodując nieplanowane zmiany w wielu lokalizacjach. Sprawdź jeszcze raz, czy wszystkie wartości w wierszu odpowiadają tej samej lokalizacji i kodowi sklepu. Najlepiej pobrać dane o lokalizacjach z konta do pliku, wprowadzić w nim zmiany i zaimportować go z powrotem.
Brak aktualizacji Dane o tych lokalizacjach są identyczne na koncie i w pliku danych. Zmiany nie są potrzebne.
Błędy Podczas przetwarzania lokalizacji wystąpił błąd. Więcej informacji znajdziesz w tej kolumnie. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem