De spreadsheet voor uw bulkupload importeren

Het importeren van een spreadsheet is een eenvoudige manier om meerdere locaties te maken en te updaten. U kunt uw spreadsheet als volgt importeren:
 1. Voeg locatiegegevens toe aan uw spreadsheet voor bulkupload.
  • Als u voor het eerst een spreadsheet importeert, downloadt u de spreadsheet in Google Mijn Bedrijf door op de link De template downloaden te klikken in het scherm 'Locaties importeren vanuit een bestand'.
  • Voeg voordat u de spreadsheet uploadt alle locaties toe die u beheert.
  • Als u wijzigingen aanbrengt in bestaande locatiegegevens, downloadt u de meest recente locatiegegevens uit uw account en brengt u de wijzigingen rechtstreeks in de spreadsheet aan. Gebruik dezelfde winkelcodes en locatiegegevens als in het verleden, zodat we geen dubbele locaties toevoegen.
  • Als u alleen bepaalde velden voor bestaande locaties updatet, hoeft u alleen de kolommen voor winkelcode en de velden die u wilt wijzigen, op te nemen. U hoeft de andere kolommen niet op te nemen. Als u per ongeluk ook een nieuwe locatie toevoegt, wordt een waarschuwing weergegeven dat er verplichte kolomkoppen ontbreken.
  • Het is niet mogelijk de winkelcode via een spreadsheet bij te werken.
 2. Corrigeer dubbele of ontbrekende winkelcodes voordat u een spreadsheet uploadt. Deze unieke waarden zorgen ervoor dat elke wijziging in uw bestand nauwkeurig wordt toegepast op de locaties in uw account. Meer informatie over winkelcodes.
 3. Log in bij Google Mijn Bedrijf.
 4. Klik in de rechterbovenhoek op Locatie toevoegen.
 5. Klik in het dropdownmenu op Locaties importeren. Klik op Bestand selecteren om een spreadsheet te importeren.
  • Geaccepteerde indelingen: .xls, .xlsx, .ods of .csv.
 6. Corrigeer als dit nodig is de kolomkoppen. Er wordt een waarschuwing weergegeven als de koppen in de spreadsheet zijn gedupliceerd, als ze niet overeenkomen met een header die door Google wordt herkend of zullen worden genegeerd wanneer u de spreadsheet uploadt.
  • Uw bestand bevat mogelijk kolomkoppen die niet worden herkend. Bekijk dit overzicht voor een volledige lijst met fouten die kunnen worden weergegeven en hoe u ze kunt oplossen.
 7. Als u voorgestelde wijzigingen wilt bekijken, klikt u op Voorbeeld van wijzigingen bekijken. U kunt de updates van uw locaties bekijken. 
  • Klik op Toepassen om de updates te accepteren. Klik vervolgens op Wijzigingen bekijken om alle gemaakte wijzigingen te bekijken.
  • Klik op Annuleren om de updates af te wijzen.
   Opmerking: Als er meer nieuwe locaties zijn dan u had verwacht, controleert u of de juiste winkelcodes zijn opgenomen voor elke locatie in de spreadsheet.

Importoverzicht

Wanneer u een bestand importeert, wordt er een voorbeeld weergegeven van de wijzigingen die in uw account worden aangebracht wanneer het importeren is voltooid.

De voorbeeldweergave van de import bevat de volgende informatie:

 • Waarschuwingen voor mogelijke fouten in de geüploade spreadsheet (er worden mogelijk geen waarschuwingen weergegeven).
 • Een overzicht van het aantal locaties waarop uw upload van invloed is.
 • Een knop Details downloaden die u kunt gebruiken voor het downloaden van een spreadsheet met details van de wijzigingen.

Zodra u de wijzigingen in het voorbeeld heeft bekeken en bevestigd, klikt u op Verzenden om de wijzigingen door te voeren. Klik op Annuleren en controleer het bestand nogmaals als het voorbeeld van de import er anders uitziet dan u had verwacht.

Wijzigingsdetails downloaden

Als u op Details downloaden klikt, krijgt u een spreadsheet met details van alle wijzigingen die worden aangebracht als u uw spreadsheet uploadt naar uw account. In de spreadsheet met wijzigingsdetails kunnen de volgende termen voorkomen:

 • Importstatus: geeft het type wijziging voor de locatie aan.
 • Geüpdatete velden: geeft de namen van de velden weer die door de geüploade spreadsheet worden gewijzigd als de locatiestatus 'Updates' is.
 • Fouten: als de importstatus 'Fouten' is, bevat deze kolom een foutmelding.

Typen wijzigingen voor uw locaties

Type wijziging Betekenis
Nieuw Dit zijn nieuwe locaties die niet in eerdere uploads zijn gevonden en die worden toegevoegd aan uw account.

Als deze locaties niet nieuw zijn, is er mogelijk een probleem met uw winkelcodes. Het is mogelijk dat uw spreadsheetsoftware voorloopnullen uit uw winkelcodes verwijdert (bijvoorbeeld '4' in plaats van '0004'). Hierdoor kunnen onbedoeld 'nieuwe' locaties worden gemaakt. Controleer dus goed of uw winkelcodes correct zijn.
Updates Deze locaties worden geüpdatet met de waarden in de spreadsheet als er wijzigingen worden toegepast. Als het al een tijd geleden is dat u voor het laatst iets heeft geüpload, kunnen in dit gedeelte veel wijzigingen worden weergegeven. In de volgende gevallen worden mogelijk veel onbedoelde wijzigingen in locaties weergegeven:
 • De informatie in uw account is zo ingedeeld dat deze voldoet aan de standaardrichtlijnen voor indelingen in Google Maps.
 • De waarden in uw spreadsheet zijn verschoven als gevolg van een onjuist verwijderde cel, waardoor op veel locaties onbedoelde wijzigingen zijn aangebracht. Controleer nauwkeurig of alle waarden in een rij overeenkomen met dezelfde locatie en winkelcode. We raden u aan eerst de locatiegegevens van uw account te downloaden, vervolgens hierin wijzigingen aan te brengen en dit aangepaste bestand te importeren.
Geen updates Deze locaties worden precies hetzelfde weergegeven in uw account en uw gegevensbestand. Er zijn geen wijzigingen nodig.
Fouten Er is een fout opgetreden bij het verwerken van de locatie. In deze kolom is meer informatie beschikbaar. 
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?