Import tabulky hromadného nahrávání

Importováním tabulkového souboru lze snadno vytvořit nebo aktualizovat několik míst najednou. Provedete to takto:
 1. Přidejte informace o místě do tabulky hromadného nahrávání.
  • Pokud import provádíte poprvé, stáhněte si tabulku v Místech mojí firmy na Googlu – na obrazovce „Import míst ze souboru“ klikněte na odkaz Stáhnout šablonu.
  • Než tabulku nahrajete, přidejte do ní všechna spravovaná místa.
  • Pokud měníte existující informace o místě, stáhněte si ze svého účtu nejnovější údaje a proveďte změny přímo v tabulce. Použijte stejné kódy provozovny a informace o místě jako minule. V opačném případě bychom totiž vytvořili duplicitní místa.
  • Pokud u stávajících míst aktualizujete jen některá pole, stačí přidat pouze sloupce s kódem provozovny a sloupce polí, která chcete změnit. Ostatní sloupce můžete vynechat. Přidáte-li omylem nové místo, zobrazí se upozornění, že chybí požadovaná záhlaví sloupců.
  • Aktualizovat kód provozovny prostřednictvím tabulky není možné.
 2. Před nahráním tabulky opravte duplicitní a chybějící kódy provozoven. Tyto jedinečné hodnoty pomáhají zajistit, aby se všechny změny v souboru správně uplatnily u míst v účtu. Další informace o kódech provozoven.
 3. Přihlaste se do služby Moje firma na Googlu.
 4. V pravém horním rohu klikněte na Přidat místo.
 5. V zobrazené rozbalovací nabídce klikněte na Import míst. Pokud chcete importovat tabulku, klikněte na Vybrat soubor.
  • Podporované formáty: .xls, .xlsx, .ods nebo .csv.
 6. V případě potřeby opravte záhlaví sloupců. Zobrazí se upozornění, pokud tabulka obsahuje duplicitní záhlaví, pokud Google nedokáže některá záhlaví v tabulce rozpoznat, nebo pokud by byla při nahrání tabulky určitá záhlaví ignorována.
  • Je možné, že v souboru jsou záhlaví sloupců, která jsme nerozpoznali. Úplný seznam chyb, ke kterým může dojít, a doporučení, jak je opravit, naleznete v této tabulce.
 7. Pokud chcete zobrazit navrhované změny, klikněte na Zobrazit náhled změn. Zobrazíte aktualizace svých míst. 
  • ​​Změny přijmete kliknutím na Použít. Kliknutím na Zkontrolovat změny pak zobrazíte všechny provedené změny.
  • Chcete-li změny odmítnout, klikněte na Zrušit.
   Poznámka: Je-li počet nových míst vyšší, než jste čekali, zkontrolujte, zda jsou u všech míst v tabulce uvedeny správné kódy provozoven.

Přehled importu

Když soubor importujete, zobrazí se náhled změn, které se po dokončení importu ve vašem účtu provedou.

Náhled importu obsahuje následující údaje:

 • upozornění na možné chyby v nahrané tabulce (nemusí se zobrazit žádná upozornění),
 • souhrn počtu míst, na která budou mít nahrané údaje vliv,
 • tlačítko Stáhnout podrobnosti, pomocí kterého lze stáhnout tabulku s podrobnostmi o změnách.

Až si v náhledu prohlédnete a potvrdíte změny, můžete je Odeslat. Pokud náhled importu neodpovídá tomu, co jste očekávali, a chcete soubor překontrolovat, klikněte na tlačítko Zrušit.

Stažení podrobností o změnách

Zvolíte-li možnost Stáhnout podrobnosti, získáte tabulku s podrobnými údaji o všech změnách, které se po nahrání tabulky v účtu provedou. V tabulce s podrobnostmi o změnách se mohou vyskytovat následující výrazy:

 • Stav importu: Označuje typ změny místa.
 • Aktualizovaná pole: Označuje názvy polí, která se prostřednictvím nahrané tabulky změní, pokud je u místa uvedený stav Aktualizace.
 • Chyby: Pokud stav importu je Chyby, obsahuje tento sloupec chybovou zprávu.

Typy změn míst

Typ změny Význam
Nové Toto jsou nová místa, která se v předchozích nahraných souborech nevyskytovala a budou přidána do účtu.

Pokud tato místa ve skutečnosti nová nejsou, zřejmě došlo k problému s kódy provozoven. V tabulkovém procesoru například mohly být odebrány nuly ze začátku kódu provozovny („4“ namísto „0004“). Výsledkem mohou být neúmyslně vytvořená „nová“ místa. Kódy provozoven proto pečlivě zkontrolujte a ověřte, zda jsou správně.
Aktualizace Tato místa budou po použití změny aktualizována hodnotami z tabulky. Pokud od posledního nahrání uplynula delší doba, může tato sekce obsahovat mnoho změn. V následujících případech se zde navíc může vyskytovat velké množství neúmyslných změn:
 • Údaje ve vašem účtu byly naformátovány v souladu se standardními pokyny formátování pro Mapy.
 • Nesprávně smazaná buňka způsobila posun hodnot v tabulce a u mnoha míst tak došlo k nezáměrným změnám. Pečlivě zkontrolujte, zda všechny hodnoty na řádku patří ke stejnému místu a kódu provozovny. Doporučujeme nejprve stáhnout údaje o místech z účtu, poté provést změny a importovat upravený soubor.
Žádné aktualizace Tato místa vypadají stejně v účtu i v datovém souboru. Není potřeba provádět žádné změny.
Chyby Při zpracování místa se vyskytla chyba. V tomto sloupci jsou dostupné další informace. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?