Import tabulky hromadného nahrávání

Známý problém: Atributy hotelů není možné aktualizovat nahráním tabulky. K aktualizaci těchto atributů využijte rozhraní API a hlavní panel. Další informace o rozhraní API Firemního profilu

Jednotlivé profily můžete spravovat přímo ve Vyhledávání a v Mapách. Pokud chcete spravovat více profilů najednou, můžete použít správce Firemních profilů. Pokud chcete přidat další profil, vyberte ve Vyhledávání Google nabídku se třemi tečkami a pak Přidat nový Firemní profil

Importováním tabulkového souboru lze snadno vytvořit nebo aktualizovat několik míst najednou. Provedete to takto:
 1. Přidejte do tabulky hromadného nahrávání informace o firmách.
  • Pokud import provádíte poprvé, stáhněte si tabulku ve svém Firemním profilu – na obrazovce „Import míst ze souboru“ klikněte na odkaz Stáhnout šablonu.
  • Než tabulku nahrajete, přidejte do ní všechna spravovaná místa.
  • Pokud měníte existující informace o místě, stáhněte si ze svého účtu nejnovější údaje a proveďte změny přímo v tabulce. Použijte stejné kódy provozovny a informace o místě jako minule. V opačném případě bychom totiž vytvořili duplicitní firmy.
  • Pokud u stávajících firem aktualizujete jen některá pole, stačí přidat pouze sloupce s kódem provozovny a sloupce polí, která chcete změnit. Ostatní sloupce můžete vynechat. Přidáte-li omylem i novou firmu, zobrazí se upozornění, že chybí požadovaná záhlaví sloupců.
  • Aktualizovat kód provozovny prostřednictvím tabulky není možné.
 2. Před nahráním tabulky opravte duplicitní a chybějící kódy provozoven. Tyto jedinečné hodnoty pomáhají zajistit, aby se všechny změny v souboru správně uplatnily u firem v účtu. Další informace o kódech provozoven.
 3. Přihlaste se do správce Firemních profilů.
 4. V pravém horním rohu klikněte na Přidat firmu.
 5. V zobrazené rozbalovací nabídce klikněte na Import firem. Pokud chcete importovat tabulku, klikněte na Vybrat soubor.
  • Podporované formáty: XLS, XLSX, ODS nebo CSV.
 6. V případě potřeby opravte záhlaví sloupců. Zobrazí se upozornění, pokud tabulka obsahuje duplicitní záhlaví, pokud Google nedokáže některá záhlaví v tabulce rozpoznat, nebo pokud by byla při nahrání tabulky určitá záhlaví ignorována.
  • Je možné, že v souboru jsou záhlaví sloupců, která jsme nerozpoznali. Úplný seznam chyb, ke kterým může dojít, a doporučení, jak je opravit, naleznete v této tabulce.
 7. Pokud chcete zobrazit navrhované změny, klikněte na Zobrazit náhled změn. Zobrazíte aktualizace svých firem. 
  • ​​Změny přijmete kliknutím na Použít. Kliknutím na Zkontrolovat změny pak zobrazíte všechny provedené změny.
  • Chcete-li změny odmítnout, klikněte na Zrušit.
Tip: Pokud máte více nových firem, než jste očekávali, zkontrolujte, zda jsou v tabulce pro každou firmu uvedeny správné kódy provozoven.

Přehled importu

Když soubor importujete, zobrazí se náhled změn, které se po dokončení importu ve vašem účtu provedou.

Náhled importu obsahuje následující:

 • upozornění na možné chyby v nahrané tabulce (nemusí se zobrazit žádná upozornění),
 • souhrn počtu míst, na která budou mít nahrané údaje vliv,
 • tlačítko Stáhnout podrobnosti, pomocí kterého lze stáhnout tabulku s podrobnostmi o změnách.

Až si v náhledu prohlédnete a potvrdíte změny, můžete je Odeslat. Pokud náhled importu neodpovídá tomu, co jste očekávali, a chcete soubor překontrolovat, klikněte na tlačítko Zrušit.

Stažení podrobností o změnách

Pokud zvolíte možnost Stáhnout podrobnosti, získáte tabulku s podrobnými údaji o všech změnách, které se po nahrání tabulky v účtu provedou. V tabulce s podrobnostmi o změnách se mohou vyskytovat následující výrazy:

 • Stav importu: Označuje typ změny místa.
 • Aktualizovaná pole: Označuje názvy polí, která se prostřednictvím nahrané tabulky změní, pokud je u místa uvedený stav Aktualizace.
 • Chyby: Pokud stav importu je Chyby, obsahuje tento sloupec chybovou zprávu.

Typy změn míst

Typ změny Význam
Nová Toto jsou nové firmy, které se v předchozích nahraných souborech nevyskytovaly a budou přidány do účtu.

Pokud tyto firmy ve skutečnosti nové nejsou, mohlo dojít k problému s kódy provozoven. V tabulkovém procesoru například mohly být odebrány nuly ze začátku kódu provozovny („4“ namísto „0004“). Výsledkem mohou být neúmyslně vytvořené „nové“ firmy. Kódy provozoven proto pečlivě zkontrolujte a ověřte, zda jsou správné.
Aktualizace Tyto firmy budou po použití změn aktualizovány hodnotami z tabulky. Pokud od posledního nahrání uplynula delší doba, může tato sekce obsahovat mnoho změn. V následujících případech se zde navíc může vyskytovat velké množství neúmyslných změn:
 • Údaje ve vašem účtu byly naformátovány v souladu se standardními pokyny formátování pro Mapy.
 • Nesprávně smazaná buňka způsobila posun hodnot v tabulce a u mnoha firem tak došlo k nezáměrným změnám. Pečlivě zkontrolujte, zda všechny hodnoty na řádku patří ke stejné firmě a kódu provozovny. Doporučujeme nejprve stáhnout údaje o firmách z účtu, poté provést změny a importovat upravený soubor.
Žádné aktualizace Tyto firmy vypadají stejně v účtu i v datovém souboru. Není potřeba provádět žádné změny.
Chyby Při zpracování firmy se vyskytla chyba. V tomto sloupci jsou dostupné další informace. 

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
99729
false