Rodzaje komunikatów o błędach

Lokalizacje zawierające błędy nie będą wyświetlać się w Mapach Google do czasu poprawienia tych błędów. Dowiedz się, jak przejrzeć i naprawić błędy, by w pełni wykorzystać konto Google Moja Firma.

Skorzystaj z poniższej tabeli, by poznać błędy na swoim koncie oraz sposoby ich naprawy.

Błędy, które mogą pojawić się przy przesyłaniu pliku z danymi

Błąd Co oznacza i jak go naprawić
„Przekroczono dzienny limit lokalizacji dodanych do Google Moja Firma. Spróbuj ponownie później”. Liczba profili, które możesz utworzyć na jednym koncie Google, jest ograniczona. Dzięki temu profile firm w Google zachowują spójność. Jeśli trafisz na ten błąd, powiadom nas o nim za pomocą tego formularza. Napisz o błędzie w polu „Opisz problem”. Zespół pomocy pomoże Ci dodać lokalizacje do konta i kontynuować proces weryfikacji zbiorczej.
Niedozwolone znaki

Niektóre znaki (np. < oraz > w niektórych polach) są niedozwolone. Usuń je, zanim przejdziesz do kolejnych czynności.

Możliwe jest również, że w arkuszu widać nieobsługiwane znaki, ponieważ zawiera on uszkodzone dane. Aby znaleźć i naprawić uszkodzone dane:

  1. Pobierz swoje lokalizacje z Google Moja Firma i znajdź symbol  w arkuszu.
  2. Usuń zawartość wszystkich komórek z tym znakiem i ponownie wpisz poprawne informacje.
  3. Sprawdź, czy znaki nie wynikają z błędu w oprogramowaniu innej firmy używanym do generowania arkusza kalkulacyjnego.
URL w polu kodu sklepu Adresy URL (np. google.pl) są niedozwolone w kodach sklepów. Usuń adresy URL ze wszystkich kodów sklepów.

 

Za dużo znaków

Niektóre z pól mają zbyt dużo znaków. Skróć dane w tych polach, zanim przejdziesz do dalszych czynności.

Skrytki pocztowe są niedozwolone Skrytki pocztowe są niedozwolone w wielu polach i powinny być usunięte z danych wizytówki.
Za dużo znaków interpunkcyjnych Nazwy wizytówek mogą zawierać maksymalnie sześć znaków interpunkcyjnych. Usuń resztę znaków, zanim przejdziesz dalej.
Za dużo cyfr Nazwy wizytówek mogą zawierać maksymalnie sześć cyfr. Usuń resztę cyfr, zanim przejdziesz dalej.
Region i kraj nie są zgodne Region i kraj podane na wizytówce muszą być zgodne. Upewnij się, że wpisany region znajduje się w danym kraju.
Nieprawidłowy lub nieobsługiwany kod kraju Upewnij się, że wpisany kraj jest obsługiwany w Google Moja Firma. Jeżeli tak, podaj prawidłowy kod kraju. Aktualnie z usługi Google Moja Firma nie można korzystać na Krymie.
Nieprawidłowo sformatowany kod pocztowy Sprawdź, czy kod pocztowy został podany w formacie prawidłowym dla danego kraju.
Błędy związane z długością i szerokością geograficzną Wpisz poprawne współrzędne, w tym szerokość geograficzną od -90 do 90 i długość geograficzną od -180 do 180.  Zadbaj o to, by wartości długości i szerokości geograficznej zawierały co najmniej sześć cyfr po przecinku. Pozwoli to precyzyjnie umieścić Twoją firmę na mapie. Na przykład szerokość geograficzna równa 37,421998 i długość geograficzna równa -122,084059 to dokładne współrzędne siedziby Google.
Nieprawidłowo sformatowany numer telefonu

Sprawdź, czy numer telefonu został podany w formacie prawidłowym dla danego kraju.

Jeśli dla danej wizytówki nie masz podanego podstawowego numeru telefonu ani strony, pojawi się komunikat o błędzie z powodu nieprawidłowego lub brakującego numeru telefonu. Możesz naprawić ten błąd, dodając do wizytówki podstawowy numer telefonu lub stronę.

Zbyt wiele dodatkowych numerów telefonu Możesz wpisać maksymalnie dwa dodatkowe numery telefonu. Usuń resztę dodatkowych numerów telefonu, zanim przejdziesz dalej.
Nieprawidłowa witryna Adresy URL strony mogą mieć maksymalnie 256 znaków, prawidłowy protokół (np. http://) i muszą zawierać tylko dozwolone znaki.
Nieprawidłowe kategorie Niektóre kategorie są obsługiwane tylko w konkretnych krajach. Błąd może pojawić się również wtedy, gdy nie ma podanej podstawowej kategorii lub jest podana kategoria, która nie jest już obsługiwana w Google Moja Firma. Wizytówka nie może mieć więcej niż dziewięć dodatkowych kategorii.
Nieprawidłowe niestandardowe godziny pracy Sprawdź, czy niestandardowe godziny pracy są zgodne z regułami formatowania w Google Moja Firma.
Błędy związane ze zdjęciami Zdjęcia muszą mieć poprawny format, nie mogą zawierać niedozwolonych słów i nie mogą być duplikatami zdjęć, które zostały już umieszczone w wizytówce firmy. Preferowane zdjęcie wyświetlane w wizytówce musi być oznaczone jako „Logo” lub „Okładka”.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem