Rodzaje komunikatów o błędach podczas przesyłania zbiorczego

Lokalizacje zawierające błędy nie będą się wyświetlać w Mapach Google do czasu ich poprawienia. Dowiedz się, jak przejrzeć i poprawić błędy, aby w pełni korzystać z profilu swojej firmy.

W tabeli poniżej znajdziesz listę możliwych błędów i sposoby ich poprawienia.

Błędy, które mogą pojawić się przy przesyłaniu pliku z danymi

Błąd Co oznacza i jak go poprawić
„Przekroczono limit liczby lokalizacji, które można przesłać do profilu firmy w ciągu jednego dnia. Spróbuj ponownie później”. Liczba profili, które możesz utworzyć na jednym koncie Google, jest ograniczona. Dzięki temu profile firm w Google zachowują spójność. Jeśli trafisz na ten błąd, powiadom nas o nim za pomocą tego formularza. Napisz o błędzie w polu „Opisz problem”. Zespół pomocy pomoże Ci dodać lokalizacje do konta i kontynuować proces weryfikacji zbiorczej.
Niedozwolone znaki

Niektóre znaki (np. < oraz > w niektórych polach) są niedozwolone. Usuń je, zanim przejdziesz do kolejnych czynności.

Możliwe jest również, że w arkuszu widać nieobsługiwane znaki, ponieważ zawiera on uszkodzone dane. Aby znaleźć i naprawić uszkodzone dane:

  1. Pobierz swoje lokalizacje z profilu firmy i odszukaj w arkuszu kalkulacyjnym symbol  .
  2. Usuń zawartość wszystkich komórek z tym symbolem i wpisz prawidłowe informacje.
  3. Sprawdź, czy znaki nie wynikają z błędu w oprogramowaniu innej firmy używanym do generowania arkusza kalkulacyjnego.
URL w polu kodu sklepu Adresy URL (np. google.pl) są niedozwolone w kodach sklepów. Usuń adresy URL ze wszystkich kodów sklepów.

 

Za dużo znaków

Niektóre z pól mają zbyt dużo znaków. Skróć dane w tych polach, zanim przejdziesz do dalszych czynności.

Skrytki pocztowe są niedozwolone Skrytki pocztowe są niedozwolone w wielu polach, więc należy je usunąć z danych profilu.
Za dużo znaków interpunkcyjnych Nazwy profili mogą zawierać maksymalnie 6 znaków interpunkcyjnych. Usuń resztę znaków, zanim przejdziesz dalej.
Za dużo cyfr Nazwy profili mogą zawierać maksymalnie 6 cyfr. Usuń resztę cyfr, zanim przejdziesz dalej.
Region i kraj nie zgadzają się ze sobą Region i kraj podane w profilu muszą być zgodne. Upewnij się, że wpisany region znajduje się w danym kraju.
Nieprawidłowy lub nieobsługiwany kod kraju Upewnij się, że wpisany kraj jest obsługiwany w Profilu Firmy w Google. Jeśli tak, podaj prawidłowy kod kraju. Na Krymie nie można aktualnie korzystać z usługi Profil Firmy.
Nieprawidłowo sformatowany kod pocztowy Sprawdź, czy kod pocztowy został podany w formacie prawidłowym dla danego kraju.
Błędy związane z długością i szerokością geograficzną Wpisz poprawne współrzędne, w tym szerokość geograficzną od -90 do 90 i długość geograficzną od -180 do 180.  Zadbaj o to, by wartości długości i szerokości geograficznej zawierały co najmniej sześć cyfr po przecinku. Pozwoli to precyzyjnie umieścić Twoją firmę na mapie. Na przykład szerokość geograficzna równa 37,421998 i długość geograficzna równa -122,084059 to dokładne współrzędne siedziby Google.
Nieprawidłowo sformatowany numer telefonu

Sprawdź, czy numer telefonu został podany w formacie prawidłowym dla danego kraju.

Jeśli nie masz podanego w profilu podstawowego numeru telefonu ani adresu witryny, pojawi się komunikat o błędzie z powodu nieprawidłowego lub brakującego numeru telefonu. Możesz poprawić ten błąd, dodając do profilu podstawowy numer telefonu lub adres witryny.

Zbyt wiele dodatkowych numerów telefonu Możesz wpisać maksymalnie dwa dodatkowe numery telefonu. Usuń resztę dodatkowych numerów telefonu, zanim przejdziesz dalej.
Nieprawidłowa witryna Adresy URL strony mogą mieć maksymalnie 256 znaków, prawidłowy protokół (np. http://) i muszą zawierać tylko dozwolone znaki.
Nieprawidłowe kategorie Niektóre kategorie są obsługiwane tylko w konkretnych krajach. Błąd może się też pojawić wtedy, gdy nie ma podanej podstawowej kategorii lub jest podana kategoria, która nie jest już obsługiwana przez Profil Firmy. Profil może zawierać maksymalnie 9 kategorii dodatkowych.
Nieprawidłowe niestandardowe godziny otwarcia Sprawdź, czy niestandardowe godziny otwarcia są zgodne z regułami formatowania obowiązującymi w Profilu Firmy.
Błędy związane ze zdjęciami Zdjęcia muszą mieć prawidłowy format, nie mogą zawierać niedozwolonych słów ani nie mogą być duplikatami zdjęć, które zostały już umieszczone w Twoim profilu. Preferowane zdjęcie wyświetlane w profilu musi być oznaczone jako „Logo” lub „Okładka”.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false
false
false