Updates van Google beheren

Google gebruikt informatie uit verschillende bronnen, zoals gebruikersrapporten en gelicentieerde content, om ervoor te zorgen dat uw vermeldingen zo nauwkeurig mogelijk blijven. Als de informatie die door bedrijfseigenaren wordt verstrekt als onjuist of verouderd wordt gemarkeerd, wordt de locatie door Google geüpdatet. Zulke updates worden weergegeven met de status 'Update van Google'. 

Google kan locaties op elk willekeurig moment updaten en de informatie die door Google is geüpdatet, verschijnt live op Maps, Zoeken en andere Google-services. Door deze updates te controleren, kunt u ervoor zorgen dat uw klanten correcte informatie zien. Verschillende soorten updates worden weergegeven met verschillende kleuren tekst:

 • Oranje: Nieuwe gegevens van Google.
 • Oranje: Gegevens die zijn verwijderd door Google.
 • Grijs: Gegevens die zijn vervangen door Google Nieuwe gegevens worden in oranje weergegeven.
 • Zwart (of wit): Geen updates van Google.

U kunt updates van Google accepteren, weggooien of bewerken.

Updates voor afzonderlijke vermeldingen beheren

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en selecteer de locatie die u wilt beoordelen. 
  Opmerking: Als er updates van Google voor uw locatie zijn, wordt de melding 'Updates van Google' boven aan de pagina weergegeven.
 2. Controleer de updates van Google die worden vermeld naast uw oorspronkelijke bedrijfsinformatie.
 3. Selecteer de juiste optie om uw updates te beheren:
  • U kunt updates bewerken door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt bewerken. Klik op Toepassen als u klaar bent.
  • U kunt alle updates accepteren door te klikken op Alle updates accepteren in het gedeelte 'Updates van Google' boven aan de pagina.
  • U kunt afzonderlijke updates accepteren door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt accepteren. Klik vervolgens op Toepassen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, zonder de gepresenteerde gegevens te wijzigen.
  • U kunt updates weggooien door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt weggooien. In het weergegeven dialoogvenster reset u de waarde naar een waarde die u eerder hebt opgegeven en klikt u vervolgens op Toepassen.

Updates voor meerdere vermeldingen beheren

U kunt updates van Google voor meerdere locaties als volgt accepteren, weggooien of bewerken:

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf.
 2. Vink het vakje aan naast elke afzonderlijke locatie die u wilt beheren. Of vink het vakje in de linkerbovenhoek van de tabel aan om alle locaties te selecteren.
 3. Klik in de werkbalk boven de tabel op Acties en kies vervolgens de juiste optie onder 'Updates van Google':
  • Klik op Accepteren om updates te accepteren. U ziet een lijst van updates die u op het punt staat te accepteren. Als u bepaalde updates niet wilt accepteren, kunt u de vinkjes verwijderen uit de vakjes naast deze updates. Nadat u de updates heeft geaccepteerd, wordt de geüpdatete informatie nog steeds live weergegeven op Google.
  • Klik op Niet opslaan om updates weg te gooien. U ziet een lijst van updates die u gaat weggooien. Als u bepaalde updates niet wilt weggooien, kunt u de vinkjes verwijderen uit de vakjes naast deze updates. Nadat u de updates heeft weggegooid, wordt de geüpdatete informatie overschreven door de laatste waarden die u heeft ingevoerd. 

In de lijstweergave

Bepaalde accounts zien hun locaties nog steeds in de lijstweergave. Als uw locaties worden weergegeven in de lijstweergave, volgt u deze instructies om uw updates van Google te beheren:

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en geef uw locaties weer in de lijstweergave.
 2. Klik op Updates van Google boven aan de pagina. 
  Opmerking: Deze optie wordt alleen weergegeven wanneer er updates van Google zijn voor uw locaties.
 3. Selecteer een optie in het dropdownmenu om uw updates te filteren op afzonderlijke velden, zoals Openingstijden of Adres. U kunt ook Alles selecteren om alle geüpdatete locaties te beheren. Selecteer 'Secundaire updates' in het dropdownmenu om de vermeldingen met minder belangrijke updates van Google weer te geven.
 4. Klik op het vakje naast 'Winkelcode' om al uw locaties te selecteren, of klik op de vakjes naast afzonderlijke locaties die u wilt beheren. 
 5. Klik in de werkbalk die wordt weergegeven op het juiste pictogram om uw updates van Google te beheren: 
  • Updates bewerken:
   1. Klik op het potloodpictogram .
   2. Klik op het veld waarvoor u updates wilt bewerken.
   3. Vink het vakje voor Wijzigingen toepassen op X locaties aan om uw bewerkingen toe te passen op alle geselecteerde locaties. 
   4. Klik op Toepassen wanneer u klaar bent.
  • Updates accepteren:
   1. Klik op het pictogram voor het accepteren van updates
   2. U ziet een lijst van updates die u op het punt staat te accepteren. Als u bepaalde updates niet wilt accepteren, kunt u de vinkjes verwijderen uit de vakjes naast deze updates.
   3. Klik op Accepteren wanneer u klaar bent. De geüpdatete informatie blijft zichtbaar op Google.
  • Updates weggooien: 
   1. Klik op het pictogram voor het weggooien van updates .
   2. U ziet een lijst van updates die u gaat weggooien. Als u bepaalde updates niet wilt weggooien, kunt u de vinkjes verwijderen uit de vakjes naast deze updates.
   3. Klik op Niet opslaan wanneer u klaar bent. De geüpdatete informatie wordt overschreven door de laatste waarden die u heeft ingevoerd. 
  • Kenmerkwaarden wissen waarvan u niet zeker bent: 
   1. Klik op het wissenpictogram .
   2. U ziet een lijst van kenmerken met waarden die u op het punt staat te wissen. U kunt de selectievakjes uitschakelen naast kenmerken die u niet wilt wissen.
   3. Klik op Wissen wanneer u klaar bent. De waarden die u heeft opgegeven voor de geselecteerde kenmerken, worden nu gewist.

Houd er rekening mee dat u mogelijk niet meerdere kenmerkwaarden tegelijk kunt accepteren of weggooien als:

 • Voor de vermelding downloaden niet is ingeschakeld.
 • U niet beschikt over voldoende toegangsrechten voor de vermelding (u bent bijvoorbeeld locatiebeheerder).
 • De vermelding niet kan worden geladen.
 • Alleen voor weggooien van updates en wissen van kenmerken: U waarde voor het veld heeft opgegeven.
 • Alleen voor wissen van kenmerken: Het kenmerk gevoelig is (bijvoorbeeld gerelateerd aan toegankelijkheid, seksuele geaardheid, ras of religie).
 • Alleen voor wissen van kenmerken: Het kenmerk geen 'ja/nee'-kenmerk is.

Updates beheren met de mobiele app

 1. Open de app Google Mijn Bedrijf
 2. Tik op Je bedrijfsinformatie is geüpdatet door Google
  Opmerking: Als er geen updates zijn, krijgt u deze melding niet te zien.
 3. Tik in de banner boven in het scherm op OK om alle updates te accepteren.
 4. Bewerk updates door op het potloodpictogram te tikken. 
 5. Tik op Opslaan.

Updates van Google en bulkupload

Als u locaties updatet met behulp van uw bulkupload-spreadsheet, kunt u uw locaties importeren zonder een beslissing te nemen over updates van Google. Houd rekening met het volgende:

 • Als u een spreadsheet importeert en een bepaald veld niet heeft gewijzigd sinds uw laatste upload, negeert Google Mijn Bedrijf dat veld. Uw gegevens worden niet gewijzigd en updates van Google voor dat veld worden niet geaccepteerd en niet weggegooid. 
 • Als u een spreadsheet importeert en u een veld heeft gewijzigd, wordt de nieuwe waarde in het veld geaccepteerd en overschrijft deze waarde zowel uw oude waarde als elke update van Google die eraan is gekoppeld.

 

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?