Updates van Google beheren

Google gebruikt informatie uit verschillende bronnen, zoals gebruikersrapporten en gelicentieerde content, om ervoor te zorgen dat uw vermeldingen zo nauwkeurig mogelijk blijven. Als de informatie die door bedrijfseigenaren wordt verstrekt, als onjuist of verouderd wordt gemarkeerd, wordt de locatie door Google geüpdatet. Zulke updates worden weergegeven met de status 'Update van Google'. 

Google kan locaties op elk willekeurig moment updaten en de informatie die door Google is geüpdatet, verschijnt live op Maps, Zoeken en andere Google-services. Door deze updates te controleren, kunt u ervoor zorgen dat uw klanten correcte informatie zien. Verschillende soorten updates worden weergegeven met verschillende kleuren tekst:

 • Oranje: Nieuwe gegevens van Google.
 • Oranje: Gegevens die zijn verwijderd door Google.
 • Grijs: Gegevens die zijn vervangen door Google. Nieuwe gegevens worden in oranje weergegeven.
 • Zwart (of wit): Geen updates van Google.

U kunt updates van Google accepteren, weggooien of bewerken.

Updates voor afzonderlijke vermeldingen beheren

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf en selecteer de locatie die u wilt beoordelen. 
  Opmerking: Als er updates van Google voor uw locatie zijn, wordt de melding 'Updates van Google' bovenaan de pagina weergegeven.
 2. Controleer de updates van Google die worden vermeld naast uw oorspronkelijke bedrijfsinformatie.
 3. Selecteer de juiste optie om uw updates te beheren:
  • U kunt updates bewerken door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt bewerken. Klik op Toepassen als u klaar bent.
  • U kunt alle updates accepteren door te klikken op Alle updates accepteren in het gedeelte 'Updates van Google' boven aan de pagina.
  • U kunt afzonderlijke updates accepteren door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt accepteren. Klik vervolgens op Toepassen in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, zonder de gepresenteerde gegevens te wijzigen.
  • U kunt updates weggooien door te klikken op het veld waarvoor u updates wilt weggooien. In het weergegeven dialoogvenster reset u de waarde naar een waarde die u eerder hebt opgegeven en klikt u vervolgens op Toepassen.

Updates voor meerdere vermeldingen beheren

U kunt updates van Google voor meerdere locaties als volgt accepteren, weggooien of bewerken:

 1. Log in bij Google Mijn Bedrijf.
 2. Vink het vakje aan naast elke afzonderlijke locatie die u wilt beheren. Of vink het vakje linksboven in de tabel aan om alle locaties te selecteren.
 3. Klik in de werkbalk boven de tabel op Acties en kies vervolgens de juiste optie onder 'Updates van Google':
  • Klik op Accepteren om updates te accepteren. U ziet een lijst van updates die u gaat accepteren. Als u bepaalde updates niet wilt accepteren, kunt u de vakjes naast deze updates uitvinken. Nadat u de updates heeft geaccepteerd, wordt de geüpdatete informatie nog steeds live weergegeven op Google.
  • Klik op Niet opslaan om updates weg te gooien. U ziet een lijst van updates die u gaat weggooien. Als u bepaalde updates niet wilt weggooien, kunt u de vakjes naast deze updates uitvinken. Nadat u de updates heeft weggegooid, wordt de geüpdatete informatie overschreven door de laatste waarden die u heeft ingevoerd. 

Houd er rekening mee dat u in de volgende gevallen mogelijk niet meerdere kenmerkwaarden tegelijk kunt accepteren of weggooien:

 • Downloaden is niet ingeschakeld voor de vermelding.
 • U heeft onvoldoende toegangsrechten voor de vermelding (u bent bijvoorbeeld locatiebeheerder).
 • De vermelding kan niet worden geladen.
 • Alleen voor weggooien van updates en wissen van kenmerken: U heeft geen waarde voor het veld opgegeven.
 • Alleen voor wissen van kenmerken: Het kenmerk is gevoelig (bijvoorbeeld gerelateerd aan toegankelijkheid, seksuele geaardheid, ras of religie).
 • Alleen voor wissen van kenmerken: Het kenmerk is geen 'ja/nee'-kenmerk.

Updates beheren met de mobiele app

 1. Open de app Google Mijn Bedrijf
 2. Tik op Je bedrijfsinformatie is geüpdatet door Google
  Opmerking: Als er geen updates zijn, krijgt u deze melding niet te zien.
 3. Tik in de banner boven in het scherm op OK om alle updates te accepteren.
 4. Bewerk updates door op het potloodpictogram te tikken. 
 5. Tik op Opslaan.

Updates van Google en bulkupload

Als u locaties updatet met behulp van uw bulkupload-spreadsheet, kunt u uw locaties importeren zonder een beslissing te nemen over updates van Google. Houd rekening met het volgende:

 • Als u een spreadsheet importeert en een bepaald veld niet heeft gewijzigd sinds uw laatste upload, negeert Google Mijn Bedrijf dat veld. Uw gegevens worden niet gewijzigd en updates van Google voor dat veld worden niet geaccepteerd en niet weggegooid. 
 • Als u een spreadsheet importeert en u een veld heeft gewijzigd, wordt de nieuwe waarde in het veld geaccepteerd en overschrijft deze waarde zowel uw oude waarde als elke update van Google die eraan is gekoppeld.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?