Διαχείριση ενημερώσεων Google

Προκειμένου το Εταιρικό προφίλ σας να παραμένει όσο το δυνατόν ακριβέστερο, η Google χρησιμοποιεί πληροφορίες από διάφορες πηγές (π.χ. αναφορές χρηστών και περιεχόμενο με άδεια χρήσης).
Αν οι πληροφορίες που παρέχονται από κατόχους επιχειρήσεων αναφερθούν ως εσφαλμένες ή παλιές, η τοποθεσία θα λάβει ενημερώσεις από την Google. Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε όλες τις ενημερώσεις τέτοιου είδους. 

Τύποι ενημερώσεων

Η Google μπορεί να ενημερώνει τοποθεσίες ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες που ενημερώνονται από την Google εμφανίζονται ζωντανά στους Χάρτες, στην Αναζήτηση και σε άλλες υπηρεσίες της Google. Μπορείτε να αποδεχτείτε, να απορρίψετε ή να επεξεργαστείτε τις ενημερώσεις Google. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας προφίλ, οι διάφοροι τύποι ενημερώσεων εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα κειμένου:

 • Πορτοκαλί: Νέα δεδομένα από την Google.
 • Πορτοκαλί: Δεδομένα που καταργήθηκαν από την Google.
 • Γκρι: Δεδομένα που αντικαταστάθηκαν από την Google. Τα νέα δεδομένα εμφανίζονται με πορτοκαλί χρώμα.
 • Μαύρο ή λευκό: Δεν υπάρχουν ενημερώσεις από την Google.

Διαχείριση ενημερώσεων

 1. Σε υπολογιστή, συνδεθείτε στο Google My Business
  • Αν έχετε πολλές τοποθεσίες, μεταβείτε στην τοποθεσία που θέλετε να ελέγξετε.
 2. Στο μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες.
 3. Ελέγξτε τις ενημερώσεις Google που παρατίθενται δίπλα στις αρχικές πληροφορίες της επιχείρησής σας.
 4. Αποφασίστε τι θέλετε να κάνετε με τις ενημερώσεις:
  • Επεξεργασία ενημερώσεων: Κάντε κλικ στην ενότητα στην οποία θέλετε να επεξεργαστείτε ενημερώσεις. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
  • Αποδοχή όλων των ενημερώσεων: Στο επάνω μέρος, δίπλα στην ειδοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Αποδοχή όλων για αυτήν την τοποθεσία
  • Αποδοχή μεμονωμένων ενημερώσεων: Κάντε κλικ στις ενότητες στις οποίες θέλετε να αποδεχτείτε ενημερώσεις. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.
  • Απόρριψη ενημερώσεων: Κάντε κλικ στις ενότητες στις οποίες θέλετε να απορρίψετε ενημερώσεις. Στο παράθυρο διαλόγου επεξεργασίας που εμφανίζεται, επαναφέρετε την τιμή σε αυτήν που είχατε καταχωρίσει προηγουμένως. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή.

Συμβουλή: Αν για την τοποθεσία σας υπάρχουν ενημερώσεις Google, θα λάβετε μια ειδοποίηση στο επάνω μέρος της σελίδας.

Ενημερώσεις Google και μαζική μεταφόρτωση

Αν ενημερώνετε τοποθεσίες χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης, μπορείτε να εισαγάγετε τις τοποθεσίες σας, χωρίς να αντικατασταθούν οι ενημερώσεις Google. Έχετε υπόψη τα εξής:
 • Αν δεν έχετε αλλάξει κάποιο συγκεκριμένο πεδίο από την τελευταία μεταφόρτωση, το Google My Business αγνοεί το πεδίο αυτό. Τα δεδομένα δεν αλλάζουν, ενώ δεν γίνεται αποδοχή ή απόρριψη τυχόν ενημερώσεων Google για το συγκεκριμένο πεδίο. 
 • Αν αλλάξατε κάποιο πεδίο, η νέα τιμή πεδίου γίνεται αποδεκτή. Αυτή η νέα τιμή αντικαθιστά την παλιά τιμή, καθώς και οποιαδήποτε ενημέρωση Google σχετίζεται με τη συγκεκριμένη τιμή.
 • Αν αφήσετε κενό ένα πεδίο, το πεδίο αυτό υπόκειται σε ενημερώσεις Google.

Σχετικοί πόροι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας