Добијајте рецензије на Google-у

Управљајте рецензијама

Рецензије на Google-у пружају корисне информације о вашем предузећу вама и вашим клијентима. Рецензије предузећа се приказују поред уноса на Мапама и у Претрази и могу да помогну вашем предузећу да се истакне на Google-у. 

Можете да тражите рецензије од клијената помоћу посебног кратког URL-а за ваше предузеће. Да бисте добијали рецензије на Google-у, подстичите клијенте да промовишу ваше предузеће тако што ћете пратити ове најбоље праксе:

Рецензије су корисне само ако су искрене и непристрасне. (На пример, власници предузећа не смеју да нуде подстицаје клијентима у замену за рецензије.) Прочитајте више у смерницама за постављање рецензија.  Ако видите рецензију која је неприкладна или крши наше смернице обележите је за уклањање

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?

Треба вам додатна помоћ?

Пријавите се за додатне опције за подршку да бисте брзо решили проблем