Добијајте рецензије на Google-у

Рецензије на Google-у пружају корисне информације о вашем предузећу вама и вашим клијентима. Рецензије предузећа се приказују поред уноса на Мапама и у Претрази и могу да помогну вашем предузећу да се истакне на Google-у. 

Да бисте добијали рецензије на Google-у, подстичите клијенте да промовишу ваше предузеће тако што ћете пратити ове најбоље праксе:

Рецензије су корисне само ако су искрене и непристрасне. Прочитајте више у смерницама за постављање рецензија.  Ако видите рецензију која је неприкладна или крши наше смернице обележите је за уклањање

Да ли вам је ово било корисно?
Како то можемо да побољшамо?