Dodawanie i usuwanie właścicieli lub menedżerów wizytówki

Rozpocznij

Właściciele profili firm mogą zapraszać dodatkowych użytkowników jako właścicieli lub menedżerów danego profilu. Każdy użytkownik może mieć własne uprawnienia dostępu bez konieczności udostępniania danych logowania.  Właściciele, menedżerowie i menedżerowie lokalizacji mają różne poziomy dostępu do wizytówki.

Tylko właściciele mogą dodawać lub usuwać użytkowników. Menedżerowie mogą jednak sami usunąć siebie z profilu. Menedżerem ani właścicielem nie może być Grupa dyskusyjna Google.

Jak to działa

Są trzy rodzaje użytkowników Google Moja Firma: właściciel, menedżer i menedżer lokalizacji.

 • Właściciele: profil może mieć kilku właścicieli, ale tylko jednego głównego właściciela. Właściciele i główni właściciele mają jednakowe uprawnienia z tą różnicą, że główny właściciel nie może usunąć siebie z profilu, dopóki nie przeniesie uprawnień głównego właściciela na innego użytkownika. 
 • Menedżerowie: menedżerowie mają większość uprawnień właścicieli z wyjątkiem czynności wymagających szczególnego poziomu uprawnień, takich jak usuwanie profilu lub zarządzanie użytkownikami.
 • Menedżerowie lokalizacji: menedżerowie lokalizacji mają większość uprawnień menedżera, ale nie mogą edytować wszystkich informacji o firmie. Menedżer lokalizacji może poprosić o zmianę roli na menedżera lub właściciela zweryfikowanej wizytówki. Właściciel może zaakceptować lub odrzucić prośbę.

Zestawienie uprawnień poszczególnych rodzajów użytkowników znajdziesz w tej tabeli:

Uprawnienie Właściciel Menedżer Menedżer lokalizacji
Dodawanie i usuwanie użytkowników znacznik wyboru    
Usuwanie profili firmy znacznik wyboru    
Edytowanie wszystkich adresów URL  znacznik wyboru znacznik wyboru  
Akceptowanie wszystkich aktualizacji Google znacznik wyboru znacznik wyboru  
Włączanie i wyłączanie Rezerwacji znacznik wyboru znacznik wyboru  
Aktualizowanie określonych ustawień lokalizacji
 • Edytowanie nazwy, kategorii lub witryny
  powiązanej z lokalizacją
 • Oznaczanie lokalizacji jako zamkniętej
 • Tworzenie grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru  
Zarządzanie profilem firmy bezpośrednio w wyszukiwarce i Mapach Google znacznik wyboru znacznik wyboru  
Zarządzanie linkami do kont Google Ads znacznik wyboru znacznik wyboru  
Korzystanie z funkcji przesyłania wiadomości znacznik wyboru znacznik wyboru  
Dodawanie etykiet własnych, by ułatwić wyszukiwanie
określonych grup lokalizacji
znacznik wyboru znacznik wyboru  
Edytowanie atrybutów znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie linku do zamawiania dostawy jedzenia znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru

Edytowanie podstawowych informacji o firmie, takich jak godziny pracy
i adres

znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Edytowanie numeru telefonu znacznik wyboru znacznik wyboru  
Edytowanie usług znacznik wyboru znacznik wyboru  
Tworzenie wpisów, zarządzanie nimi i publikowanie ich znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie zdjęć na okładkę i dodatkowych zdjęć znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Dodawanie, usuwanie i edytowanie logo znacznik wyboru znacznik wyboru  
Dodawanie, usuwanie i edytowanie produktów znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Odpowiadanie na opinie znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru
Pobieranie statystyk znacznik wyboru znacznik wyboru znacznik wyboru

Dodawanie użytkowników do profilu

 1. Na komputerze zaloguj się na konto Google Moja Firma.
  • Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
 2. W menu po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Zaproś nowych użytkowników Invite new users.
 4. Wpisz nazwę lub adres e-mail użytkownika, którego chcesz dodać.
  Uwaga: jeśli do swojej lokalizacji dodajesz agencję, musisz na tym etapie podać jej identyfikator grupy lokalizacji (aby uzyskać taki identyfikator, skontaktuj się z agencją).
 5. Aby wybrać rolę użytkownika, kliknij Wybierz rolę a potem Właściciel, Menedżer lub Menedżer lokalizacji.
 6. Kliknij Zaproś. Osoby zaproszone będą mogły przyjąć zaproszenie – wtedy natychmiast staną się użytkownikami.

Na tej stronie zobaczysz listę wszystkich aktywnych użytkowników oraz osób zaproszonych do korzystania z konta. Aby anulować oczekujące zaproszenia, kliknij X obok zaproszenia, które chcesz usunąć.

Gdy użytkownik zaakceptuje zaproszenie, właściciele wizytówki otrzymają e-maila z powiadomieniem. Wszyscy użytkownicy konta mogą wyświetlać imiona i nazwiska oraz adresy e-mail właścicieli i menedżerów profilu.

Wskazówka: chcesz przenieść własność profilu na inną osobę? Dowiedz się, jak to zrobić.

Usuwanie właścicieli i menedżerów

 1. Na komputerze zaloguj się na konto Google Moja Firma.
  • Jeśli masz wiele lokalizacji, otwórz tę, którą chcesz zarządzać.
 2. Po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
 3. Kliknij Usuń Usuń obok osoby, którą chcesz usunąć.

Jeśli nie możesz kliknąć Usuń Usuń, może to oznaczać, że:

 • Próbujesz usunąć z profilu głównego właściciela. Przenieś uprawnienia głównego właściciela na innego użytkownika, a następnie usuń użytkownika z profilu.
 • Logujesz się jako menedżer. Tylko właściciele mogą usuwać innych właścicieli i menedżerów.

Usunięty użytkownik otrzyma e-maila z powiadomieniem. Nie będzie już mógł edytować informacji o firmie ani wykonywać żadnych czynności administracyjnych związanych z profilem. Jego wcześniejsze odpowiedzi na opinie, wpisy, a także komentarze i inne działania pozostaną bez zmian.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem