Masinio įkėlimo skaičiuoklės kūrimas

Naudojant masinio įkėlimo skaičiuoklę vienoje vietoje galima rinkti informaciją apie kelias buveines ir įkelti duomenis, norint patvirtinti kelias įmonių buveines iš karto. Jei norite sukurti skaičiuoklę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.​
 1. Prisijunkite prie „Google“ mano verslo ir pasirinkite norimą tvarkyti paskyrą.
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite Pridėti buveinę.
 3. Pasirodžiusiame išskleidžiamajame meniu spustelėkite Importuoti buveines.
  • Kad atsisiųstumėte tuščią skaičiuoklę, spustelėkite Atsisiųsti šabloną. Bus atsisiųsta skaičiuoklė ta kalba, kurią vartojate savo verslui.
  • Spustelėkite Atsisiųsti skaičiuoklės pavyzdį ir peržiūrėkite baigtos skaičiuoklės pavyzdį.
  • Jei norite sužinoti, kokią informaciją galite naudoti savo buveinei apibūdinti, spustelėkite Atsisiųsti atributų nuorodos skaičiuoklę.
 4. Pildydami kiekvieną lauką vykdykite toliau nurodytas instrukcijas. Įkeldami kelių šalių buveines vadovaukitės šiomis adresų gairėmis.
 5. Pridėkite visas buveines, kurias tvarkėte prieš įkeldami skaičiuoklę. Prieš įkeliant skaičiuoklę nebūtina užpildyti visų laukų, tačiau būsite paraginti užpildyti langelius, kuriuose trūksta informacijos.

Jei atnaujinate tik tam tikrus esamų buveinių laukus skaičiuoklėje, galite įtraukti tik parduotuvės kodo ir laukų, kuriuos norite pakeisti, stulpelius, o kitų stulpelių į skaičiuoklę iš viso neįtraukti. Jei į skaičiuoklę įtrauksite tuščių stulpelių (stulpelių su antraštėmis, bet be jokios informacijos po jomis), esama šių stulpelių informacija bus ištrinta. Jei netyčia pridėsite naują buveinę, būsite įspėti, kad trūksta reikiamų stulpelių antraščių. Paskyroje taip pat matysite paryškintas klaidas, dėl kurių reikia imtis veiksmų. Sužinokite daugiau apie klaidų pranešimus.
Perskaitykite šį įprastų problemų sąrašą, kad užtikrintumėte, jog įkėlimas kiek įmanoma greičiau būtų patvirtintas.
Laukai

Parduotuvės kodas
Įmonės pavadinimas
Adresas
Platuma ir ilguma
Pagrindinis telefono numeris
Papildomi telefonų numeriai
Svetainė
Pagrindinė veiklos grupė
Papildomos veiklų grupės
Valandos
Iš įmonės
Atidarymo data
Nuotraukos
Etiketės
„Google Ads“ vietovių plėtinių telefono numeris
Atributai

Parduotuvės kodas

Būtina nurodyti kiekvienos buveinės, kurią norite įtraukti į skaičiuoklę, parduotuvės kodą. 
Unikalus ID, kurį turite priskirti kiekvienai buveinei, kad pakeitimai būtų tinkamai pritaikyti paskyroje. Ši vertė nebus viešai matoma sistemoje „Google“, bet ją matys visi jūsų buveinės „Google“ mano verslo paskyros naudotojai.

Paprastas būdas sugeneruoti tinkamus parduotuvių kodus – tai pažymėti vietoves prekės ženklo identifikatoriumi ir numeriu (pvz., pirmą vietovę – „GOOG1“, antrą vietovę – „GOOG2“ ir t. t.), tada toliau numeruoti visas vietoves naudojant „Google“ skaičiuokles.

Parduotuvių kodams taikomi šie reikalavimai:

 • konkrečiai buveinei turi būti priskirtas unikalus kodas;
 • jie negali būti ilgesni nei 64 simbolių;
 • kodo pradžioje ir pabaigoje negali būti tarpų;
 • negali būti specialiųjų ženklų (pvz., <, >) arba URL.

Rekomenduojame į parduotuvės kodą įtraukti prekės ženklo pavadinimą, kad skaičiuoklėse (skirtose atskiroms įmonėms arba asmeninėms paskyroms) išvengtumėte painiavos.

Pavyzdžiai:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GClaremont, GMainStreet, GDowntown

Nesaugokite seno parduotuvės kodo, jei viena iš vietovių perkeliama nauju adresu. Geriau ištrinkite seną vietovę ir pridėkite naują su nauju parduotuvės kodu.

Jei nurodėte ne visų vietovių parduotuvių kodus arba kelioms vietovėms paskyroje priskyrėte tą patį parduotuvės kodą, prieš importuodami naują skaičiuoklę turėsite išspręsti šias problemas. Sužinokite daugiau apie trūkstamus ir pasikartojančius parduotuvių kodus.

Įmonės pavadinimas

Reikia nurodyti kiekvienos buveinės įmonės pavadinimą.
Įmonės pavadinimas, kuris bus rodomas sistemoje „Google“. Nurodykite tikslų, neprisijungus naudojamą įmonės pavadinimą. Įmonės pavadinimas negali būti ilgesnis nei 100 simbolių. Kiekvieną žodį galite rašyti didžiąja raide ar įtraukti trumpinį iki keturių raidžių. Tačiau žodžiai negali būti parašyti tik didžiosiomis raidėmis.

Jeigu jūsų įmonė veikia prekybos centre ar parduotuvėje (pavyzdžiui, „Starbucks“ maisto prekių parduotuvėje „Safeway“), šios informacijos į pavadinimą neįtraukite. Į buveinės pavadinimą įtraukite tik pagrindinės įmonės pavadinimą (pvz., „Starbucks“). 

Adresas

Įvesdami savo buveinių adresus vadovaukitės šiomis instrukcijomis

Platuma ir ilguma

Platumos ir ilgumos nurodyti nebūtina, bet kurdami naują buveinę galite jas įtraukti.
Pastaba: jei pateikto adreso patvirtinti negalėsime, reikės nurodyti platumą ir ilgumą.

Galite pateikti naujų buveinių platumą ir ilgumą, kad mums būtų lengviau nustatyti jų vietą žemėlapyje. Platuma ir ilguma naudojamos tik tada, kai buveinė pirmiausia sukuriama „Google“ mano verslo paskyroje ir atitinka kitus kriterijus. Į šias nuorodas nebus atsižvelgiama, jei jose bus paskesnių esamų buveinių skaičiuoklių įkėlimų.

Nurodykite savo buveinės centro platumos ir ilgumos vertes. Įveskite galiojančias koordinates, įskaitant platumos vertę nuo –90 iki 90 ir ilgumos vertę nuo –180 iki 180.  Įsitikinkite, kad platumos ir ilgumos vertes sudaro mažiausiai 6 skaitmenys po trupmenos skirtuko, kad įmonė būtų tiksliai pateikta žemėlapyje. Pvz., platumos vertė 37,421998 ir ilgumos vertė –122,084059 tiksliai nurodytų „Googleplex“.

Platuma ir ilguma bus naudojamos, tik kai kils problemų nustatant adresą žemėlapyje. Net jei šias vertes pateiksite, jos gali būti nenaudojamos „Google“ mano versle.

Kad galėtumėte pateikti naujų buveinių platumą ir ilgumą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Savo skaičiuoklėje pridėkite platumos ir ilgumos stulpelius. (Juos galima įterpti bet kurioje skaičiuoklės vietoje.) Stulpelių antraštės priklauso nuo jūsų kalbos.
  • Anglų kalba stulpelių antraštes vadinkite „Latitude“ ir „Longitude“.
  • Jei jūsų informacijos suvestinėje naudojama kita (ne anglų) kalba, atsisiųskite skaičiuoklės šabloną ir naudokite tokias pat stulpelių antraštes, kaip šablone. Neatsižvelgdami į informacijos suvestinės kalbą, galite palikti angliškas stulpelių antraštes: „Latitude“ ir „Longitude“.
 2. Pridėkite kiekvienos buveinės platumą ir ilgumą atitinkamoje eilutėje.

Pastaba: Japonijoje vienintelis priimtinas platumos ir ilgumos formatas yra WGS84.

Pagrindinis telefono numeris

Būtina nurodyti kiekvienos buveinės pagrindinį telefono numerį ar svetainę. 

Geriausias numeris, kurį klientai turėtų naudoti, norėdami susisiekti su jūsų įmone. Tai gali būti mobiliojo telefono arba fiksuotojo ryšio (ne fakso) telefono numeris. Numerius, kuriuose naudojamos raidės, reikia įvesti nurodant skaičius. Nurodykite telefono numerį, kuriuo būtų galima tiesiogiai susisiekti su atitinkamoje vietovėje esančiu įmonės padaliniu. Pavyzdžiui, pateikite ne skambučių centro, bet atskiro įmonės padalinio telefono numerį. Telefono numeris turi galioti toje šalyje ar regione, kur yra įsikūrusi buveinė.

Pastaba: jei įvedate buveinės svetainę, lauko „Pagrindinis telefono numeris“ pildyti nebūtina.

Papildomi telefonų numeriai

Papildomi telefonų numeriai nėra būtini. 

Be pagrindinio telefono numerio, daugiausia 2 telefonų numeriai (mobiliojo ar fiksuotojo ryšio, bet ne fakso), kuriais galima skambinti į jūsų įmonę.

Svetainė

Būtina nurodyti kiekvienos buveinės svetainę ar pagrindinį telefono numerį. 

Su įmone susietas svetainės URL. Įveskite visą URL, įskaitant http:// ar https://. Bus rodoma iki 256 simbolių.

Įsitikinkite, kad:

Pagrindinė veiklos grupė

Būtina nurodyti kiekvienos buveinės pagrindinę veiklos grupę. 

Pasirinkite veiklos grupę, kuri geriausiai atspindi jūsų įmonę, naudodami bendrųjų veiklų grupių sąrašą. Ši veiklos grupė turi būti vienoda visose buveinėse. Jei naudojate kelių tipų vietoves (pvz., antrinius prekių ženklus, kelis skyrius ar įvairių tipų operacijas, pvz., mažmeninė prekyba, platinimo centras ir biuras), ši taisyklė taikoma tik kiekvienam iš šių pogrupių.  Daugiau informacijos apie veiklų grupių naudojimą ieškokite mūsų gairėse.

Pasirinkite veiklų grupes, kurios atitinka teiginį: „ŠI įmonė yra“, o ne „ŠIOJE įmonėje yra“. Aprašykite savo įmonę kaip visumą, o ne išvardykite jos siūlomas paslaugas, parduodamus produktus ar būdingus patogumus. Pavyzdžiui, jei jūsų vietovė yra viešbutis, turintis bankomatą, neįtraukite veiklos grupės „Bankomatas“. Bankomato teikėjas turėtų sukurti atskirą vietovę ir pridėti „Bankomatą“ kaip vieną iš savo veiklų grupių.

Taip pat galite pridėti papildomų veiklų grupių.

Norėdami pridėti pagrindinę veiklos grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Apsilankykite „Google“ mano verslo paskyros įmonės pridėjimo puslapyje.
 2. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite šalį ar regioną.
 3. Skiltyje „Veiklos grupė“ pradėkite vesti veiklos grupę, kuri geriausiai apibūdina jūsų įmonę. Automatinio užbaigimo funkcija pasiūlys galimas veiklų grupes.
 4. Spustelėkite pasirinktą veiklos grupę ir ją nukopijuokite.
 5. Įklijuokite palaikomos veiklos grupės pavadinimą į skaičiuoklės stulpelį „Pagrindinė veiklos grupė“. Pagrindinė jūsų nustatyta veiklos grupė apibrėžia piktogramą, kuri žymės vietovę „Google“ žemėlapiuose.

Jei nematote norimos veiklos grupės, pasirinkite kitą tinkamiausią variantą. Jei manote, kad jūsų verslą geriausiai apibūdinančios veiklos grupės nėra, galite prašyti ją pridėti spustelėdami „Meniu“ Meniu tada „Palaikymas“ tada „Siųsti atsiliepimą“. Tokius prašymus apsvarstome reguliariai peržiūrėdami veiklų grupių sąrašą.

„Google“ mano verslo paskyroje anksčiau buvo taikomi kitokie veiklų grupių rinkinio standartai. Dabar laisvos formos veiklų grupės ir skaitmeniniai kodai nebepalaikomi.

Papildomos veiklų grupės

Papildomos veiklų grupės nėra būtinos. Galite jų pridėti, kad padėtumėte apibūdinti įmonę. 

Iki 9 papildomų veiklų grupių, atspindinčių jūsų įmonę. Kaip ir rinkdamiesi pagrindinę kategoriją, pasirinkite atitinkančias teiginį: „ši įmonė yra“, o ne „šioje įmonėje yra“. Norėdami pridėti papildomą veiklos grupę, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Apsilankykite „Google“ mano verslo svetainėje.
 2. Pasirinkite Pridėti buveinę.
 3. Pradėkite vesti šalies ar regiono, kur yra jūsų buveinės, pavadinimą ir pasirinkite palaikomą šalį ar regioną.
 4. Spustelėkite teksto laukelį „Veiklų grupės“. Pradėkite vesti veiklos grupę, apibūdinančią jūsų įmonę. Automatinio užbaigimo funkcija parodys palaikomas veiklų grupes.
 5. Nukopijuokite pasirinktą veiklos grupę.
 6. Įklijuokite palaikomos veiklos grupės pavadinimą į skaičiuoklės stulpelį „Papildomos veiklų grupės“. Atskirkite kiekvieną veiklos grupę kableliu.

Valandos

Darbo valandos nėra būtinos, bet labai rekomenduojame jas nurodyti, kad klientai žinotų, kada gali apsilankyti jūsų buveinėje. 

Įmonės darbo valandos. Atitinkamuose stulpeliuose įveskite kiekvienos savaitės dienos darbo valandas. Jas galite įvesti 24 val. formatu:

HH:MM–HH:MM

arba formatu AM / PM (priešpiet / popiet):

HH:MMAM-HH:MMPM

Nurodant valandinio intervalo pabaigą, 00:00 ir 24:00 val. formatai žymi tą patį laiką ir juos abu leidžiama naudoti.

Žr. toliau pateikiamus skirtingų tipų darbo valandų pavyzdžius.

Įprastos darbo valandos

 • 09:00 AM–05:00 PM
 • 09:00–17:00

Uždaroma vidurnaktį

 • 09:00 AM–12:00 AM
 • 09:00–00:00

Dirba visą parą

 • 12:00 AM–12:00 AM
 • 00:00–00:00 (arba 00:00–24:00)

Uždaryta visą dieną

 • X
 • (arba skaičiuoklės langelį palikite tuščią)

Atidaroma po vidurnakčio. Įtraukite šias valandas į dienos, kada pradedamas taikyti nustatymas, stulpelį.

 • 06:00 PM–02:00 AM
 • 18:00–02:00

Atidaroma du kartus per vieną dieną. 

 • 11:30 AM–02:00 PM, 05:00 PM–10:00 PM
 • 11:30–14:00, 17:00–22:00

Taip pat galite pridėti išimtinį darbo laiką.

Iš įmonės

Šis laukas nėra būtinas.

Įveskite trumpą įmonės aprašą: ką siūlote, kuo ji išskirtinė, savo istoriją ar bet kokią kitą klientams naudingą informaciją. Daugiausia dėmesio skirkite informacijai apie įmonę, o ne apie akcijas, kainas ar pardavimą. Neįterpkite URL ar HTML kodo, neviršykite 750 simbolių apribojimo aprašo lauke. Išsamų gairių sąrašą skaitykite straipsnyje „Įmonės aprašo gairės“.

Pavyzdys: esame nepriklausoma ledų parduotuvė, įsikūrusi per kelis žingsnius nuo miesto centro. Didžiuojamės, kad esame mėgstamiausia vietinių žmonių vieta, kurioje jie susitinka su draugais suvalgyti ragelio ledų arba į kurią gali paskambinti ir užsisakyti šviežios picos, pristatomos tiesiai į namus.Visus metus pateikiame 35 skonių naminių, rankomis išsuktų ledų ir šerbetų, o kiekvieną dieną nuo vidurdienio iki uždarymo iš picų kepimo krosnies traukiame niujorkietiškas picas. Užsukite pas mus šiandien! 

Atidarymo data

Šis laukas nėra būtinas. 

Įveskite datą, kada įmonė buvo ar bus pirmą kartą atidaryta dabartinėje buveinėje. Jei įmonė įsikūrusi keliose buveinėse, galima nurodyti kiekvienos buveinės atidarymo datą.

Reikia nurodyti tik atidarymo datos metus ir mėnesį. Galite įvesti būsimą datą, iki kurios likę ne daugiau nei vieni metai, tačiau ji sistemoje „Google“ bus rodoma tik likus 90 dienų iki tos datos.

Naudokite vieną iš toliau nurodytų formatų.

     YYYY-MM-DD
     YYYY-MM

Nuotraukos

Nuotraukos nėra būtinos. Įraše gali būti rodomos įmonės nuotraukos Žemėlapiuose ir Paieškoje, net jei patys jų nepridėjote. 

Nuotraukos, vaizduojančios jūsų įmonę. Įmonės nuotraukos sistemoje „Google“ parenkamos iš tų, kurias pateikiate jūs, ir iš įvairių kitų šaltinių. Visos pridedamos nuotraukos turi atitikti mūsų gaires.

Kai buveinė bus patvirtinta, pridėkite nuotraukų įtraukę URL į nuotraukos vietovę atitinkamame skaičiuoklės stulpelyje: „Logotipas“, „Profilis“, „Viršelis“ arba „Kitos nuotraukos". Stulpelyje „Kitos nuotraukos“ nuotraukų URL atskirkite kableliais. Atminkite, kad vietovių, kurių būsena „Nepaskelbta“, nuotraukų URL bus nepaisoma. Sužinokite daugiau apie nuotraukų tipus.

Pastaba: jei anksčiau paskyroje pridėjote nepatvirtintų nuotraukų, tų nuotraukų URL nebus rodomi jūsų skaičiuoklėje, jei ją atsisiuntėte iš „Google“ mano verslo vietų. Jei norite pridėti šias nuotraukas, pateikite masinio patvirtinimo užklausą, tada vadovaukitės anksčiau šioje skiltyje pateiktomis instrukcijomis.

Etiketės

Etiketės nėra būtinos.

Naudodami etiketes galite sugrupuoti buveines. Galite ieškoti vietovės pagal etiketę informacijos suvestinėje ir naudoti jas vietovių plėtiniams filtruoti sistemoje „Google Ads“.

Kiekvienai vietovei priskirkite iki 10 unikalių etikečių. Etiketės gali būti iki 50 simbolių ir neturėtų apimti netinkamų simbolių (t. y. < arba >).

Jei į etiketės pavadinimą norite įtraukti kablelius, skaičiuoklėje naudokite eilutę „%2c“. Pavyzdžiui, „90%2c5 lankytojo kasdien“ sukurs etiketę „90,5 lankytojo kasdien“.

Kai paieškos laukelyje ieškosite etiketės, rezultatas apims visas vietoves, kuriose yra ši etiketė, taip pat tas, kuriose yra jūsų paieškos tekstas kitame lauke. Pavyzdžiui:

1 buveinė turi etiketę „Vakarų pakrantė“. 2 buveinė turi etiketę „Rytų pakrantė“ ir adreso eilutę „123 Vakarų pr.“. Paieškos laukelyje įvedant „vakarų“ , bus pateikiamos abi buveinės.

„Google Ads“ vietovių plėtinių telefono numeris

Šis laukas nėra būtinas.

Vietovių plėtinių skelbimuose sistemoje „Google Ads“ naudojamas numeris. Vietovių plėtinių skelbimuose gali būti rodomi kiti telefonų numeriai, o ne tie, kuriuos nurodėte „Google“ žemėlapiuose. (Pvz., gali būti naudinga „Google Ads“ skelbimuose nurodyti visiškai nemokamą telefono numerį, skirtą rezervacijoms, bet turite pateikti ir vietinį telefono numerį, kuris būtų rodomas vietinės paieškos rezultatuose.)

Jei neįvesite vietovių plėtinių telefono numerio, „Google Ads“ naudos pagrindinį telefono numerį. Galite naudoti nemokamą arba skambučių centro numerį. Vieną numerį galima naudoti kelioms buveinėms.

Ši įvestis turi atitikti „Google Ads“ telefonų plėtinių specifikacijas. Atminkite, kad sistemoje „Google Ads“ neleidžiama įtraukti numerių, už kuriuos naudotojas būtų papildomai apmokestinamas (pvz., 1-900 numerių JAV ir 871 numerių JK).

Atributai

Atributai nėra būtini, bet labai rekomenduojame juos nurodyti, kad klientai matytų, kas siūloma jūsų įmonėje. 

Jūsų įmonės atributai. Pvz., jūsų įmonėje gali būti teikiamas „Wi-Fi“ ryšys klientams arba siūlomos sėdimos vietos lauke. Tam tikrus faktinius atributus (pvz., sėdimas vietas lauke) galite tiesiogiai redaguoti patys, o subjektyvūs atributai (pvz., ar įmonė populiari tarp vietinių gyventojų) priklauso nuo jūsų įmonėje apsilankiusių „Google“ naudotojų nuomonių.

Kai atsisiųsite skaičiuoklę, matysite po vieną kiekvieno atributo, kuris taikomas bent vienai buveinei paskyroje, stulpelį. Daug atributų nebus taikomi jūsų įmonei, atsižvelgiant į jos veiklos grupę ar šalį / regioną. Jei pateiktas atributo stulpelis skaičiuoklėje, bet jis netaikomas konkrečiai buveinei, atitinkamame langelyje rodoma [NETAIKOMA]. Nereikia pašalinti šios vertės prieš iš naujo įkeliant skaičiuoklę.

Jei nematote atributų stulpelių skaičiuoklėje, atsisiųskite buveines iš paskyros. Į naują skaičiuoklę bus įtraukti atributų stulpeliai.

Atributai yra „taip“ / „ne“, URL arba pasirinkimo atributai.

 • „Taip“ / „ne“ atributai: atributo „Sėdimos vietos lauke“ vertė turi būti „Taip“ arba „Ne“ skaičiuoklėje: įmonėje teikiamos sėdimos vietos lauke („Taip“) arba neteikiamos („Ne“). Jei norite redaguoti buveinės atributą, atitinkamame atributo stulpelyje įveskite „Taip“ arba „Ne“. Net jei prie kelių tam tikrų buveinių atributų įvedate „Ne“, jūsų pateikiami duomenys bus naudingi „Google“ rodant klientams tiksliausią informaciją apie jūsų įmonę ir neleidžiant rodyti atributų, kurių neteikiate.
 • URL atributai: URL atributams skaičiuoklėje reikalingi URL adresai: pvz., įmonės internetinis meniu rodomas konkrečiu žiniatinklio adresu. Jei norite redaguoti buveinės URL, atitinkamame atributo stulpelyje įveskite URL.
 • Pasirinkimo atributai: naudojant šiuos atributus reikia pasirinkti būtent vieną iš kelių iš anksto nustatytų pasirinkimo variantų. Pvz., „Košerinis maistas“ – tai pasirinkimo atributas, kurio pasirinkimo variantai yra: „Nėra košerinio maisto“, „Yra košerinio maisto“ arba „Tik košerinis maistas“. Jei norite peržiūrėti visus galimus kiekvieno pasirinkimo atributo pasirinkimo variantus, atsisiųskite atributų nuorodos skaičiuoklę (instrukcijos pateiktos toliau).

Jei norite peržiūrėti visų galimų atributų ir jų tipų sąrašą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
 2. Jei turite vieną buveinę, kairėje esančiame meniu spustelėkite Tvarkykite buveines. 
 3. Spustelėkite Pridėti buveinę.  
 4. Spustelėkite Importuoti buveines.  
 5. Spustelėkite Atsisiųsti atributų nuorodos skaičiuoklę.

Nebenaudojami laukai

Laukai, palaikomi „Google“ mano versle, kartais pakeičiami, kad atitiktų informaciją, rodomą naudotojams Paieškoje ir Žemėlapiuose. Toliau peržiūrėkite laukų, kurių nebepalaiko masinio įkėlimo įrankis, sąrašą. Prieš importuodami failą į „Google“ mano verslą, pašalinkite iš jo visus tokių laukų stulpelius.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?