Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου μαζικής μεταφόρτωσης

Χάρη στο υπολογιστικό φύλλο μαζικής μεταφόρτωσης, μπορείτε να συλλέγετε σε ένα σημείο πληροφορίες για πολλές τοποθεσίες και να ανεβάζετε τα δεδομένα, ώστε να επαληθεύονται πολλές τοποθεσίες επιχείρησης ταυτόχρονα. Για να δημιουργήσετε το υπολογιστικό φύλλο σας:​
 1. Συνδεθείτε στο Google My Business και επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαχειριστείτε.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας.
 3. Στο αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τοποθεσιών.
  • Για να κατεβάστε ένα κενό υπολογιστικό φύλλο, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη του προτύπου. Η γλώσσα του υπολογιστικού φύλλου που θα κατεβάσετε είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείτε για την επιχείρησή σας.
  • Για να δείτε ένα παράδειγμα συμπληρωμένου υπολογιστικού φύλλου, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δείγματος υπολογιστικού φύλλου.
  • Για να μάθετε τις λεπτομέρειες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε την τοποθεσία σας, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη υπολογιστικού φύλλου αναφοράς χαρακτηριστικών.
 4. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για κάθε πεδίο. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες διεύθυνσης για τη μεταφόρτωση τοποθεσιών σε πολλές χώρες ή περιοχές.
 5. Πριν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, προσθέστε όλες τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε όλα τα πεδία, πριν ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, αλλά θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα κελιά από τα οποία λείπουν απαιτούμενες πληροφορίες.

Αν πρόκειται να ενημερώσετε μόνο συγκεκριμένα πεδία για υπάρχουσες τοποθεσίες στο υπολογιστικό φύλλο, μπορείτε να συμπεριλάβετε μόνο τις στήλες για τον κωδικό καταστήματος και τα πεδία που θέλετε να αλλάξετε και να μην συμπεριλάβετε καμία άλλη στήλη στο υπολογιστικό φύλλο. Αν συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο κενές στήλες (δηλαδή, στήλες με κεφαλίδες αλλά χωρίς πληροφορίες), οι υπάρχουσες πληροφορίες για αυτές τις στήλες θα διαγραφούν. Αν κατά λάθος προσθέσετε και μια νέα τοποθεσία, θα ειδοποιηθείτε ότι λείπουν απαιτούμενες κεφαλίδες στηλών. Επίσης, τα σφάλματα για τα οποία απαιτούνται ενέργειες θα εμφανίζονται επισημασμένα στον λογαριασμό σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα μηνύματα σφάλματος.
Διαβάστε αυτήν τη λίστα με συνήθη ζητήματα, για να διασφαλίσετε ότι η μεταφόρτωση μπορεί να επαληθευτεί το συντομότερο δυνατό.
Πεδία

Κωδικός καταστήματος
Όνομα επιχείρησης
Διεύθυνση
Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος
Κύριος αριθμός τηλεφώνου
Πρόσθετα τηλέφωνα
Ιστότοπος
Κύρια κατηγορία
Πρόσθετες κατηγορίες
Ωράριο λειτουργίας
Από την επιχείρηση
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
Φωτογραφίες
Ετικέτες
Τηλέφωνο επεκτάσεων τοποθεσίας Google Ads
Χαρακτηριστικά

Κωδικός καταστήματος

Απαιτείται κωδικός καταστήματος για κάθε τοποθεσία που θέλετε να συμπεριλάβετε στο υπολογιστικό φύλλο σας. 
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που θα εκχωρήσετε σε καθεμία από τις τοποθεσίες σας, για να διασφαλίσετε ότι οι αλλαγές θα εφαρμόζονται με ακρίβεια στον λογαριασμό σας. Αυτή η τιμή δεν θα είναι δημόσια ορατή οπουδήποτε στο Google, αλλά θα είναι ορατή σε όλους τους χρήστες λογαριασμών Google My Business της τοποθεσίας σας.

Ένας εύκολος τρόπος για να δημιουργήσετε αποδεκτούς κωδικούς καταστημάτων είναι να επισημάνετε τις τοποθεσίες σας με ένα αναγνωριστικό επωνυμίας και έναν αριθμό (π.χ. "GOOG1" για την πρώτη τοποθεσία σας, "GOOG2" για τη δεύτερη τοποθεσία σας κ.λπ.) και να χρησιμοποιήσετε τα Υπολογιστικά φύλλα Google, για να συνεχίσετε την αρίθμηση για όλες τις τοποθεσίες σας.

Οι κωδικοί καταστημάτων πρέπει:

 • να είναι μοναδικοί για μια συγκεκριμένη τοποθεσία
 • να μην υπερβαίνουν τους 64 χαρακτήρες
 • να μην περιέχουν κενά διαστήματα στην αρχή ή στο τέλος
 • να μην περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες (όπως <,>) ή URL

Συνιστάται να συμπεριλαμβάνετε την επωνυμία σας στον κωδικό καταστήματος, για να μην υπάρχει σύγχυση μεταξύ των υπολογιστικών φύλλων (για ξεχωριστούς επαγγελματικούς ή προσωπικούς λογαριασμούς).

Παραδείγματα:

G1, G2, G3
Goog101, Goog102, Goog103
GClaremont, GMainStreet, GDowntown

Μην διατηρείτε έναν παλιό κωδικό καταστήματος, όταν μία από τις τοποθεσίες σας μετακομίσει σε νέα διεύθυνση. Διαγράψτε την παλιά τοποθεσία και προσθέστε μια νέα τοποθεσία με έναν νέο κωδικό καταστήματος.

Αν δεν έχετε συμπεριλάβει κωδικούς καταστημάτων για ορισμένες τοποθεσίες ή αν έχετε χρησιμοποιήσει τον ίδιο κωδικό καταστήματος για πολλές τοποθεσίες στον λογαριασμό σας, πρέπει να διευθετήσετε το συγκεκριμένο ζήτημα, πριν εισαγάγετε ένα νέο υπολογιστικό φύλλο. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κωδικούς καταστημάτων που λείπουν ή είναι διπλότυποι.

Όνομα επιχείρησης

Απαιτείται επωνυμία επιχείρησης για κάθε τοποθεσία.
Η επωνυμία της επιχείρησής σας η οποία θα εμφανίζεται στο Google. Παρουσιάστε την επιχείρησή σας ακριβώς όπως εμφανίζεται στον πραγματικό κόσμο. Η επωνυμία της επιχείρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 100 χαρακτήρες. Μπορείτε να γράψετε με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης ή να συμπεριλάβετε ένα αρκτικόλεξο έως τεσσάρων γραμμάτων. Ωστόσο, δεν πρέπει να γράφονται με κεφαλαία ολόκληρες λέξεις.

Αν η επιχείρησή σας βρίσκεται εντός ενός εμπορικού κέντρου ή εντός ενός πολυκαταστήματος, όπως, για παράδειγμα, ένα κατάστημα Starbucks μέσα σε ένα σουπερμάρκετ, μη συμπεριλάβετε αυτήν την πληροφορία στον τίτλο. Συμπεριλάβετε στο όνομα της τοποθεσίας μόνο το όνομα της βασικής επιχείρησης (π.χ. Starbucks). 

Διεύθυνση

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για την εισαγωγή των διευθύνσεων των τοποθεσιών σας. 

Γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος

Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος δεν απαιτούνται, αλλά μπορείτε να τα συμπεριλάβετε κατά τη δημιουργία νέας τοποθεσίας.
Σημείωση: Αν δεν είμαστε σε θέση να επαληθεύσουμε την καταχωρισμένη διεύθυνση, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε ένα γεωγραφικό πλάτος και ένα γεωγραφικό μήκος.

Μπορείτε να καταχωρίσετε γεωγραφικό πλάτος και γεωγραφικό μήκος για νέες τοποθεσίες, για να μας βοηθήσετε να τις τοποθετήσουμε στον χάρτη. Το γεωγραφικό μήκος και το γεωγραφικό πλάτος χρησιμοποιούνται μόνο όταν μια τοποθεσία δημιουργείται πρώτα στο Google My Business και πληροί άλλα κριτήρια, ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη αν περιλαμβάνονται σε μεταγενέστερες μεταφορτώσεις υπολογιστικών φύλλων για υπάρχουσες τοποθεσίες.

Βασίστε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στο κέντρο της τοποθεσίας σας. Καταχωρίστε έγκυρες συντεταγμένες, συμπεριλαμβάνοντας ένα γεωγραφικό πλάτος μεταξύ -90 και 90 και ένα γεωγραφικό μήκος μεταξύ -180 και 180.  Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές για το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος περιλαμβάνουν τουλάχιστον 6 ψηφία μετά την υποδιαστολή, ώστε η θέση της επιχείρησής σας να εμφανίζεται με ακρίβεια στον χάρτη. Για παράδειγμα, η τιμή γεωγραφικού πλάτους 37.421998 και γεωγραφικού μήκους -122.084059 αποτελεί την ακριβή θέση του κτιρίου Googleplex, της έδρας της Google.

Το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος χρησιμοποιούνται μόνο όταν προκύπτουν προβλήματα κατά τον εντοπισμό της διεύθυνσής σας στον χάρτη. Ακόμη και αν καταχωρίσετε τα δεδομένα αυτά, μπορεί να μην χρησιμοποιηθούν στο Google My Business.

Για να καταχωρίσετε το γεωγραφικό μήκος και πλάτος για νέες τοποθεσίες:

 1. Προσθέστε τις στήλες γεωγραφικού μήκους και πλάτους στο υπολογιστικό φύλλο σας. (Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο στο υπολογιστικό φύλλο σας.) Οι κεφαλίδες των στηλών εξαρτώνται από τη γλώσσα σας:
  • Στα Αγγλικά, χρησιμοποιήστε τα στοιχεία Latitude και Longitude ως κεφαλίδες στηλών.
  • Αν ο πίνακας ελέγχου χρησιμοποιεί κάποια άλλη γλώσσα και όχι τα Αγγλικά, κατεβάστε το υπολογιστικό φύλλο προτύπου και χρησιμοποιήστε τις ίδιες κεφαλίδες στηλών με το πρότυπο. Ανεξαρτήτως της γλώσσας του πίνακα ελέγχου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία Latitude και Longitude στα Αγγλικά ως κεφαλίδες στηλών.
 2. Προσθέστε το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος για κάθε τοποθεσία στην αντίστοιχη σειρά.

Σημείωση: Στην Ιαπωνία, η μοναδική αποδεκτή μορφή γεωγραφικού πλάτους και γεωγραφικού μήκους είναι το πρότυπο WGS84.

Κύριος αριθμός τηλεφώνου

Απαιτείται κύριος αριθμός τηλεφώνου ή ιστότοπος για κάθε τοποθεσία. 

Ο καλύτερος αριθμός που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες, για να επικοινωνήσουν με την επιχείρησή σας. Αυτός ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να αφορά κινητή συσκευή ή σταθερό τηλέφωνο (χωρίς αριθμούς φαξ). Οι αλφαριθμητικοί αριθμοί πρέπει να πληκτρολογούνται αριθμητικά. Καταχωρίστε έναν αριθμό τηλεφώνου που συνδέεται όσο το δυνατόν πιο άμεσα με την τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να παράσχετε έναν αριθμό τηλεφώνου για συγκεκριμένη τοποθεσία, και όχι τηλεφωνικό κέντρο. Οι αριθμοί τηλεφώνου πρέπει να είναι έγκυροι στη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεται η τοποθεσία σας.

Σημείωση: Αν καταχωρίσετε έναν ιστότοπο για μια τοποθεσία, το πεδίο Κύριος αριθμός τηλεφώνου δεν απαιτείται.

Πρόσθετα τηλέφωνα

Οι επιπλέον αριθμοί τηλεφώνου είναι προαιρετικοί. 

Έως 2 αριθμοί τηλεφώνου (κινητό ή σταθερό, όχι φαξ) στους οποίους μπορούν να επικοινωνήσουν οι πελάτες, εκτός από τον κύριο αριθμό τηλεφώνου.

Ιστότοπος

Απαιτείται ιστότοπος ή κύριος αριθμός τηλεφώνου για κάθε τοποθεσία. 

Το URL του ιστοτόπου που σχετίζεται με την επιχείρηση. Καταχωρίστε το πλήρες URL, συμπεριλαμβανομένου του http:// ή του https://. Θα εμφανίζονται έως 255 χαρακτήρες.

Βεβαιωθείτε ότι:

Κύρια κατηγορία

Απαιτείται κύρια κατηγορία για κάθε τοποθεσία. 

Επιλέξτε την κατηγορία που αντιπροσωπεύει κατά τον καλύτερο τρόπο την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας τη λίστα συνήθων κατηγοριών. Αυτή η κατηγορία πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις τοποθεσίες. Αν διαθέτετε πολλούς τύπους τοποθεσιών, (π.χ. δευτερεύουσες επωνυμίες, πολλά τμήματα ή διάφορους τύπους δραστηριοτήτων, όπως λιανικές πωλήσεις, κέντρο διανομής και γραφεία), αυτός ο κανόνας ισχύει μόνο εντός καθεμιάς από αυτές τις υποομάδες.  Ανατρέξτε στις οδηγίες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση κατηγοριών.

Επιλέξτε κατηγορίες που ολοκληρώνουν τη δήλωση: "Αυτή η επιχείρηση ΕΙΝΑΙ" αντί της δήλωσης "Αυτή η επιχείρηση ΕΧΕΙ". Περιγράψτε την επιχείρησή σας συνολικά και όχι μια λίστα των υπηρεσιών που προσφέρει, των προϊόντων που πουλάει ή των δυνατοτήτων που παρέχει. Για παράδειγμα, αν η τοποθεσία σας είναι ξενοδοχείο και διαθέτει ATM, μην συμπεριλάβετε την κατηγορία "ΑΤΜ". Ο πάροχος του ATM πρέπει να δημιουργήσει μια ξεχωριστή τοποθεσία και να προσθέσει το ΑΤΜ ως μία από τις κατηγορίες του.

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον κατηγορίες.

Για να προσθέσετε μια κύρια κατηγορία:

 1. Επισκεφτείτε τη σελίδα Προσθέστε την επιχείρησή σας στο Google My Business.
 2. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας από το αναπτυσσόμενο μενού.
 3. Στην ενότητα "Κατηγορία", ξεκινήστε να πληκτρολογείτε την κατηγορία που περιγράφει καλύτερα την επιχείρησή σας. Η αυτόματη συμπλήρωση θα προτείνει τις υποστηριζόμενες κατηγορίες.
 4. Κάντε κλικ στην επιλεγμένη κατηγορία σας και στη συνέχεια, αντιγράψτε την.
 5. Επικολλήστε το όνομα της υποστηριζόμενης κατηγορίας στη στήλη "Κύρια κατηγορία" του υπολογιστικού φύλλου σας. Η κύρια κατηγορία που ορίζετε καθορίζει το εικονίδιο που προβάλλεται για την τοποθεσία στους Χάρτες Google.

Αν δεν εμφανιστεί η κατηγορία που θέλετε, επιλέξτε την επόμενη καλύτερη επιλογή. Αν πιστεύετε ότι λείπει μια βασική κατηγορία για την περιγραφή της επιχείρησής σας, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα προσθήκης της κατηγορίας αυτής, κάνοντας κλικ στο μενούΜενού και μετά Υποστήριξη και μετά Αποστολή σχολίων. Τα αιτήματα τέτοιου είδους λαμβάνονται υπόψη κατά την περιοδική αναθεώρηση της λίστας κατηγοριών.

Το Google My Business χρησιμοποιούσε παλαιότερα διαφορετικό σύνολο προτύπων κατηγοριών. Οι κατηγορίες ελεύθερης μορφής και οι αριθμητικοί κωδικοί δεν υποστηρίζονται πλέον.

Πρόσθετες κατηγορίες

Οι πρόσθετες κατηγορίες είναι προαιρετικές και μπορούν να προστεθούν για την καλύτερη περιγραφή της επιχείρησής σας. 

Έως 9 πρόσθετες κατηγορίες που αντιπροσωπεύουν την επιχείρησή σας. Όπως και με την κύρια κατηγορία, επιλέξτε κατηγορίες που ολοκληρώνουν τη δήλωση: "Αυτή η επιχείρηση ΕΙΝΑΙ" αντί της δήλωσης "Αυτή η επιχείρηση ΕΧΕΙ". Για να προσθέσετε μια πρόσθετη κατηγορία:

 1. Μεταβείτε στο Google My Business
 2. Επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας.
 3. Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα της χώρας ή της περιοχής όπου βρίσκονται οι τοποθεσίες σας και επιλέξτε μια υποστηριζόμενη χώρα ή περιοχή.
 4. Κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου "Κατηγορίες". Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια κατηγορία που περιγράφει την επιχείρησή σας. Η αυτόματη συμπλήρωση θα εμφανίσει τις υποστηριζόμενες κατηγορίες.
 5. Αντιγράψτε την επιλεγμένη κατηγορία σας.
 6. Επικολλήστε το όνομα της υποστηριζόμενης κατηγορίας στη στήλη "Πρόσθετες κατηγορίες" του υπολογιστικού φύλλου σας. Διαχωρίστε κάθε κατηγορία με κόμμα.

Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας δεν απαιτείται, αλλά συνιστάται, προκειμένου να μπορούν οι πελάτες να γνωρίζουν πότε να επισκέπτονται την τοποθεσία σας. 

Οι ώρες λειτουργίας της επιχείρησης. Καταχωρίστε το ωράριο για κάθε ημέρα της εβδομάδας στην αντίστοιχη στήλη. Μπορείτε να καταχωρίσετε τις ώρες σε μορφή 24ώρου:

ΩΩ:ΛΛ-ΩΩ:ΛΛ

Ή σε μορφή ΠΜ/ΜΜ:

ΩΩ:ΛΛΠΜ-ΩΩ:ΛΛΜΜ

Το 00:00 και το 24:00 είναι ισοδύναμα και εξίσου αποδεκτά ως τελικές ώρες για ένα εύρος ωρών.

Δείτε παραδείγματα για διάφορα είδη μορφοποίησης ωραρίου:

Βασικό ωράριο

 • 09:00ΠΜ-05:00ΜΜ
 • 09:00-17:00

Η επιχείρηση κλείνει τα μεσάνυχτα

 • 09:00ΠΜ-12:00ΠΜ
 • 09:00-00:00

Ανοικτά όλο το 24ωρο

 • 12:00ΠΜ-12:00ΠΜ
 • 00:00-00:00 (ή 00:00-24:00)

Κλειστά όλη την ημέρα

 • X
 • (Ή αφήστε κενό το κελί του υπολογιστικού φύλλου)

Ανοικτά μετά τα μεσάνυχτα. Συμπεριλάβετε αυτές τις ώρες στη στήλη που αντιστοιχεί στην ημέρα έναρξης του συνόλου ωρών.

 • 06:00ΜΜ-02:00ΠΜ
 • 18:00-02:00

Ανοικτά για δύο διαφορετικά σύνολα ωρών την ίδια ημέρα. 

 • 11:30ΠΜ-02:00ΜΜ, 05:00ΜΜ-10:00ΜΜ
 • 11:30-14:00, 17:00-22:00

Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ειδικό ωράριο λειτουργίας.

Από την επιχείρηση

Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.

Καταχωρίστε μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας, δηλαδή τι προσφέρετε, τι σας κάνει να ξεχωρίζετε, την ιστορία σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι χρήσιμη για τους πελάτες. Εστιάστε κυρίως σε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρησή σας και όχι σε λεπτομέρειες σχετικά με προωθήσεις, τιμές ή προσφορές. Μην συμπεριλαμβάνετε URL ή κώδικα HTML και μην υπερβαίνετε τους 750 χαρακτήρες στο πεδίο περιγραφής. Για την πλήρη λίστα οδηγιών, ανατρέξτε στις Οδηγίες περιγραφής επιχείρησης.

Παράδειγμα: Είμαστε ένα ανεξάρτητο κατάστημα παγωτών που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης. Είμαστε περήφανοι που μας προτιμούν άνθρωποι της πόλης μας, για να απολαύσουν ένα παγωτό χωνάκι με φίλους τους ή για να παραγγείλουν τηλεφωνικά φρέσκια πίτσα που την παραδίδουμε απευθείας στο σπίτι τους.Προσφέρουμε 35 γεύσεις σπιτικών, χειροποίητων παγωτών και σορμπέ 12 μήνες τον χρόνο, ενώ φτιάχνουμε στον φούρνο πίτσες σε νεοϋορκέζικο στυλ, κάθε μέρα από το μεσημέρι έως την ώρα που κλείνουμε. Επισκεφτείτε μας σήμερα! 

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας

Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. 

Καταχωρίστε την ημερομηνία που άνοιξε ή που θα ανοίξει η επιχείρησή σας για πρώτη φορά στην τρέχουσα τοποθεσία της. Αν η επιχείρησή σας έχει πολλές τοποθεσίες, κάθε τοποθεσία μπορεί να έχει τη δική της ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Απαιτείται μόνο το έτος και ο μήνας για την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας. Μπορείτε να καταχωρίσετε μια μελλοντική ημερομηνία έως και ενός έτους, η οποία όμως δεν θα εμφανιστεί στο Google νωρίτερα από 90 ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μορφές:

     ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ
     ΕΕΕΕ-ΜΜ

Φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες είναι προαιρετικές. Μέσω της καταχώρισής σας, ενδέχεται να εμφανίζονται φωτογραφίες της επιχείρησής σας στους Χάρτες και στην Αναζήτηση, ακόμα και αν δεν τις έχετε προσθέσει εσείς. 

Φωτογραφίες που απεικονίζουν την επιχείρησή σας. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται για την επιχείρησή σας στο Google προέρχονται από εσάς και διάφορες άλλες πηγές. Όλες οι φωτογραφίες που προσθέτετε πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες μας.

Αφού επαληθευτεί μια τοποθεσία, προσθέστε φωτογραφίες συμπεριλαμβάνοντας το URL της τοποθεσίας μιας φωτογραφίας στην αντίστοιχη στήλη φωτογραφιών του υπολογιστικού φύλλου, δηλαδή στη στήλη Λογότυπο, Εξώφυλλο ή Άλλες Φωτογραφίες. Για τη στήλη Άλλες φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε κόμματα, για να διαχωρίσετε τα URL των φωτογραφιών. Λάβετε υπόψη ότι θα παραβλεφθούν τα URL φωτογραφιών για τοποθεσίες με την κατάσταση Δεν δημοσιεύτηκε. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους φωτογραφιών.

Σημείωση: Αν έχετε προσθέσει παλαιότερα φωτογραφίες σε έναν λογαριασμό που δεν επαληθεύτηκε, τα URL για αυτές τις φωτογραφίες δεν θα εμφανίζονται πλέον στο υπολογιστικό φύλλο σας, αν το κατεβάσετε από τις Τοποθεσίες Google My Business. Για να προσθέσετε αυτές τις φωτογραφίες, υποβάλετε αίτημα για μαζική επαλήθευση και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτήν την ενότητα.

Ετικέτες

Οι ετικέτες είναι προαιρετικές.

Χρησιμοποιώντας ετικέτες μπορείτε να οργανώνετε τις τοποθεσίες σας σε ομάδες. Μπορείτε να πραγματοποιείτε αναζήτηση για ετικέτες από τον πίνακα ελέγχου, καθώς και να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες για να φιλτράρετε επεκτάσεις τοποθεσίας στο Google Ads.

Εκχωρήστε έως και 10 μοναδικές ετικέτες σε κάθε τοποθεσία. Οι ετικέτες μπορεί να αποτελούνται από έως και 50 χαρακτήρες και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μη έγκυρους χαρακτήρες (π.χ. < ή >).

Για να συμπεριλάβετε κόμματα στο όνομα της ετικέτας, χρησιμοποιήστε τη συμβολοσειρά "%2c" στο υπολογιστικό φύλλο σας. Για παράδειγμα, η συμβολοσειρά "κατάστημα%2c Θεσσαλονίκη" θα δημιουργούσε την ετικέτα "κατάστημα, Θεσσαλονίκη".

Κατά την αναζήτηση για μια ετικέτα στο πλαίσιο αναζήτησης, τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν όλες τις τοποθεσίες που περιέχουν τη συγκεκριμένη ετικέτα, καθώς και τοποθεσίες που περιέχουν το κείμενο αναζήτησης σε διαφορετικό πεδίο. Για παράδειγμα:

Η τοποθεσία 1 έχει την ετικέτα Δυτική Θεσσαλονίκη. Η τοποθεσία 2 έχει την ετικέτα Ανατολική Θεσσαλονίκη και τη γραμμή διεύθυνσης Δυτικής Θράκης 20. Αν πληκτρολογήσετε "δυτική" στο πλαίσιο αναζήτησης, θα εμφανιστούν και οι δύο τοποθεσίες.

Τηλέφωνο επεκτάσεων τοποθεσίας Google Ads

Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό.

Ο αριθμός που χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις επέκτασης της τοποθεσίας σας μέσω του Google Ads. Οι διαφημίσεις επέκτασης της τοποθεσίας σας μπορούν να εμφανίζουν διαφορετικούς αριθμούς τηλεφώνου από εκείνους που μας έχετε δώσει για προβολή στους Χάρτες Google. (Για παράδειγμα, ενδεχομένως να θέλετε να δώσετε έναν αριθμό τηλεφώνου χωρίς χρέωση για κρατήσεις στις διαφημίσεις σας, αλλά να πρέπει να καταχωρίσετε έναν τοπικό αριθμό τηλεφώνου για προβολή στα αποτελέσματα τοπικής αναζήτησης).

Αν δεν καταχωρίσετε αριθμό τηλεφώνου για επεκτάσεις τοποθεσίας, το Google Ads θα χρησιμοποιήσει τον κύριο αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμό χωρίς χρέωση ή αριθμό κλήσης σε τηλεφωνικό κέντρο. Ένας αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλές τοποθεσίες.

Αυτή η καταχώριση θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές επέκτασης τηλεφώνου του Google Ads. Έχετε υπόψη ότι στο Google Ads δεν επιτρέπεται η συμπερίληψη αριθμών ειδικής χρέωσης, όπως είναι οι αριθμοί 1-900 στις Η.Π.Α. και 871 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τους οποίους οι χρήστες υπόκεινται σε επιπλέον χρεώσεις.

Χαρακτηριστικά

Τα χαρακτηριστικά είναι προαιρετικά, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα να τα καταχωρίσετε, ώστε οι πελάτες να βλέπουν τι προσφέρει η επιχείρησή σας. 

Χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σας μπορεί να προσφέρει Wi-Fi στους πελάτες ή να διαθέτει υπαίθρια καθίσματα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε απευθείας ορισμένα πραγματικά χαρακτηριστικά (όπως, υπαίθρια καθίσματα), ενώ κάποια υποκειμενικά χαρακτηριστικά (π.χ. το αν η επιχείρησή σας είναι δημοφιλής στους ντόπιους) εξαρτώνται από τις γνώμες των χρηστών Google που έχουν επισκεφτεί την επιχείρησή σας.

Όταν κατεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, θα δείτε μία στήλη για κάθε χαρακτηριστικό που ισχύει για τουλάχιστον μία από τις τοποθεσίες στον λογαριασμό σας. Πολλά χαρακτηριστικά δεν θα ισχύουν για την επιχείρησή σας, με βάση την κατηγορία ή τη χώρα της. Αν ένα χαρακτηριστικό διαθέτει στήλη στο υπολογιστικό σας φύλλο, αλλά δεν ισχύει για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, θα εμφανίζεται η επισήμανση "[ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ]" στο αντίστοιχο κελί. Δεν χρειάζεται να καταργήσετε αυτήν την τιμή, προτού ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο.

Αν δεν εμφανίζονται στήλες χαρακτηριστικών στο υπολογιστικό φύλλο, κατεβάστε τις τοποθεσίες σας από τον λογαριασμό σας. Το νέο υπολογιστικό φύλλο θα περιλαμβάνει στήλες χαρακτηριστικών.

Τα χαρακτηριστικά είναι χαρακτηριστικά ναι/όχι, χαρακτηριστικά URL ή χαρακτηριστικά επιλογής:

 • Χαρακτηριστικά ναι/όχι: Για το χαρακτηριστικό Θέσεις σε εξωτερικό χώρο, απαιτείται να καταχωρίσετε είτε Ναι είτε Όχι στο υπολογιστικό φύλλο, για να δηλώσετε ότι η επιχείρησή σας είτε προσφέρει θέσεις σε εξωτερικό χώρο (Ναι) είτε δεν προσφέρει (Όχι). Για να επεξεργαστείτε ένα χαρακτηριστικό για μια τοποθεσία, καταχωρίστε είτε Ναι είτε Όχι στην αντίστοιχη στήλη του χαρακτηριστικού. Ακόμη και αν καταχωρίσετε Όχι για ορισμένα χαρακτηριστικά για ορισμένες τοποθεσίες, τα δεδομένα που παρέχετε θα βοηθήσουν την Google να εμφανίζει στους πελάτες τις πλέον ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας και να αποτρέπει την εμφάνιση χαρακτηριστικών που δεν προσφέρετε.
 • Χαρακτηριστικά URL: Για τα χαρακτηριστικά URL απαιτείται ένα URL στο υπολογιστικό φύλλο. Για παράδειγμα, το μενού της επιχείρησής σας στο διαδίκτυο εμφανίζεται σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ιστού. Για να επεξεργαστείτε ένα URL για μια τοποθεσία, εισαγάγετε το URL στην αντίστοιχη στήλη χαρακτηριστικού.
 • Χαρακτηριστικά επιλογής: Τα χαρακτηριστικά αυτά απαιτούν να επιλέξετε ακριβώς μία επιλογή από διάφορες προκαθορισμένες επιλογές. Για παράδειγμα, το "Φαγητό kosher" είναι ένα χαρακτηριστικό επιλογής, με επιλογές όπως "Δεν προσφέρονται φαγητά kosher", "Ορισμένα φαγητά kosher" ή "Αποκλειστικά φαγητά kosher". Για να δείτε όλες τις πιθανές επιλογές για κάθε χαρακτηριστικό επιλογής, κατεβάστε το υπολογιστικό φύλλο αναφοράς χαρακτηριστικών (ακολουθούν οδηγίες).

Για να δείτε τη λίστα με όλα τα πιθανά χαρακτηριστικά και τους τύπους τους:

 1. Συνδεθείτε στο Google My Business.
 2. Αν έχετε μόνο μία τοποθεσία, στο μενού στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών. 
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη τοποθεσίας.  
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τοποθεσιών.  
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη υπολογιστικού φύλλου αναφοράς χαρακτηριστικών.

Παλιά πεδία

Ορισμένες φορές, τα πεδία που υποστηρίζονται στο Google My Business τροποποιούνται, ώστε να αντιστοιχούν στις πληροφορίες που εμφανίζονται στους χρήστες στην Αναζήτηση και στους Χάρτες. Δείτε παρακάτω μια λίστα πεδίων που δεν υποστηρίζονται πλέον στο εργαλείο μαζικής μεταφόρτωσης. Πρέπει να καταργήσετε τυχόν στήλες τέτοιων πεδίων από το αρχείο σας, προτού το εισαγάγετε στο Google My Business.

 • URL εικονιδίου διαφήμισης
 • URL σελίδας προορισμού διαφήμισης
 • Εναλλακτικό τηλέφωνο. Το εναλλακτικό τηλέφωνο έχει πλέον αντικατασταθεί από το πεδίο Πρόσθετα τηλέφωνα.
 • Κατηγορίες. Αυτό το πεδίο έχει αντικατασταθεί από τα πεδία Κύρια κατηγορία και Πρόσθετες κατηγορίες.
 • Πόλη. Η πόλη είναι πλέον το πεδίο Τοποθεσία.
 • Περιγραφή. Χρησιμοποιήστε το πεδίο Από την επιχείρηση για να περιγράψετε την επιχείρησή σας στους πελάτες.
 • Περιοχή. Η περιοχή είναι πλέον το πεδίο Δημοτικό διαμέρισμα.
 • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Φαξ
 • Ωράριο. Πλέον, για κάθε ημέρα της εβδομάδας υπάρχει ξεχωριστή στήλη ωραρίου λειτουργίας.
 • Κύριο τηλέφωνο. Το κύριο τηλέφωνο είναι πλέον το πεδίο Κύριος αριθμός τηλεφώνου.
 • Κινητό τηλέφωνο. Αν κάποιος αριθμός κινητού τηλεφώνου αποτελεί τον καλύτερο αριθμό τηλεφώνου για την επιχείρησή σας, προσθέστε τον στο πεδίο Κύριος αριθμός τηλεφώνου. Διαφορετικά, προσθέστε τον στο νέο πεδίο Πρόσθετα τηλέφωνα. Τυχόν αριθμοί που είχατε προσδιορίσει παλαιότερα ως αριθμούς κινητού τηλεφώνου έχουν μεταφερθεί αυτόματα στο πεδίο Πρόσθετα τηλέφωνα.
 • Τύποι πληρωμής
 • Προτιμώμενη φωτογραφία
 • Φωτογραφία προφίλ
 • Πολιτεία. Η πολιτεία είναι πλέον το πεδίο Διοικητική περιοχή.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;