Các vấn đề thường gặp làm chậm quá trình xác minh hàng loạt

Quá trình xác minh hàng loạt các vị trí có thể mất khoảng một tuần nhưng các lỗi hoặc các lỗi vi phạm nguyên tắc về chất lượng có thể làm chậm trễ quá trình này. Khi tải một tệp dữ liệu lên Google Doanh nghiệp của tôi, bạn có thể gặp lỗi khiến vị trí bị từ chối. Hãy xem danh sách dưới đây để biết các sự cố thường gặp có thể làm chậm trễ quá trình xác minh.

Những địa chỉ email không chứa tên miền chính thức của doanh nghiệp sẽ yêu cầu các bước bổ sung để xác minh và có thể mất thêm thời gian để xử lý.

Tên doanh nghiệp:

 • Hãy viết hoa thích hợp. Đảm bảo rằng rằng tên doanh nghiệp được viết hoa theo cách giống như trong thế giới thực.
 • Tên doanh nghiệp của bạn phải chính xác như tên doanh nghiệp trong thực tế. Không bao gồm bất kỳ thông tin nào khác về doanh nghiệp (chẳng hạn như sản phẩm/dịch vụ đặc biệt hay mã cửa hàng).

Địa điểm doanh nghiệp:

 • Chỉ bao gồm các vị trí thực hiện có.
 • Không cho phép có nhiều vị trí tại cùng một vị trí thực trong một nguồn cấp dữ liệu. Hãy kết hợp nhiều dịch vụ hoặc doanh nghiệp trong một tiêu đề.
 • Dòng địa chỉ phải bao gồm địa chỉ đường phố chính xác của vị trí, bao gồm cả số dãy phòng, tầng, số tòa nhà, v.v.
 • Các thông tin như đường giao nhau và mốc lân cận chỉ nên được bao gồm ở các khu vực mà địa chỉ đường phố chính thức không xác định chính xác vị trí của doanh nghiệp.
 • Tất cả vị trí phải được liệt kê trên trang web chính thức của doanh nghiệp và phải khớp với vị trí được gửi để xác minh hàng loạt.

Trang web và Số điện thoại:

 • Sử dụng số điện thoại địa phương thay vì số điện thoại của trung tâm chăm sóc khách hàng nếu có thể.
 • Sử dụng số điện thoại và URL trực tiếp tới doanh nghiệp được liệt kê, thay vì số điện thoại và URL chuyển hướng.

Mô hình doanh nghiệp không đủ điều kiện:

 • Chỉ các doanh nghiệp có liên hệ trực tiếp với khách hàng mới đủ điều kiện để xác minh Google Địa điểm kinh doanh của tôi.
 • Tài sản cho thuê hoặc để bán, chẳng hạn như nhà nghỉ hoặc căn hộ trống không đủ điều kiện để thêm thông tin doanh nghiệp vào Google Địa điểm kinh doanh của tôi. Bạn phải tạo một vị trí cho văn phòng trung tâm xử lý việc cho thuê hoặc bán tài sản, chứ không phải bản thân tài sản cho thuê hoặc bán.
 • Các doanh nghiệp tổ chức sự kiện tạm thời và thuê cơ sở khác trong khoảng thời gian nhất định không được liệt kê các cơ sở này làm vị trí của họ.
 • Các doanh nghiệp hoạt động trong một khu vực kinh doanh (ví dụ: thợ sửa ống nước) chỉ có thể xác minh hàng loạt nếu các vị trí của họ cũng tiếp khách hàng trực tiếp vào giờ làm việc thông thường. Các doanh nghiệp này sẽ không thể thiết lập các khu vực kinh doanh trong công cụ quản lý hàng loạt. Các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực kinh doanh mà không có vị trí tiếp khách hàng phải sử dụng hệ thống xác minh mã để xác minh riêng từng vị trí. Hãy tìm hiểu cách thêm khu vực kinh doanh vào vị trí.

Các vấn đề thường gặp về định dạng:

 • Mã bưu điện thường có thể không chính xác hoặc không đầy đủ. Đôi khi phần mềm bảng tính có thể cắt bớt các số 0 đầu, do đó hãy kiểm tra kỹ mã bưu điện để đảm bảo các mã đó chính xác.
 • Tất cả vị trí phải bao gồm các số điện thoại được định dạng chính xác. Công cụ Vị trí yêu cầu số điện thoại phải ở định dạng cụ thể. Vui lòng xem thông báo lỗi trong mục chi tiết để biết định dạng số điện thoại chính xác cần thiết cho vị trí của bạn.
 • Mã quốc gia đôi khi không hợp lệ. Vui lòng truy cập vào đây để biết thêm thông tin về cách định dạng mã quốc gia của bạn.

Các lỗi tải lên thường gặp:

 • Hãy đảm bảo nguồn cấp dữ liệu của bạn có dữ liệu cho tất cả các trường bắt buộc trong đó. Giao diện sẽ xác định các trường bắt buộc bị thiếu thông tin.
 • Hãy đảm bảo rằng bạn bao gồm ít nhất 10 vị trí trong nguồn cấp dữ liệu của mình. Nếu có ít hơn 10 vị trí thì bạn có thể thêm và xác minh lần lượt từng vị trí bằng cách sử dụng trang tổng quan Google Doanh nghiệp của tôi.
 • Hãy đảm bảo rằng bạn đã thêm tất cả các vị trí mà bạn quản lý trước khi tải bảng tính lên.
 • Liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu này nếu bạn gặp phải lỗi sau: “Bạn đã vượt quá hạn mức về số lượng vị trí có thể tải lên Google Doanh nghiệp của tôi trong một ngày. Hãy thử lại sau." Hãy chắc chắn rằng bạn đã nêu rõ lỗi này trong trường "Mô tả về vấn đề của bạn". Nhóm hỗ trợ sẽ giúp tải vị trí vào tài khoản của bạn và quá trình xác minh hàng loạt sẽ tiếp tục.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?