Συνήθη ζητήματα που καθυστερούν τη μαζική επαλήθευση

Η μαζική επαλήθευση για τις τοποθεσίες μπορεί να διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα, αλλά η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει λόγω σφαλμάτων ή παραβάσεων των οδηγιών ποιότητας. Όταν ανεβάζετε ένα αρχείο δεδομένων στο Google My Business, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε σφάλματα που μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της τοποθεσίας. Στην παρακάτω λίστα, μπορείτε να δείτε τα συνήθη ζητήματα που καθυστερούν τη διαδικασία επαλήθευσης.

Σε περίπτωση διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν περιέχουν το επίσημο όνομα τομέα της επιχείρησης, απαιτούνται πρόσθετα βήματα για την επαλήθευση, ενώ η επεξεργασία ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

Όνομα επιχείρησης:

 • Θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων στο όνομα. Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της επιχείρησής έχει τους ίδιους κεφαλαίους και πεζούς χαρακτήρες όπως και στην πραγματικότητα.
 • Το όνομα της επιχείρησης θα πρέπει να εμφανίζεται ακριβώς όπως είναι και στον πραγματικό κόσμο. Μη συμπεριλάβετε καμία πρόσθετη πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση, όπως την ειδικότητά της ή κωδικούς καταστήματος.

Τοποθεσία επιχείρησης:

 • Συμπεριλάβετε μόνο υπάρχουσες φυσικές τοποθεσίες.
 • Δεν επιτρέπονται μέσα σε μία ροή πολλαπλές τοποθεσίες στην ίδια φυσική τοποθεσία. Αν υπάρχουν πολλαπλές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις, θα πρέπει να ενοποιηθούν κάτω από έναν τίτλο.
 • Στις γραμμές διεύθυνσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται η ακριβής οδός της τοποθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών διαμερίσματος, των ορόφων, των αριθμών κτιρίου κ.λπ.
 • Πληροφορίες όπως διασταυρώσεις οδών και κοντινά αξιοθέατα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μόνο σε περιοχές όπου η επίσημη οδός δεν υποδεικνύει με ακρίβεια την τοποθεσία της επιχείρησης.
 • Όλες οι τοποθεσίες πρέπει να καταχωρούνται στον επίσημο ιστότοπο της επιχείρησης και να αντιστοιχούν στις τοποθεσίες που υποβλήθηκαν για μαζική επαλήθευση.

Ιστότοπος και τηλέφωνο:

 • Όπου αυτό είναι δυνατό, χρησιμοποιήστε έναν τοπικό αριθμό τηλεφώνου αντί για αριθμό τηλεφωνικού κέντρου.
 • Χρησιμοποιήστε απευθείας αριθμούς τηλεφώνου και URL για την καταχώριση της επιχείρησης, όχι ανακατευθύνσεις.

Μη αποδεκτά επιχειρηματικά μοντέλα:

 • Μόνο επιχειρήσεις που επικοινωνούν κατ' ιδίαν με τους πελάτες πληρούν τις προϋποθέσεις για την επαλήθευση Τοποθεσιών Google My Business.
 • Ακίνητα προς ενοικίαση ή προς πώληση, όπως θερινές κατοικίες ή άδεια διαμερίσματα, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την προσθήκη πληροφοριών επιχείρησης στις Τοποθεσίες Google My Business. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία για το κεντρικό γραφείο που διαχειρίζεται τα ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση, και όχι για τα ίδια τα ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση.
 • Οι επιχειρήσεις που διοργανώνουν προσωρινές εκδηλώσεις και ενοικιάζουν άλλες εγκαταστάσεις για ορισμένες χρονικές περιόδους δεν μπορούν να παρουσιάζουν αυτές τις εγκαταστάσεις ως δική τους τοποθεσία.
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μια περιοχή εξυπηρέτησης, όπως για παράδειγμα, υδραυλικοί, μπορούν να πραγματοποιήσουν μαζική επαλήθευση μόνο αν οι τοποθεσίες τους παρέχουν δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να καθορίσουν περιοχές εξυπηρέτησης στο εργαλείο μαζικής διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις με περιοχή εξυπηρέτησης χωρίς χώρους υποδοχής πελατών πρέπει να χρησιμοποιούν το σύστημα επαλήθευσης κωδικού, για να επαληθεύουν τις τοποθεσίες τους μεμονωμένα. Μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε περιοχές εξυπηρέτησης στην τοποθεσία σας.

Συνήθη προβλήματα μορφοποίησης:

 • Οι ταχυδρομικοί κώδικες μπορεί συχνά να είναι εσφαλμένοι ή ελλιπείς. Ορισμένες φορές, το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων μπορεί να αποκόπτει τα μηδενικά που βρίσκονται στην αρχή του κώδικα. Για αυτόν το λόγο, ελέγξτε προσεκτικά τους ταχυδρομικούς κώδικες, ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι ακριβείς.
 • Όλες οι τοποθεσίες πρέπει να περιλαμβάνουν αριθμούς τηλεφώνου με σωστή μορφοποίηση. Για το εργαλείο "Τοποθεσίες", οι αριθμοί τηλεφώνου πρέπει να είναι σε συγκεκριμένες μορφές. Ελέγξτε το μήνυμα σφάλματος στις λεπτομέρειες για να δείτε τη σωστή μορφή τηλεφώνου που απαιτείται για τις τοποθεσίες σας.
 • Ορισμένες φορές, οι κωδικοί χωρών δεν είναι έγκυροι. Ανατρέξτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση των κωδικών χωρών.

Συνηθισμένα σφάλματα μεταφόρτωσης:

 • Βεβαιωθείτε ότι έχουν καταχωριστεί δεδομένα για όλα τα απαιτούμενα πεδία που περιλαμβάνει η ροή. Η διεπαφή θα εντοπίσει τυχόν απαιτούμενα πεδία για τα οποία δεν συμπληρώθηκαν πληροφορίες.
 • Φροντίστε να συμπεριλάβετε τουλάχιστον δέκα τοποθεσίες στη ροή. Αν διαθέτετε λιγότερες από δέκα τοποθεσίες, μπορείτε να τις προσθέσετε και να τις επαληθεύσετε μεμονωμένα, χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου του Google My Business.
 • Προτού ανεβάσετε το υπολογιστικό φύλλο, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει όλες τις τοποθεσίες που διαχειρίζεστε.
 • Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της φόρμας, αν λάβετε το παρακάτω σφάλμα: "Έχετε υπερβεί το όριο αριθμού τοποθεσιών που μπορείτε να ανεβάσετε στο Google My Business σε μία ημέρα. Δοκιμάστε ξανά αργότερα." Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε αυτό το σφάλμα στο πεδίο Περιγράψτε το ζήτημά σας. Η ομάδα υποστήριξης θα σας βοηθήσει να φορτώσετε τις τοποθεσίες σας στον λογαριασμό σας και να συνεχίσετε τη διαδικασία μαζικής επαλήθευσης.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;