Przenoszenie opinii między wizytówkami

Jeśli wprowadzisz zmiany w swojej firmie, możesz – zależnie od sytuacji – zachować dotychczasowe opinie o niej, przenieść je lub usunąć z wizytówki. Opinie o firmie są przydatne tylko wtedy, gdy są trafne, pomocne i wiarygodne. Gdy w firmie zajdą istotne zmiany, możesz usunąć opinie o niej, jeśli nie odnoszą się już do jej obecnej działalności.

Jeśli utworzysz i zweryfikujesz nową wizytówkę swojej firmy, żeby odzwierciedlić zmianę jej lokalizacji lub właściciela, możesz przenieść opinie o niej ze starej wizytówki do nowej. Poproś o przeniesienie opinii

Zmiana lokalizacji (adresu)

Jeśli przeniesiesz firmę z jednego miejsca w inne i zachowasz jej nazwę, Google najczęściej przeniesie opinie na jej temat do nowej lokalizacji. Od tej reguły istnieją wyjątki obejmujące firmy silnie powiązane z lokalizacją, np. hotele, pola golfowe czy atrakcje przyrodnicze.

Zmiana właściciela

Jeśli jesteś nowym właścicielem lub kierownikiem istniejącej firmy, która nie zmieniła nazwy, opinie nie zostaną usunięte. Możesz skorzystać z odpowiedzi właściciela, żeby odpowiedzieć na poprzednie opinie i wyjaśnić wszelkie zmiany lub ulepszenia wprowadzone w świadczonych usługach.

Zmiana nazwy

Opinie nie zostaną usunięte, jeśli Twoja firma spełnia poniższe kryteria:

  • dokonujesz drobnej zmiany nazwy;
  • masz wiele lokalizacji i zmiana nazwy firmy dotyczy każdej z nich.

Jeśli Twoja firma zmienia nazwę, ale nie spełnia powyższych kryteriów, zostanie uznana za nową firmę, a opinie o niej możemy usunąć.

Zamknięcie firmy

Po zamknięciu firmy opinie na jej temat pozostaną dołączone do zamkniętej firmy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?