Przenoszenie opinii między profilami firmy

Jeśli wprowadzisz zmiany w swojej firmie, Twoje opinie zostaną zachowane, przeniesione lub usunięte z profilu firmy. Opinie o firmie są przydatne tylko wtedy, gdy są trafne, pomocne i wiarygodne. Jeśli w firmie zajdą istotne zmiany, opinie, które nie będą już istotne, mogą zostać usunięte.

Nowy profil firmy

Jeśli utworzysz i zweryfikujesz nowy profil swojej firmy, żeby odzwierciedlić zmianę jej lokalizacji lub właściciela, możesz przenieść opinie o niej ze starego profilu do nowego. Aby przenieść opinie, skontaktuj się z Google i wyślij swoją prośbę.

Zmiana lokalizacji fizycznej

Jeśli przeniesiesz firmę w inne miejsce i zachowasz jej nazwę, Google najczęściej przeniesie opinie na jej temat do nowej lokalizacji. Od tej reguły istnieją wyjątki obejmujące firmy silnie powiązane z lokalizacją, np. hotele, pola golfowe czy atrakcje przyrodnicze.

Zmiana prawa własności

Jeśli jesteś nowym właścicielem lub menedżerem firmy, która nie zmieniła nazwy, opinie nie zostaną usunięte. Możesz skorzystać z odpowiedzi właściciela, żeby odpowiedzieć na poprzednie opinie i wyjaśnić wszelkie zmiany lub ulepszenia wprowadzone w świadczonych usługach.

Zmiana nazwy

Jeśli Twoja firma zmieni nazwę i spełnia te kryteria, opinie nie zostaną usunięte:

  • dokonujesz tylko drobnej zmiany;
  • masz wiele lokalizacji i zmiana nazwy firmy dotyczy każdej z nich.

Jeśli Twoja firma zmienia nazwę, ale nie spełnia powyższych kryteriów, zostanie uznana za nową firmę, a opinie o niej możemy usunąć.

Firma zamknięta na stałe

Po zamknięciu firmy opinie na jej temat pozostaną dołączone do zamkniętej firmy.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem