Μετακίνηση κριτικών μεταξύ καταχωρίσεων

Αν έχετε κάνει αλλαγές στην επιχείρησή σας, οι υπάρχουσες κριτικές μπορεί να διατηρηθούν, να μετακινηθούν ή να καταργηθούν από την καταχώρισή σας, ανάλογα με την περίπτωση. Οι κριτικές επιχειρήσεων είναι χρήσιμες μόνο όταν είναι συναφείς και αξιόπιστες. Αν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην επιχείρησή σας, οι κριτικές μπορεί να καταργηθούν σε περίπτωση που δεν είναι πλέον συναφείς με την επιχείρηση.

Αν έχετε δημιουργήσει και επαληθεύσει μια νέα καταχώριση για την επιχείρησή σας, προκειμένου να αντικατοπτρίζει μια αλλαγή σε κάποια φυσική τοποθεσία ή αλλαγή στην ιδιοκτησία, μπορεί να είστε σε θέση να μεταφέρετε τις κριτικές σας από την παλιά καταχώριση στη νέα. Υποβολή αιτήματος για μεταφορά των κριτικών

Μετακίνηση φυσικής τοποθεσίας (διεύθυνσης)

Αν η επιχείρησή σας μεταφερθεί από μια τοποθεσία σε μια άλλη και διατηρήσει το ίδιο όνομα, η Google θα μεταφέρει τις κριτικές στη νέα τοποθεσία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις για τις επιχειρήσεις η δραστηριότητα των οποίων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τοποθεσία τους, όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα γήπεδα γκολφ ή οι εταιρείες που παρουσιάζουν τουριστικά αξιοθέατα.

Αλλαγή ιδιοκτησίας

Αν είστε ο νέος κάτοχος ή διαχειριστής μιας υπάρχουσας επιχείρησης που δεν έχει αλλάξει το όνομα της, οι κριτικές δεν θα καταργηθούν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις απαντήσεις κατόχου, για να απαντήσετε σε προηγούμενες κριτικές και να δώσετε διευκρινήσεις για τυχόν αλλαγές/βελτιώσεις που έχετε πραγματοποιήσει στις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή σας.

Αλλαγή ονόματος

Οι κριτικές δεν θα καταργηθούν, αν οι η επιχείρησή σας πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

  • Κάνετε μια μικρή αλλαγή στο όνομα
  • Έχετε πολλές τοποθεσίες και αλλάξει το όνομα της επιχείρησης

Αν η επιχείρησή σας αλλάξει το όνομά της, αλλά δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια, τότε θεωρείται νέα επιχείρηση και οι κριτικές ενδέχεται να καταργηθούν.

Κλείσιμο επιχείρησης

Αν η επιχείρησή σας κλείσει, οι κριτικές θα παραμείνουν για την κλειστή επιχείρηση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας