Sådan flytter du anmeldelser på tværs af fortegnelser

Hvis du har foretaget ændringer af din virksomhed, bliver de anmeldelser, du har fået, muligvis gemt, flyttet eller fjernet fra din fortegnelse, alt efter hvad der er relevant. Virksomhedsanmeldelser er kun nyttige, hvis de er relevante og troværdige. Hvis der er tale om væsentlige ændringer af din virksomhed, bliver anmeldelserne muligvis fjernet, hvis de ikke længere er relevante i forhold til virksomheden.

Hvis du har oprettet og bekræftet en ny fortegnelse for din virksomhed, fordi virksomheden er flyttet til en anden fysisk adresse eller har skiftet ejer, kan du muligvis overføre dine anmeldelser fra den gamle fortegnelse til den nye. Anmod om overførsel af dine anmeldelser

Flytning til en anden fysisk adresse

Hvis din virksomhed flytter fra en placering til en ny og beholder det samme firmanavn, vil Google generelt flytte anmeldelserne til den nye placering. Der kan dog gøres en undtagelse, når det gælder virksomheder med stærk tilknytning til deres fysiske adresse, f.eks. hoteller, golfbaner eller naturskønne områder.

Ejerskifte

Hvis du er den nye ejer eller administrator af en eksisterende virksomhed, der ikke har ændret navn, fjernes eventuelle anmeldelser ikke. Du kan bruge svar fra ejeren til at reagere på tidligere anmeldelser og afklare eventuelle ændringer/forbedringer af de tjenester, din virksomhed yder.

Navneændring

Anmeldelser fjernes ikke, hvis din virksomhed opfylder følgende kriterier:

  • Du foretager en mindre ændring af virksomhedens navn
  • Du har flere steder og ændrer virksomhedsnavnet

Hvis din virksomhed får nyt navn og ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, betragtes den som en ny virksomhed.

Ophør

Hvis din virksomhed lukker, vil anmeldelserne forblive knyttet til den lukkede virksomhed.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?