Какво се случва с редакциите ви

Може да преглеждаме редакциите, които правите в потвърдената информация за бизнеса си, за да сме сигурни, че спазват указанията за представяне на бизнеса ви в Google

След като запазите промените, редакциите ще бъдат с едно от следните състояния:

Забележка: Обикновено са необходими няколко минути, преди приетите редакции да станат видими за обществеността в Търсене и Карти.

Изчакващи редакции

Ако не сме прегледали редакциите ви, ще видите следното:

  • „Някои редакции изчакват“ в горната част на таблото си за управление;
  • състояние „Изчакващи“ в полето на компютър или подчертано на мобилни устройства.

Неприети редакции

Може да преглеждаме редакциите, за да проверим дали са с необходимото качество, преди да ги публикуваме. Затова понякога ще виждате, че не сме приели някои от редакциите ви.

В такъв случай в горната част на таблото си за управление ще видите състоянието: „Актуализирахме информацията за бизнеса ви въз основа на сигнали от потребители и собствени данни“. Научете повече за актуализациите от Google.

Състоянието на отхвърлените полета ще се показва като актуализирано. Ще виждате това състояние и в случай че информацията за бизнеса ви е актуализирана от други източници.

Ако смятате, че информацията за бизнеса ви в Google е неправилна, свържете се с нас.

Непотвърдени малки обяви

Собствениците на бизнес, които се регистрират за Google My Business, но не са потвърдили бизнеса си, могат да редактират част от основната информация за бизнеса си чрез профила си в Google My Business на компютър и в мобилното приложение. След като бъдат одобрени, тези промени могат да бъдат публикувани в Google Търсене и Карти дори преди бизнесът да бъде потвърден.

Информацията за бизнеса, която може да се променя, включва името, категорията, адреса, работното време, телефонния номер и уебсайта.

Актуализации от Google

„Актуализации от Google“ се показва, когато получим сигнали, че информацията за бизнеса ви може да е неправилна. Тези сигнали идват от различни източници и помагат на клиентите ви да получават най-точна и актуална информация за бизнеса ви.

Можете да преглеждате и редактирате актуализациите от Google в таблото си за управление в Google My Business. 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?