Указания за представяне на бизнеса ви в Google

Обобщение: Малки обяви в Google My Business могат да се създават само за фирми, които имат физическо местоположение, което клиентите могат да посетят, или които посещават клиентите на място. За създаването на успешна малка обява, която няма да бъде спряна, е необходимо да се избягва забранено съдържание. Тя трябва точно да отразява бизнеса ви и да спазва останалите правила по-долу.

Съставихме списък с указания за местния бизнес относно това как да поддържа информация с високо качество в Google. Следването на тези указания спомага да се избегнат чести проблеми, включително промени в информацията ви или в някои случаи премахването й от Google.

За най-добри резултати при използването на Google My Business:

 • Представете бизнеса си така, както е реално и повсеместно представен и разпознаван чрез означения, канцеларски материали и други начини за налагане на марката.
 • Уверете се, че адресът ви и/или обслужваният ви район е точен и правилен.
 • Изберете възможно най-малкия брой категории, нужен за описване на цялостния ви основен бизнес.

Търговските марки, организациите, творците и друг тип бизнес, който развива дейност само онлайн, не отговарят на условията за малки обяви в Google My Business.

Полета

Бизнес, който отговаря на условията
Бизнес, който не отговаря на условията
Собственост
Насоки за описание на фирмата
Име
Адрес
Уебсайт и телефон
Работно време
Категории
Меню
Вериги и марки
Отдели в други бизнеси, университети или институции
Лица с индивидуална практика
Незаконни дейности
Маркетинг, промоции или други конкурси

Основни указания

Бизнес, който отговаря на условията

За да отговаря на условията за малка обява в Google My Business, всеки бизнес трябва да осъществява личен контакт с клиентите в рамките на обявеното работно време.

Има някои изключения:

 • Разрешени са банкомати, автомати за филми под наем и пощенски кутии за пратки с предимство. В случай че добавяте подобни местоположения, трябва да включите информация за връзка, чрез която клиентите да получават помощ.
 • Сезонните бизнеси (като например ледена пързалка, отворена само през зимата) отговарят на условията, стига на мястото да има постоянно тяхно означение.

Бизнес, който не отговаря на условията

Следват примери за бизнес, който не отговаря на условията за малка бизнес обява:

 • Имоти, които се продават или отдават под наем, например ваканционни къщи, модулни къщи или свободни апартаменти. Офисите за продажби или отдаване под наем обаче отговарят на условията за потвърждаване.
 • Текущи услуги, курсове или срещи на местоположения, които не са ваша собственост или не сте упълномощени да представлявате.

Собственост

Само собствениците или упълномощени представители може да потвърждават и управляват информацията за бизнеса си в Google My Business. Ако искате да споделите достъпа за управление до малката си обява в Google My Business с други хора, можете да добавите мениджър.

Допълнителни указания за упълномощени представители

Всяко физическо лице или бизнес, които управляват информация за бизнеса в Google My Business за бизнес, който не притежават, се считат за упълномощен представител. Примери: бизнес за SEO/SEM на трета страна; приятел на собственика на бизнеса; онлайн поръчки, планиране или доставчик на резервации; и доставчик на партньорска мрежа.

Упълномощените представители:

 • Никога не трябва да заявяват малка бизнес обява без изричното съгласие от собственика на бизнеса.
 • Никога не трябва да използват неверни, заблуждаващи или нереалистични твърдения.
 • Никога не трябва да използват насилствени, обидни или неблагонадеждни тактики спрямо потенциални или съществуващи клиенти.
 • Винаги трябва да работят директно със собственика на бизнеса за завършване на потвърждаването. Научете повече за потвърждаването.
 • Винаги трябва да се уверяват, че собственикът на бизнеса разбира какво представлява Google My Business е къде се използват данните от него. Упълномощените представители трябва да споделят следните ресурси със собственика на бизнеса:
 • Винаги трябва да информират собственика на бизнеса за действията, които упълномощения представител ще предприема по отношение на малката обява за бизнес.
 • Винаги трябва да следват указанията за представяне на бизнеса ви в Google. Имайте предвид, че телефонният номер и уебсайтът за дадена малка обява трябва винаги да бъдат един-единствен, достоверен телефонен номер и уебсайт за бизнеса и да могат да бъдат потвърдени от собственика на бизнеса. Съдържанието на уебсайта трябва да се притежава и управлява от собственика на бизнеса.
 • Винаги трябва да отговарят своевременно на заявките за достъп за управление и винаги трябва да прехвърлят собствеността върху малки обяви на собственика на бизнеса, веднага щом бъде поисквана. Когато е възможно, упълномощените представители трябва да насърчават собственика на бизнеса да създаде профил, да притежава малката обява и да добавя упълномощените представители като мениджъри. Научете повече за прехвърлянето на собствеността.

Неспазването на тези правила може да доведе до спиране на малката обява и/или профила.

Насоки за описание на фирмата

Публикуваното съдържание трябва да откроява това, което прави бизнеса ви уникален. Можете да използвате това поле, за да предоставите полезна информация за предлаганите услуги и продукти, както и за мисията и историята на бизнеса си.

Трябва да сте откровени и честни в предоставената информация, като се фокусирате върху съдържание, което е подходящо и полезно за клиентите ви, така че да разберат бизнеса ви. Съдържание, което не е подходящо за бизнеса ви или не е явно свързано с него, не се допуска. Направете справка с общите ни указания за представяне на бизнеса ви в Google.

Съдържанието, публикувано в това поле, не трябва:

 • да подвежда потребителите. Не предоставяйте неточна или невярна информация за бизнеса си или за предлаганите услуги и продукти;
 • да показва неподходящо или разсейващо съдържание, или такова с ниско качество. Например погрешно изписване, употреба на използвани за ефект знаци, безсмислено съдържание и т.н.;
 • да се фокусира върху специални промоции, цени и оферти. Примери за съдържание, което не се допуска: „Всичко на –50% разпродажба“ и „Най-добрите гевреци в града за 5 лв.!“;
 • да показва връзки. Не се допускат връзки от какъвто и да е тип;
 • да показва обидно или неподходящо съдържание:
  • съдържание, което представлява тормоз, малтретиране или насажда омраза. Публикуваното съдържание не трябва да насажда омраза или да приканва към насилие срещу отделни лица или групи въз основа на етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална ориентация или полова идентичност;
  • съдържание, включващо неприличен, нецензурен или обиден език;
  • терористично съдържание. Не разрешаваме на терористични организации да използват тази услуга за каквито и да е цели, включително за набиране на членове. Също така изрично забраняваме свързано с тероризъм съдържание, като например такова, което популяризира терористични нападения, подстрекава към насилие или чества терористични нападения. Ако публикувате свързано с тероризъм съдържание с образователна, документална, научна или художествена цел, не забравяйте да посочите достатъчно информация, за да помогнете на зрителите да разберат контекста. 
  • съдържание със сексуален характер или нецензурно съдържание. Съдържанието не трябва да включва нецензурни думи, открито сексуален или обиден жаргон, изрази, които обичайно сочат за педофилия, съдържание, популяризиращо педофилия, зоофилия, сексуално насилие, или такова, рекламиращо компаньонски или други услуги, които могат да се изтълкуват като предоставящи сексуални актове срещу възнаграждение;
 • да показва неразрешено съдържание:
  • не качвайте съдържание, свързано с продажбата на опасни или незаконни продукти или услуги;
  • не качвайте съдържание, което експлоатира или злоупотребява с деца.
Забележка: Не допускаме съдържание, в което присъства лична или поверителна информация, като лични финансова информация, официални документи за самоличност, информация за връзка, свързана с име, поверителни записи, изображения и преписи, както и връзки, съдържащи лична информация. Също така не разрешаваме набирането на информация, различна от името, имейл адреса и телефонния номер на потребителя, чрез местни публикации или описания на бизнеси.

Име

Името трябва да отразява реалното име на бизнеса ви, както се използва повсеместно в магазина, уебсайта, върху канцеларските ви материали и както е познато на клиентите. Представяйки точно името на бизнеса си, помагате на клиентите да го намират онлайн.

В другите раздели от информацията за бизнеса ви добавете допълнителни подробности като адрес и/или обслужван районработно време и категория

Ако например създавате малка обява за денонощно отворено кафене в центъра на Варна, наречено „Кафене „При Десина“, ще въведете тази информация за бизнеса по следния начин:

 • Име на бизнеса: Кафене „При Десина“
 • Адрес: ул. „Варненчик“ 15, Варна, 9003
 • Работно време: Отворено 24 часа
 • Категория: Кафене

Не се разрешава включването на ненужна информация в името на бизнеса ви. Това може да доведе до спиране на малката ви обява. Вижте конкретните примери по-долу, за да определите какво можете да включите в името на бизнеса си и какво – не.

Персонализирани имена

За да изберете уникално кратко име, опитайте да използвате думи, които представят името на бизнеса, марката, местоположението или друго описание. Можете например да използвате името на бизнеса и местоположението си, като например града или квартала.

Добре е краткото име да бъде просто, за да бъде лесно за популяризиране и запомняне от клиентите.

Научете повече

В примерите по-долу не се разрешават имената или частите от имена в курсив.

Името не трябва да включва:

 • Маркетингови описания.
  • Не се допуска: „TD Bank, най-удобната банка в Америка“, „GNC Живейте добре*“.
  • Допуска се: „TD Bank“, „GNC“
 • Кодове на магазини.
  • Не се допуска: „Офис на UPS – 2872
  • Допуска се: „Офис на UPS“
 • Запазени марки/знаци за запазена марка.
  • Не се допуска: „Burger King®
  • Допуска се: „Burger King“
 • Думи само с главни букви (с изключение на абревиатури) или ненужни интервали.
  • Не се допуска: „SUBWAY
  • Допуска се: „Subway“, „KFC“, „IHOP“, „JCPenney“
 • Информация за работно време, включително състояние „отворено/затворено“.
  • Не се допуска: „Пицария Regal – отворена 24 часа“, „Sears Outlet (затворено)
  • Допуска се: „Пицария Regal“, „Sears Outlet“
 • Телефонни номера или URL адреси на уебсайт, освен ако не отразяват повсеместно използвано и познато реално представяне на бизнеса ви.
  • Не се допуска: „Airport Direct 1-888-557-8953“, „webuyanycar.com
  • Допуска се: „Airport Direct“, „1-800-Got-Junk“
 • Специални знаци (напр. %&$@/") или ненужни юридически форми, освен ако не са част от реалното представяне на бизнеса ви.
  • Не се допуска: „Shell Pay@Pump“, „Re/Max, LLC“, „LAZ Parking Ltd
  • Допуска се: „Shell“, „Re/Max“, „LAZ Parking“, „Toys ’’R’’ Us“, „H&M“, „T.J.Maxx“
 • Информация за продукти или услуги на бизнеса ви, освен ако тази информация не е част от реалното представяне или не е необходима, за да се посочи конкретен отдел в бизнеса (вижте „Отдели“). Информация за услугите можете да представите най-добре с помощта на категориите (вижте „Категории“).
  • Не се допуска: „Verizon Wireless 4G LTE“, „Midas Auto Service Experts
  • Допуска се: „Verizon Wireless“, „Midas“, „Best Buy Mobile“, „Advance Auto Parts“, „JCPenney Portrait Studios“
 • Информация за местоположението, като например квартал, град или име на улица, освен ако не са част от повсеместно използвано и познато реално представяне на бизнеса ви. Името ви не трябва да включва адрес или информация с упътвания.
  • Не се допуска: „Holiday Inn (път I-93 при изход 2)“, „Банкомат на U.S. Bank – на ъгъла на 7-ма и Pike – лобито на паркинга до асансьора“, „Equinox – до SOHO
  • Допуска се: „Starbucks“, „Macy’s“, „Holiday Inn Salem“, „Банкомат на U.S. Bank“, „Equinox SOHO“, „University of California Berkeley“
 • Информация за помещаващ се бизнес, показваща, че бизнесът ви се намира в друг бизнес (независимо дали и двата са част от една и съща организация).
  • Не се допуска: „Банкомат на Chase (в Duane Reade)“, „Магазин на Apple в Stanford Shopping Center“, „Benefit Brow Bar – Bloomingdales“, „Sam’s Club Tire & Battery (част от Sam’s Club)“, „Geek Squad (в Best Buy)
  • Допуска се: „Банкомат на Chase“, „Магазин на Apple“, „Benefit Brow Bar“, „Sam’s Club Tire & Battery“, „Geek Squad“

По-долу можете да намерите указания за магазини с няколко местоположения (вериги и марки), отдели и лица със самостоятелна практика (напр. лекари, адвокати и агенти на недвижими имоти).

Адрес

Използвайте точен и правилен адрес и/или обслужван район, за да опишете местоположението на бизнеса си. Не се допускат пощенски кутии или такива на отдалечени местоположения.

Научете повече
 • Уверете се, че страницата ви е създадена за точното и реално местоположение.
  • Могат да бъдат включени и номера на апартаменти, етажи, сгради и др. Информация, като пресечки и намиращи се в близост ориентири, трябва да се включва само в региони, където официалният адрес не определя точно местоположението на бизнеса.
  • Ако се налага да посочите пощенска кутия или номер на апартамент във физическото си местоположение, моля, въведете физическия адрес в първия ред за адрес, а номера на пощенската кутия или апартамента – във втория ред.
  • Ако сте наели временен, „виртуален“ офис на адрес, различен от този, на който осъществявате основната си дейност, не създавайте страница за това местоположение, освен ако там няма Ваши служители през нормалното работно време.
 • В редовете за адрес не включвайте информация, която няма отношение към физическото местоположение на бизнеса ви (напр. URL адреси или ключови думи).
 • Не създавайте повече от една страница за всяко местоположение на бизнеса нито в един, нито в няколко профила.
  • Лицата със самостоятелна практика, отделите в бизнеса, университетите, болниците и правителствените сгради може да имат отделни страници. Вижте конкретните указания за лица със самостоятелна практика и отдели за повече информация.
 • Ако адресът ви не включва номер на улицата или сте сигурни, че сте го въвели точно, но системата продължава да не го намира, можете да фиксирате местоположението на бизнеса си директно върху картата, като изпълните тези стъпки.

Бизнеси с обслужван район

Бизнесите с район на обслужване – бизнеси, които обслужват клиенти на свои собствени местоположения – трябва да имат една страница за централния офис или местоположение и за определен обслужван район. Такива бизнеси не могат да посочват „виртуален“ офис, освен ако в него няма наличен персонал в работно време.

Някои бизнеси, като например пицарии, които предлагат както обслужване на място, така и доставки на пица, са бизнеси със смесен обслужван район. Те могат да покажат адреса на ресторанта си и да посочат обслужван район в Google My Business. Ако обслужвате клиенти на адреса си и искате да настроите обслужван район, на местоположението на бизнеса ви трябва да има персонал и да може да приема клиенти в посоченото работно време.

Google ще прецени как най-добре да се показва фирменият ви адрес въз основа на информацията за бизнеса ви и такава от други източници. Научете повече за бизнесите с район на обслужване.

Уебсайт и телефон

Посочете телефонен номер, който предлага възможно най-директна връзка с конкретното местоположение на бизнеса ви, или един уебсайт, представящ това местоположение.

 • При възможност използвайте местен номер, а не такъв на телефонна централа.
 • Не посочвайте телефонни номера или URL адреси, които пренасочват или „препращат“ потребителите към целеви страници или телефонни номера, различни от тези на действителния бизнес, включително страници, създадени в сайтовете на социални мрежи.
 • Телефонният номер трябва да се намира под прекия контрол на бизнеса.
 • Допълнителни телефонни номера могат да се използват на уебсайтове в Google My Business и други местни платформи.

Работно време

Посочете нормалното си работно време за приемане на клиенти. Ако е подходящо, можете да посочите текущото си сезонно работно време като редовно. Можете да посочите и специално работно време за определени дни, като например празници или специални събития.

Научете повече

Определени типове бизнеси не би трябвало да посочват часове, включително тези с разнообразно работно време (като например такива с график за различни типове дейности, в това число представления, услуги, свързани с богослужение, или уроци), както и тези, които работят само с предварителна уговорка. Примерите за бизнеси, които не трябва да посочват работно време, включват, без изброяването да е изчерпателно: хотели и мотели, кинотеатри, училища и университети, транспортни услуги, летища, места за провеждане на събития и природни забележителности.

Ако бизнесът ви има отдели (вижте „Отдели“), посочете работното време за всеки отдел в малката обява за отдела, а работното време за основния бизнес – съответно в малката обява за основния бизнес.

Няколко типа работно време

Ако бизнесът ви има няколко типа работно време, прегледайте следните указания за конкретни отрасли:

 • Банки: Използвайте работното време на обслужващия салон, ако е възможно. В противен случай използвайте работното време на гишето за автомобили. За банкомат към банка може да се използва отделна информация със собствено, различно работно време.
 • Дистрибутори на автомобили: Използвайте работното време за продажба на автомобили. Ако работното време за продажба на нови автомобили е различно от това за употребявани, използвайте първото.
 • Бензиностанции: Използвайте работното време на колонките за зареждане на гориво.
 • Ресторанти: Използвайте работното време, през което посетителите могат да седнат и да се нахранят в ресторанта ви. В противен случай използвайте часовете, през които се предлага храна за вкъщи. Ако нито едно от тях не е възможно, използвайте работното време за обслужване на автомобили или, като последна възможност – часовете за доставки.
 • Складови съоръжения: Използвайте работното време на офиса. В противен случай използвайте времето, през което е отворен главният вход.

Сезонно работно време

Ако бизнесът ви има сезонно работно време, използвайте следните указания:

Категории

С помощта на категориите клиентите по-лесно намират точни и конкретни резултати за услугите, които ги интересуват. За да поддържате информацията за бизнеса си точна и актуална, уверете се, че:

 • Използвате възможно най-малък брой категории от посочения списък, за да опишете цялостния си основен бизнес.
 • Избирате категории, които са възможно най-конкретни, но представят основния ви бизнес.
  • Не използвайте категориите само като ключови думи или за описване на елементи на бизнеса ви.
  • Не използвайте категории, които се отнасят за други свързани бизнеси или такива в района, например бизнес, намиращ се физически във вашия, или юридическо лице, което включва вашият бизнес.
Научете повече

Избирайте категории, които довършват изречението „Този бизнес Е“, а не „Този бизнес ИМА“. Целта е да опишете бизнеса си цялостно, вместо да изреждате всички предлагани продукти, услуги или удобства.

Постарайте се да добавите най-конкретните категории за бизнеса си, ние ще се погрижим за останалото зад кулисите. Когато изберете например конкретна категория, като „голф курорт“, ние по подразбиране включваме по-общи категории, като „курорт“, „хотел“ и „голф игрище“. Спокойно можете да пропуснете категория, която ви се струва излишна заради друга, по-конкретна, която сте избрали. Ако не можете да намерите категория за бизнеса си, изберете някоя по-обща. Можем да открием информация за категорията от уебсайта ви и споменавания на бизнеса ви в мрежата.

Например:

 • „Papa John’s“ предлага пици за вкъщи и доставка, но не и хранене на място. Категорията, която трябва да се използва, е „Доставка на пица“ и допълнителната „Пица за вкъщи“ (вместо по-общите „Доставка на храна“ и „Храна за вкъщи“).
 • За „Navy Federal Credit Union“ трябва да се използва категорията „Федерална спомагателна каса“ (вместо по-общата „Банка“).
 • „Super 8“ е мотел с прилежащ плувен басейн. Трябва да се използва категорията „Мотел“, а не „Хотел“ и не трябва да включва „Плувен басейн“.
 • За „24 Hour Fitness“ трябва да се избере „Клуб за здраве“ (а не категориите за съоръженията „Фитнес салон“ и „Плувен басейн“).
 • За „A1 Check Cashing“ трябва да се използва категорията „Услуги за осребряване на чекове“ (а не по-общата „Банки и финанси“).
 • „Wendy’s“ е ресторант за бързо хранене, предлагащ хамбургери, но в менюто им има и различни десерти. Трябва да се използва категорията „Ресторант за бързо хранене“ и допълнителната „Ресторант за хамбургери“, но не и „Ресторант за десерти“.

Ако в бизнеса ви се помещава друг бизнес, който не притежавате или не ръководите, използвайте само категории, представящи вашия.

 • „Starbucks“ с категория „Кафене“ се помещава в „Barnes and Nobles“ с категория „Книжарница“ (но не и „Кафене“).
 • „Банкомат на Cardtronics“ с категория „Банкомат“ се помещава в „7-Eleven“ с категория „Смесен магазин“ (но не и „Банкомат“).
 • „Nobu“ с категория „Ресторант“ се помещава в „Hard Rock Hotel“ с категория „Хотел“ (но не и „Ресторант“).

Следват типове бизнеси, помещаващи се заедно, които трябва да имат отделни собствени страници. Ако трябва да използвате и двете категории за едно и също местоположение на бизнеса, създайте вместо това две страници. Не забравяйте да използвате различно име за втория бизнес (вижте и „Отдели“).

 • Ресторант/кафене/бар в хотел/мотел;
 • Аптека в супермаркет/магазин за хранителни стоки;
 • Бензиностанция до супермаркет/магазин за хранителни стоки.

Меню

Има два вида менюта:

 • Меню за заведения за хранене и пиене (като ресторанти или коктейл барове), съдържащо пълния набор храни и напитки, предлагани от бизнеса.
 • Меню за бизнес с услуги, като бръснарски салон, спа център или автосервиз, съдържащо пълния набор услуги, предлагани от бизнеса.

Научете повече

Двата вида менюта трябва да следват указанията по-долу:
 • Менюто трябва да е представително за артикулите и услугите, предлагани на клиентите от бизнеса. Пълните менюта могат да бъдат за конкретно хранене (като закуска, обяд или вечеря) и да имат връзки към други страници от менюто. Възможно е например да изберете да поставите връзка към вечерното меню на бизнеса си, което от своя страна може да включва връзки към менютата за закуска и обяд.
 • Не трябва да се изпращат примерни менюта, съдържащи само „популярни позиции“ (или подобни извадки).
 • URL адресите на менюта не могат да бъдат директни връзки към услуги за поръчка и доставка от трети страни.
 • Трети страни, които управляват малки обяви от името на клиенти, трябва да уведомят собственика на бизнеса и да получат съгласието му, за да изпратят URL адрес на меню за бизнеса.

Вериги, отдели и лица със самостоятелна практика

Вериги и марки

Ако сте последователни при избора на имена и категории за всички местоположения на бизнеса си, потребителите по-лесно и бързо ще намират бизнеса ви в Google Карти и в резултатите от търсенето.

Всички местоположения трябва да са с едно и също име, освен ако реалното представяне на бизнеса ви не се различава сериозно на различните местоположения. Всички местоположения трябва да са с една и съща категория, ако предоставят една и съща услуга.

Научете повече

Последователност в имената

Всички местоположения на бизнеса в една държава трябва да имат едно и също име. Например всички местоположения на Home Depot трябва да използват името „The Home Depot“, а не „Home Depot“ или „The Home Depot в Спрингфийлд“.

Съществуват две изключения от това правило:

 1. Ако имате няколко типа бизнес – подмарки, няколко отдела или различни видове дейности, например търговия на едро и дребно, тези отделни обекти може да имат и отделни имена, стига да се прилагат повсеместно за всички местоположения на този бизнес.
  • Допустими варианти на имената: „Walmart Supercenter“ и „Walmart Express“; „Nordstrom“ и „Nordstrom Rack“; „Gap“ и „babyGap“
 2. Ако някои от местоположенията ви повсеместно използват различно име в реалния живот – в магазина, уебсайта, върху канцеларските ди материали и т.н., могат да използват различно име.
  • Допустими варианти на имената: „Intercontinental Mark Hopkins San Francisco“ и „Intercontinental New York Barclay“; „PFK“ (за местоположения в Квебек) и „KFC“ (за местоположения в САЩ и останалата част от Канада)

Последователност в категориите

Всички местоположения на даден бизнес трябва да са с една и съща категория, която го представя най-добре. Ако имате няколко типа местоположения (напр. подмарки, няколко отдела или различни видове дейности, като продажба, център за дистрибуция и офис), това правило важи за всяка от тези подгрупи.

 • Всички „Gap Kids“ са с категория „Магазин за детски облекла“
 • Всички „Goodyear Auto Service Center“ са с категория „have the category "Магазин за автомобилни гуми“, както и „Автосервиз“
 • Всички „PetSmart“ са с категория „Магазин за стоки за домашни любимци“. Някои местоположения може да са с други категории („Магазин за домашни любимци“, „Дневен център за кучета“)

Две или повече марки на едно и също местоположение

Ако местоположението на бизнеса ви обединява две или повече марки, не обединявайте имената им в една малка обява. Вместо това изберете името на една от тях за обявата. Ако марките развиват дейността си независимо една от друга, може да използвате отделна малка обява за всяка от тях за това местоположение.

 • Не се допуска: „KFC/Taco Bell“ или „Dunkin' Donuts/Baskin Robbins
 • Допуска се: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

Ако бизнесът ви продава продукти или услуги на марка на друг бизнес, използвайте само името на бизнеса, без да включвате името на предлаганата марка, която не може да има малка обява за това местоположение.

 • Не се допуска: „Staples / UPS“, „America’s Tire / Firestone
 • Допуска се: „Staples“, „America’s Tire“

Ако обаче местоположението на бизнеса е упълномощен и специализиран продавач на марков продукт или услуга (понякога наричан „франчайзополучател“), може да използвате основното име на марката при създаването на малката обява.

 • Допуска се: „Първокласен представител на TCC Verizon Wireless“, „Представител на U-Haul за квартала“

Промяна на марката

Възможно е бизнесът ви да отговаря на условията за промяна на марката, ако:

 • извършвате малка промяна в името;
 • имате няколко местоположения и се променя името на бизнеса.

Ако бизнесът ви отговаря на критериите за промяна на марката по-горе, можете да актуализирате името му, като редактирате информацията за бизнеса си.

Ако бизнесът ви смени името си, но не отговаря на критериите по-горе, той ще се счита за нов бизнес. Ще трябва да означете съществуващата малка бизнес обява като закрита, след което да създадете нова малка обява, като използвате новото име на бизнеса си.

Забележка: Ако придобивате собствеността върху малка бизнес обява, първо трябва предходният собственик да ви добави като собственик и да ви прехвърли собствеността.

Ако възникнат проблеми при промяната на марката, моля, свържете се с нас.

Отдели в други бизнеси, университети или институции

Отделите в бизнесите и в държавните институции, факултетите в университетите и отделенията в болниците може да имат собствени малки обяви в Google.

Научете повече

Отделите, които работят с клиенти и извършват дейност като отделни обекти, трябва да имат своя собствена страница. Точното име на всеки от тях трябва да е различно от това на основния бизнес и на другите отдели. Обикновено имат отделен вход за клиенти и трябва да имат отделни категории. Възможно е понякога работното им време да се различава от това на основния бизнес.

 • Допуска се (като отделни малки обяви):
  • „Walmart Оптика“
  • „Sears Автоцентър“
  • „Отделение по дерматология към Масачузетска многопрофилна болница“
 • Не се допуска (като отделни малки обяви):
  • Секция с продукти на Apple в Best Buy
  • Щанд за топла храна в Whole Foods Market

За всеки отдел категорията, която го представя най-добре, трябва да е различна от тази на основния бизнес и останалите отдели.

 • Основният бизнес „Wells Fargo“ е с категория „Банка“, а отделът „Wells Fargo Advisors“ – „Финансови консултации“
 • Основният бизнес „South Bay Toyota“ е с категория „Представител на Toyota“, а отделът „South Bay Toyota Service & Parts“ – „Автосервиз“ (плюс категорията „Магазин за авточасти“)
 • Основният бизнес „GetGo“ е с категория „Смесен магазин“ (плюс категория „Щанд за сандвичи“), отделът „GetGo Fuel“ е с „Бензиностанция“, а „WetGo“ – „Автомивка“

Лица със самостоятелна практика (напр. лекари, адвокати, агенти на недвижими имоти)

Лице със самостоятелна практика е специалист, който работи с клиенти и обикновено има собствена клиентела. Лекари, зъболекари, адвокати, финансови консултанти, застрахователни брокери или агенти на недвижими имоти – всички те са лица със самостоятелна практика. Малките обяви за лицата със самостоятелна практика може да включват звания и образователни квалификации (напр. д-р, проф., адвокат, CFA).

Лице със самостоятелна практика трябва да създаде своя специализирана малка обява, ако:

 • извършва дейност в роля, при която има работа с клиенти. Помощният персонал не трябва да създава свои собствени малки обяви.
 • може да се осъществи директна връзка с него на потвърденото местоположение в посоченото работно време.

За практикуващия не трябва да има няколко вида информация, за да се обхванат всичките му специалности.

Научете повече

Няколко лица със самостоятелна практика на едно местоположение

Ако лицето със самостоятелна практика е едно от няколко такива, които работят с клиенти на това местоположение:

 • Организацията трябва да създаде малка обява за това местоположение, отделна от тази на лицето със самостоятелна практика.
 • Заглавието на малката обява на лицето със самостоятелна практика трябва да включва само името на това лице и не трябва да включва името на организацията.

Лица със самостоятелна практика, които принадлежат към организации с марка

Ако лице със самостоятелна практика е единственото, което работи с клиенти на това местоположение, и представлява организация с марка, за него е най-добре да споделя малка обява с организацията. Създайте една малка обява, озаглавена съгласно следния формат: [brand/company]: [име на лицето със самостоятелна практика].

Допуска се: „Allstate: Джо Милър“ (ако Джо е единственото лице със самостоятелна практика, което работи с клиенти на това местоположение, означено с марката на Allstate).

Други забележки

Незаконни дейности

Измамническите или незаконни дейности не се толерират в Google и може да доведат до спиране на профила и премахване на информацията за бизнеса от резултатите от търсенето.

Маркетинг, промоции или други конкурси

Всички промоции, маркетингови събития, конкурси или други раздавания на награди трябва да съдържат ясна връзка към условията на мероприятието и да предоставят разбираеми указания и изисквания. Трябва да спазвате всички дадени или подразбиращи се обещания.

Забележка: Запазваме си правото да спрем достъпа до Google My Business или други услуги на Google на лица или бизнеси, които не спазват тези указания, и може да работим с правоохранителните органи, ако нарушението е противозаконно.

Беше ли полезна тази статия?
Как можем да направим подобрения?