Riktlinjer för att presentera ditt företag på Google

Sammanfattning: Google My Business-profiler kan bara skapas för företag som antingen har en fysisk besöksadress eller som besöker kunderna på deras plats. För att skapa en välfungerande profil som inte riskerar avstängning måste du undvika förbjudet innehåll, framställa ditt företag på ett sanningsenligt sätt och följa de övriga policyerna nedan.

Vi har sammanställt en lista över riktlinjer för lokala företag så att de kan visa information av hög kvalitet på Google. Genom att följa dessa riktlinjer undviker du vanliga problem, som att dina uppgifter ändras eller, i vissa fall, att din företagsinformation tas bort från Google.

För att få bästa möjliga resultat med Google My Business ska du

 • framställa ditt företag på ett sätt som är konsekvent med hur det framställs och identifieras i den fysiska världen, med symboler och skyltar, brevpapper och annan varumärkning
 • se till att din adress och/eller ditt serviceområde är korrekt och exakt
 • välja så få kategorier som möjligt när du beskriver den övergripande kärnverksamheten.
 • Det bör bara finnas en profil per företag, eftersom det annars kan orsaka problem med hur informationen visas på Google Maps och Sök.

Varumärken, organisationer, artister och andra företag som endast är verksamma online är inte kvalificerade för Google My Business-profiler.

Fält

Kvalificerade verksamheter
Icke-kvalificerade verksamheter
Ägarskap
Riktlinjer för företagsbeskrivningar
Namn
Adress
Webbplats och telefonnummer
Öppettider
Kategorier
Meny
Kedjor och varumärken
Avdelningar på andra företag, universitet eller institutioner
Enskilda yrkesutövare
Olagliga aktiviteter
Marknadsföring, kampanjer och andra tävlingar

Grundläggande riktlinjer

Tips! Överväg att boka ett möte med Small Business Advisors om du vill få personlig hjälp och anpassade rekommendationer för hur du får ut det mesta av din profil.

Kvalificerade verksamheter

För att ett företag ska vara kvalificerat för en företagsprofil på Google måste det ha personlig kontakt med kunder under angivna öppettider.

Det finns ett antal undantag:

 • Uttagsautomater, videouthyrningskiosker och expresspostautomater är tillåtna. Om du lägger till en sådan plats måste du även ta med kontaktuppgifter där kunderna kan få hjälp.
 • Säsongsföretag, som en skridskobana som bara är öppen under vintermånaderna, är kvalificerade. Dessa företag måste visa permanenta skyltar på platsen året runt.
 • Virtuella kök är tillåtna. Virtuella kök är professionella faciliteter där måltider kan förberedas och tillagas före utkörning via tjänster från tredje part. De kan också kallas spökkök och molnkök. Ett virtuellt kök bör skapa en företagsprofil som ett företag som erbjuder hushålls- och hantverkstjänster.
Icke-kvalificerade verksamheter

Följande företag är inte kvalificerade för en företagsprofil:

 • fastigheter för uthyrning eller försäljning, till exempel semesterbostäder, visningshus och lediga lägenheter Uthyrningskontor och fastighetsmäklare är däremot kvalificerade för verifiering.
 • en pågående tjänst eller kurs eller ett pågående möte på en plats som du inte äger eller har behörighet att representera
 • agenter och företag som genererar potentiella kunder
Ägarskap
Endast företagsägare och behöriga representanter får verifiera och hantera sin företagsinformation i Google My Business. Om du vill dela åtkomsten till din företagsprofil med andra kan du lägga till en ansvarig.
Ytterligare riktlinjer för behöriga representanter

Personer och företag som hanterar företagsinformation i Google My Business för ett företag de inte äger betraktas som behöriga representanter. Exempel på detta är ett externt SEO/SEM-företag, en vän till företagsägaren, en onlineleverantör för beställning, schemaläggning eller bokning, en nätverksleverantörspartner.

Behöriga representanter

 • får aldrig göra anspråk på en profil utan uttryckligt tillstånd från företagsägaren
 • får aldrig göra falska, vilseledande eller orealistiska påståenden
 • får aldrig använda trakasserande, oegentliga eller opålitliga metoder gentemot potentiella eller befintliga kunder
 • ska alltid arbeta direkt med företagsägaren för att slutföra verifieringen. Läs mer om verifiering.
 • ska alltid se till att företagsägaren förstår vad Google My Business är och var Google My Business-data används. Behöriga representanter ska dela följande resurser med företagsägaren:
 • Håll alltid företagsägaren informerad om vilka åtgärder den behöriga representanten vidtar för företagsprofilen.
 • Följ alltid riktlinjerna för att representera ditt företag på Google. Observera att telefonnumret och den webbplatsen som anges i företagsprofilen alltid ska vara det enda officiella telefonnumret och den enda officiella webbplatsen för företaget, och detta ska kunna styrkas av företagsägaren. Webbplatsens innehåll ska ägas och hanteras av företagsägaren.
 • Svara alltid skyndsamt på förfrågningar om hanteringsåtkomst och överlåt alltid ägarskapet för företagsprofilen till företagsägaren omedelbart på begäran. Behöriga representanter måste när det är möjligt uppmuntra företagsägaren att skapa ett konto, registrera sig som ägare av företagsprofilen och lägga till behöriga representanter som ansvariga. Läs mer om hur du överlåter ägarskap.

Om du inte följer dessa riktlinjer kan det hända att vi slutar visa företagsprofilen och/eller stänger av kontot.

Riktlinjer för företagsbeskrivningar

Publicerat innehåll ska lyfta fram det som gör ditt företag unikt. I detta fält kan du ange användbar information om dina tjänster och produkter samt om företagets uppdrag och historia.

Var öppen och ärlig om informationen som presenteras och fokusera på innehåll som är relevant och användbart för dina kunder. Innehåll som inte är relevant för företaget eller saknar tydlig koppling till det tillåts inte. Se våra övergripande riktlinjer för att representera ditt företag på Google.

Innehållet i fältet får inte

 • vara vilseledande för användarna. Lämna inte felaktiga eller falska uppgifter om ditt företag eller de tjänster och produkter som erbjuds.
 • visa irrelevant eller distraherande innehåll eller innehåll av låg kvalitet. Exempel: felstavningar, överdriven användning av specialtecken, nonsensord och liknande.
 • fokusera på specialerbjudanden, priser och rea. Exempel: ”50 % rea på hela sortimentet” och ”Stans bästa muffins för 15 kronor!”
 • visa länkar. Inga länkar av någon typ är tillåtna.
 • visa stötande eller olämpligt innehåll:
  • trakasseri, mobbning eller hatiskt innehåll. Publicerat innehåll får inte förespråka hat eller våld mot enskilda eller grupper utifrån etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, veteranstatus, sexuell läggning eller könsidentitet.
  • innehåll med obscent, grovt eller stötande språk.
  • terroristinnehåll. Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att använda denna tjänst i något syfte, inklusive rekrytering. Innehåll kopplat till terrorism är också strängt förbjudet, till exempel innehåll som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker. Om innehåll som är relaterat till terrorism läggs upp i ett pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att du ger tillräckligt med information så att tittarna förstår sammanhanget. 
  • sexuellt provokativt eller explicit innehåll. Innehållet får inte innehålla svordomar eller grovt språk, slanguttryck som är stötande eller av sexuell natur, ord som är vanliga signaler för pedofili, innehåll som förespråkar pedofili, tidelag, sexuellt våld eller innehåll som marknadsför eskorttjänster eller andra tjänster som kan tolkas som sexuella handlingar mot ersättning.
 • visa otillåtet innehåll:
  • Ladda inte upp innehåll som är relaterat till försäljning av farliga och olagliga produkter eller tjänster.
  • Ladda inte upp innehåll där barn utnyttjas på något sätt.
Viktigt! Vi tillåter inte innehåll med privat eller konfidentiell information, till exempel personlig ekonomisk information, identitetshandlingar utfärdade av myndigheter, kontaktuppgifter länkade/kopplade till ett namn, känsliga uppgifter, bilder, utskrifter eller länkar som innehåller personuppgifter. Vi tillåter heller inte insamling av ovanstående information, utöver användarens eget namn, e-postadress och telefonnummer, genom lokala inlägg eller företagsbeskrivningar.

Namn

Namnet ska återspegla företagets namn i den fysiska världen så som det används konsekvent i butiken, på webbplatsen, på brevpapper och så som kunderna känner till det. Genom att framställa ditt företag på rätt sätt hjälper du kunderna att hitta det online.

Lägg till ytterligare information som adress och/eller serviceområdeöppettider och kategori i de andra avsnitten i din företagsinformation. 

Om du till exempel skapar en företagsprofil för det dygnet runt-öppna kaféet Java i centrala Stockholm kan du ange följande företagsinformation:

 • Företagsnamn: Java
 • Adress: Drottninggatan 12, 11151 Stockholm
 • Öppettider: Öppet dygnet runt
 • Kategori: Kafé

Det är inte tillåtet att ta med onödig information i företagsnamnet. Om du gör det kan vi sluta visa företagsprofilen. Nedan ser du exempel på vad som får och inte får ingå i företagets namn.

Läs mer

I exemplen nedan visas namn och delar av namn som inte är tillåtna med kursiv stil.

Namnet får inte innehålla

 • en slogan
 • Inte tillåtet: ”TD Bank, USA:s bekvämaste bank,” ”GNC Lev väl*”
 • Tillåtet: ”TD Bank”, ”GNC”
 • butikskoder
 • Inte tillåtet: ”UPS Store – 2872
 • Tillåtet: ”UPS Store”
 • varumärken/registreringssymboler
 • Inte tillåtet: ”Burger King®
 • Tillåtet: ”Burger King”
 • ord med enbart versaler (med undantag för akronymer) eller onödiga blanksteg
 • Inte tillåtet: ”SUBWAY
 • Tillåtet: ”Subway”, ”KFC”, ”IHOP”, ”JCPenney”
 • information om öppettider, inräknat om det är öppet/stängt just nu.
  • Inte tillåtet: ”Regal Pizzeria Öppet dygnet runt”, ”Sears Outlet (stängt)
  • Tillåtet: ”Regal Pizzeria”, ”Sears Outlet”
 • telefonnummer och webbadresser, om de inte motsvarar hur företaget konsekvent presenterar sig och identifieras i den fysiska världen
  • Inte tillåtet: ”Airport Direct 1-888-557-8953”, ”webuyanycar.com
  • Tillåtet: ”Airport Direct”, ”1-800-Got-Junk”
 • specialtecken (exempel: %&$@/") och irrelevanta juridiska termer, om de inte är en del av hur företaget framställer sig i den fysiska världen
  • Inte tillåtet: ”Shell Pay@Pump”, ”Re/Max, LLC”, ”LAZ Parking Ltd
  • Tillåtet: ”Shell”, ”Re/Max”, ”LAZ Parking”, ”Toys ’’R’’ Us”, ”H&M”, ”T.J.Maxx”
 • Tjänst- eller produktinformation om företaget, såvida denna information inte är en del av företagets faktiska framställning mot omvärlden eller om denna information krävs för att identifiera en avdelning inom företaget (se ”Avdelningar”). Information om tjänster presenteras bäst i kategorier (se Kategorier).
  • Inte tillåtet: ”Verizon Wireless 4G LTE”, ”Midas bilserviceexperter
  • Tillåtet: ”Verizon Wireless”, ”Midas”, ”Mobilfyndet”, ”Expert bildelar”, ”NK Porträttstudio”
 • Platsinformation, som grannskap, ort och gatunamn, om den inte är en del av hur företaget framställer sig i den fysiska världen. Namnet får inte innehålla gatuadress eller vägbeskrivningsinformation.
  • Inte tillåtet: ”Stadshotellet (E4 avfart 73)”, ”Handelsbankens uttagsautomat – Kungsgatan 7, parkeringshusets bottenplan”, ”Equinox nära SOFO
  • Tillåtet: ”Stadshotellet i Fagerhult”, ”Handelsbankens uttagsautomat”, ”Equinox SOFO”, ”Uppsala universitet”.
 • Placeringsinformation som indikerar att din verksamhet är placerad i en annan verksamhets lokaler (oavsett om verksamheterna är en del av samma organisation eller inte).
  • Inte tillåtet: ”Chase ATM (i butikslokalen XX)”, ”Apple Store vid Stanford köpcenter”, ”Benefit Brow Bar - Bloomingdales”, ”Sam’s Club Tire & Battery (del av Sam’s Club)”, ”Geek Squad (i Best Buy)
  • Tillåtet: ”Chase ATM”, ”Apple Store”, ”Benefit Brow Bar”, ”Sam’s Club Tire & Battery”, ”Geek Squad”
 • Det finns ytterligare riktlinjer för butiker med flera adresser (kedjor och varumärken), avdelningar och enskilda yrkesutövare (t.ex. läkare, jurister och mäklare) nedan.

  Adress

  Ange adress och/eller serviceområde exakt och korrekt för att beskriva var ditt företag finns. Postboxar och brevlådor på annan plats är inte tillåtna.

  Läs mer
  • Skapa en företagsprofil för din faktiska plats i den fysiska världen.
   • Du kan även ange lokalnummer, våning, byggnadsnummer och annat. Ta bara med information om tvärgator och närliggande landmärken i regioner där den officiella gatuadressen inte motsvarar företagets exakta plats.
   • Om du måste ange en postbox eller ett lokalnummer:
    • Ange den fysiska adressen på Adressrad 1.
    • Ange postbox eller lokalnummer på Adressrad 2.
   • Om ditt företag hyr en fysisk postadress men inte driver verksamheten från den platsen, ett så kallat virtuellt kontor, är den platsen inte kvalificerad för en företagsprofil på Google.
   • Företag får inte ange ett kontorshotell om inte lokalerna har tydliga skyltar, företaget tar emot kunder på platsen under kontorstid och är bemannat av företagets personal under kontorstid.
  • Ta inte med information på adressraderna som inte rör företagets fysiska adress, som webbadresser eller sökord.
  • Skapa inte fler än en sida för varje plats där företaget finns, varken i ett och samma konto eller i flera konton.
   • Enskilda yrkesutövare och avdelningar på företag, universitet, sjukhus och myndighetsbyggnader kan ha separata sidor. Läs mer om specifika riktlinjer för enskilda yrkesutövare och avdelningar.
  • Om din adress inte har ett gatunummer eller om systemet inte hittar det kan du istället markera företagets placering direkt på kartan.

  Hushålls- och hantverkstjänster

  Hushålls- och hantverkstjänster, det vill säga företag som betjänar kunderna där de befinner sig, bör ha en profil för huvudkontoret med ett specifikt serviceområde. Sådana företag får inte ange ett virtuellt kontor såvida inte detta kontor är bemannat under öppettiderna.

  Vissa företag är hybridföretag, till exempel bilreparatörer som både erbjuder vägassistanstjänster och har en verkstad för reparationer. Sådana företag kan visa sin fysiska adress och ange ett serviceområde i Google My Business. Om du både ger kunderna service på företagets adress och vill ange ett serviceområde ska det finnas personal som kan ta emot kunder på den fysiska adressen under angivna öppettider.

  Google avgör det bästa sättet att visa företagsadressen utifrån din företagsinformation samt information från andra källor.

  Företag med fysisk lokal kontra hushålls- och hantverkstjänster

  Om ditt företag inte har en fysisk lokal med tydliga skyltar utan i stället kommer ut till kundernas lokaler kan du ha en företagsprofil för hushålls- och hantverkstjänster.

  Om ditt serviceföretag finns på olika platser, med separata serviceområden och separat personal på varje plats, kan du ha en profil för varje plats. Gränsen för profilens serviceområde överlag bör inte vara längre bort än cirka två timmars körtid från företagets lokaler. För vissa företag kan större serviceområden vara lämpliga.

  Läs mer om företag som erbjuder hushålls- och hantverkstjänster.

  Om du erbjuder hushålls- och hantverkstjänster bör du dölja företagsadressen för kunderna. 

  • Om du till exempel är rörmokare och driver verksamheten från din hemadress bör du ta bort adressen från din företagsprofil.

  Läs om hur du lägger till och redigerar din företagsadress.

  Webbplats och telefonnummer

  Ange ett telefonnummer som går direkt till den enskilda företagsadressen om detta är möjligt, eller ange en webbplats som representerar den enskilda företagsadressen.

  • Använd om möjligt ett lokalt telefonnummer i stället för ett centralt nummer till support eller kundtjänst.
  • Ange inte telefonnummer eller webbadresser som vidarekopplar eller omdirigerar kunderna till målsidor eller telefonnummer som inte tillhör det faktiska företaget, till exempel sidor på sociala medier.
  • Telefonnumret måste vara direkt kopplat till företaget.
  • Ytterligare telefonnummer kan användas på Google My Business-webbplatser och andra lokala plattformar.
  • Betalnummer är inte tillåtna. Dessa telefonnummer debiterar höga priser för den som ringer.

  Öppettider

  Ange företagets normala öppettider. Om det är relevant kan du ange aktuella säsongsbundna öppettider som dina normala öppettider. Du kan även ange särskilda öppettider för vissa dagar, till exempel helgdagar eller specialhändelser.

  Läs mer

  Vissa typer av företag ska inte ange öppettider, bland annat sådana som har oregelbundna öppettider (till exempel scheman för olika aktiviteter som föreställningar, gudstjänster eller kurser) och sådana där man måste boka tid. Exempel på företag som inte ska ange öppettider är hotell och vandrarhem, biografer, skolor och universitet, transporttjänster, flygplatser, evenemangslokaler och platser i naturen.

  Om ditt företag har avdelningar (se Avdelningar) ska du ange respektive avdelnings öppettider i den separata företagsprofilen för avdelningen, och ange huvudverksamhetens öppettider i dess företagsprofil.

  Öppettider

  Om ditt företag har flera olika öppettider har vi specifika riktlinjer för särskilda branscher:

  • Banker: Ange om möjligt öppettiderna för entréhallen. Använd annars drive-through-öppettider. En bankomat i anslutning till banken kan ha en egen företagsprofil med egna öppettider.
  • Bilhandlare: Ange öppettiderna för säljavdelningen. Om det är olika öppettider för försäljning av nya respektive begagnade bilar ska du ange öppettiderna för nybilsförsäljning.
  • Bensinstationer: Ange öppettiderna för bensinpumparna.
  • Restauranger: Ange öppettiderna då kunder kan sitta ned och äta i restaurangen. Ange annars öppettiderna för avhämtning. Om ingetdera är relevant bör du ange drive-through-öppettider eller, i sista hand, öppettider för hemkörning.
  • Förvaringsutrymmen: Ange kontorstider. Ange annars tiderna då grinden är öppen.
  • Du kan även ställa in Fler öppettider för att visa öppettider för specifika tjänster.
   • Tips! I allmänhet bör du ange Fler öppettider som ett underavsnitt till dina primära öppettider.

  Säsongsbundna öppettider

  Om ditt företag har säsongsbundna öppettider gäller följande riktlinjer:

  • Under säsongen när företaget har öppet ska du ange öppettider som återspeglar den aktuella säsongens öppettider. Du kan ange särskilda öppettider för helgdagar, tillfälliga stängningar eller speciella evenemang.
   • Du kan också ange i företagsbeskrivningen att företaget endast är öppet under en viss säsong.
  • Under lågsäsong kan du märka ditt företag som tillfälligt stängt.
   • Ange vanliga öppettider när företaget öppnar igen.

  Kategorier

  Kategorier hjälper kunderna att hitta korrekta och specifika resultat för tjänster de är intresserade av. Så här ser du till att din företagsinformation är korrekt och visas:

  • Använd så få kategorier som möjligt från vår lista när du beskriver den övergripande kärnverksamheten.
  • Välj kategorier som är så specifika som möjligt men som ändå motsvarar den huvudsakliga verksamheten.
  • Använd inte kategorier enbart som sökord eller för att beskriva egenskaper hos verksamheten.
  • Använd inte kategorier som gäller andra verksamheter som finns i närheten eller som är relaterade till din verksamhet, till exempel verksamheter som finns fysiskt på ditt företag eller en enhet som innefattar din verksamhet.
  Läs mer

  Välj kategorier som fungerar i påståendet ”Detta företag ÄR en” i stället för ”Detta företag HAR en”. Beskriv företaget i dess helhet i stället för att visa en lista över alla tjänster som erbjuds, produkter som säljs eller den service som tillhandahålls.

  Fokusera i första hand på att lägga till de mest specifika företagskategorierna. Resten tar vi hand om. Om du till exempel väljer en specifik kategori som Golfresort lägger Google automatiskt till mer allmänna kategorier som Semesterhotell, Hotell och Golfbana. Du kan gärna hoppa över kategorier som verkar överflödiga om du redan har valt en mer specifik kategori. Om du inte hittar någon kategori för din verksamhet ska du välja en som är mer allmän. Google kan även identifiera kategoriinformation från din webbplats och utifrån hur ditt företag omnämns på internet.

  Exempel:

  • Hos Papa John’s kan du hämta pizza eller få den levererad, men du kan inte äta där. Använd kategorin Pizza hemkörning och kategorin Pizza avhämtning (i stället för de mindre specifika Matleverans och Restaurang för avhämtning).
  • ”Navy Federal Credit Union” ska använda kategorin Federal medlemsbank (i stället för den mindre specifika Bank).
  • ”Super 8” är ett motell som har en pool på området. Det ska använda kategorin Motell i stället för Hotell, och ska inte ta med Pool som kategori.
  • ”24 Hour Fitness” ska välja kategorin Hälsocenter (och inte bekvämligheterna Gym eller Pool).
  • ”A1 Check Cashing” ska använda kategorin Checkinlösen (i stället för den mindre specifika Banktjänster och ekonomi).
  • ”Wendy’s” är en hamburgerrestaurang som även har desserter på menyn. De ska välja kategorin Snabbmatsrestaurang och även kategorin Hamburgerrestaurang, men inte kategorin Efterrättsrestaurang.

  Om verksamheten innefattar en annan verksamhet som ditt företag inte äger och driver ska du bara använda kategorier som representerar ditt företag.

  • ”Starbucks” som har kategorin Kafé drivs inuti ”Barnes and Nobles” som har kategorin Bokhandel (och inte kategorin Kafé).
  • ”Cardtronics ATM” som har kategorin Uttagsautomat drivs inuti ”7-Eleven” som har kategorin Närbutik (och inte kategorin Uttagsautomat).
  • ”Nobu” som har kategorin Restaurang drivs inuti ”Hard Rock Hotel” som har kategorin Hotell (och inte kategorin Restaurang).

  Följande typer av verksamheter på samma plats ska ha varsin egen sida. Om du behöver använda båda kategorierna för samma företagsadress ska du skapa två sidor i stället. Tänk på att använda ett annat namn på den andra verksamheten (se även ”Avdelningar”).

  • en restaurang/ett kafé/en bar inuti ett hotell/motell
  • ett apotek inuti ett storköp/en livsmedelsbutik
  • en bensinstation bredvid ett storköp/en livsmedelsbutik

  Meny

  Det finns två typer av menyer:

  • en meny för företag som serverar mat och dryck (till exempel restauranger och barer) och som visar hela sitt utbud av mat och dryck
  • en meny för tjänsteföretag (till exempel frisörer, spa eller bilverkstäder) som visar hela sitt utbud av tjänster.

  Läs mer

  För båda menytyper gäller följande riktlinjer:
  • Menyerna ska representera de produkter eller tjänster som företagets kunder har tillgång till. Fullständiga menyer kan vara specifika för en måltid (som frukost, lunch eller middag) och ha länkar till andra menysidor. Till exempel kan du välja att länka till din middagsmeny där det i sin tur finns länkar till frukostmenyn och lunchmenyn.
  • Provmenyer som endast innehåller ”populära rätter” (eller liknande utdrag) ska inte skickas in.
  • Webbadressen till menyn får inte vara en direktlänk till beställningstjänster eller leveranstjänster från tredje part.
  • Tredje part som hanterar företagsprofiler för kunders räkning måste meddela och inhämta tillstånd från företagsägaren innan företagets meny skickas in.

  Kedjor, avdelningar och enskilda yrkesutövare

  Kedjor och varumärken

  Se till att namn och kategorier är konsekventa på företagets alla platser. Då kan kunderna snabbt hitta ditt företag på Google Maps och i sökresultaten.

  Alla platser måste ha samma namn, om inte företaget konsekvent framställer sig på olika sätt på olika platser i den fysiska världen. Alla platser måste dessutom använda samma kategori om de tillhandahåller samma tjänster.

  Kom igång med Google My Business för kedjor

  Läs mer

  Konsekvent användning av namn

  Alla företagsadresser i samma land måste använda samma namn på alla adresser. Alla butiker i kedjan Home Depot ska till exempel använda namnet ”The Home Depot” i stället för ”Home Depot” eller ”Home Depot i Springfield”.

  Det finns två undantag från denna policy:

  1. Om du har flera typer av verksamheter – underordnade varumärken, flera avdelningar eller olika typer av drift, till exempel detaljhandel och partihandel – får dessa skilda enheter även ha olika namn, förutsatt att de används konsekvent på alla företagets adresser.
  2. Tillåtna namnvarianter: ”Walmart Supercenter” och ”Walmart Express”, ”Nordstrom” och ”Nordstrom Rack”, ”Gap” och ”babyGap”
  3. Om vissa av adresserna konsekvent använder ett annat namn i den fysiska världen – i butiken, på webbplatsen, på brevpapper och annat – får dessa adresser använda detta andra namn.
  4. Tillåtna namnvarianter: ”Intercontinental Mark Hopkins San Francisco” och ”Intercontinental New York Barclay”, ”PFK” (för adresser i Quebec) och ”KFC” (för adresser i USA och resten av Kanada)

  Konsekvent användning av kategorier

  Alla adresser för ett företag måste använda en enda kategori som representerar företaget på bästa möjliga sätt. Om du har flera typer av adresser (till exempel underordnade varumärken, flera avdelningar eller olika typer av drift, som detaljhandel, distributionscenter och kontor) gäller denna regel endast inom respektive undergrupper.

  • Alla ”Gap Kids” har kategorin Barnkläder.
  • Alla ”Goodyear Auto Service Center” har kategorin Däckverkstad. De har alla även kategorin Bilverkstad.
  • Alla ”PetSmart” har kategorin Foderbutik. Vissa adresser kan även ha andra kategorier (Djuraffär, Hunddagis).

  Två eller flera varumärken på samma adress

  Om det finns två eller fler varumärken på samma företagsadress ska du inte kombinera varumärkesnamnen i en enda företagsprofil. Välj istället ett av varumärkesnamnen i företagsprofilen. Om varumärkena drivs oberoende av varandra kan du använda separata företagsprofiler för respektive varumärke på adressen.

  • Inte tillåtet: ”KFC/Taco Bell” eller ”Dunkin' Donuts/Baskin Robbins
  • Tillåtet: ”Taco Bell”, ”KFC”, ”Dunkin’ Donuts”, ”Baskin Robbins”

  Om ditt företag säljer ett annat företags varumärkta produkter eller tjänster ska du enbart använda företagsnamnet, inte namnet på varumärket som du säljer, eftersom det inte kan ha någon företagsprofil på adressen.

  • Inte tillåtet: ”Staples / UPS”, ”America’s Tire/Firestone
  • Tillåtet: ”Staples”, ”America’s Tire”

  Om företagsadressen å andra sidan är en auktoriserad återförsäljare som enbart säljer den varumärkta produkten eller tjänsten (franchisetagare) får du använda det underliggande varumärkesnamnet när du skapar företagsprofilen.

  • Tillåtet: ”TCC Verizon Wireless Premium Retailer”, ”U-Haul Neighborhood Dealer”

  Omprofilering

  Ditt företag kan vara kvalificerat för omprofilering om

  • du gör en mindre namnändring
  • företagsnamnet ändras och du har flera platser.

  Om ditt företag uppfyller kriterierna för omprofilering ovan kan du uppdatera företagsnamnet genom att redigera företagsinformationen.

  Om ditt företag byter namn men inte uppfyller kriterierna ovan räknas det som ett nytt företag. Du måste märka den befintliga företagsprofilen som stängd och sedan skapa en ny företagsprofil med det nya företagsnamnet.

  Obs! Om du övertar ägarskapet av en företagsprofil måste den föregående ägaren först lägga till dig som ägare och sedan överlåta ägarskapet till dig.

  Kontakta oss om du får problem med omprofilering. 

  Avdelningar på andra företag, universitet eller institutioner

  Avdelningar på företag, universitet, sjukhus och myndighetsinstitutioner får ha egna företagsprofiler på Google.

  Bilhandlare och vårdgivare omfattas av specifika och särskilda riktlinjer. Kom igång med Google My Business för bilhandlare och vårdgivare.

  Läs mer

  Avdelningar som vänder sig till allmänheten och som fungerar som egna enheter ska ha en egen sida. Varje avdelning måste ha ett distinkt namn som skiljer sig från huvudverksamhetens och från de andra avdelningarnas. Sådana avdelningar har vanligen en egen kundingång och de ska även ha egna kategorier. Ibland skiljer sig deras öppettider från huvudverksamhetens.

  • Tillåtet (som separata företagsprofiler):
   • ”Walmart Vision Center”
   • ”Sears Auto Center”
   • ”Massachusetts General Hospital Department of Dermatology”
  • Inte tillåtet (som separata företagsprofiler):
   • Avdelningen för Apple-produkter hos Best Buy
   • Restaurangen i Whole Foods Market

  För varje avdelning måste kategorin som bäst beskriver avdelningen skilja sig från huvudverksamhetens och de andra avdelningarnas.

  • Huvudverksamheten ”Wells Fargo” har kategorin Bank medan avdelningen ”Wells Fargo Advisors” har kategorin Finansrådgivning.
  • Huvudverksamheten ”South Bay Toyota” har kategorin Toyota-säljare medan ”South Bay Toyota Service & Parts” har kategorin Bilverkstad (plus kategorin Bildelar).
  • Huvudverksamheten ”GetGo” har kategorin Närbutik (plus kategorin Smörgåsbutik) medan avdelningen ”GetGo Fuel” har kategorin Bensinstation och avdelningen ”WetGo” har kategorin Biltvätt.
  Enskilda yrkesutövare (till exempel läkare, jurister, mäklare)

  Enskilda yrkesutövare är yrkesutövare som vänder sig till allmänheten, oftast med egen kundbas. Exempel på enskilda yrkesutövare är läkare, tandläkare, jurister, finansrådgivare och försäkrings- och fastighetsmäklare. Företagsprofiler för enskilda yrkesutövare kan innehålla en titel eller examen (till exempel dr, fil dr, jur kand, CFA).

  Enskilda yrkesutövare ska skapa en egen företagsprofil om

  • de bedriver verksamheten mot allmänheten. Assisterande personal ska inte skapa egna företagsprofiler.
  • de kan kontaktas direkt på den verifierade adressen under angivna öppettider.

  Sådana personer ska inte ha flera företagsprofiler för att täcka in alla specialinriktningar. Säljare och ansvariga för kundvärvning på företag betraktas inte som enskilda yrkesutövare och kan inte ha en egen företagsprofil.

  Läs mer

  Flera yrkesutövare på samma plats

  Om yrkesutövaren är en av flera som vänder sig till allmänheten på samma plats

  • ska företaget skapa en egen företagsprofil för platsen, utöver yrkesutövarens företagsuppgifter
  • ska titeln i yrkesutövarens företagsprofil enbart innehålla personens namn, inte företagets namn.

  Enskilda yrkesutövare som är anslutna till företag med varumärke

  Om en yrkesutövare är den enda verksamheten som vänder sig till allmänheten på en plats och han eller hon representerar ett företag med varumärke är det bäst att yrkesutövaren delar en företagsprofil med företaget. Skapa en enda företagsprofil med följande format: [varumärke/företag]: [yrkesutövarens namn]

  Tillåtet: ”Företagsgrupperna: Joakim Andersson” (om Joakim är den enda yrkesutövaren som vänder sig till allmänheten på denna adress under varumärket Företagsgrupperna).

  Ytterligare saker att tänka på

  Olagliga aktiviteter

  Bedrägliga och olagliga aktiviteter tolereras inte på Google och kan leda till vi stänger av kontot och tar bort företagsinformationen från sökresultaten.

  Marknadsföring, kampanjer och andra tävlingar

  Erbjudanden, marknadsföring, tävlingar och likartade aktiviteter måste tydligt länka till villkoren för aktiviteten och innehålla tydliga riktlinjer och kvalificeringskrav. Alla sådana löften, både uttryckliga och underförstådda, måste uppfyllas.

  Obs! Google förbehåller sig rätten att stänga av åtkomst till Google My Business och andra tjänster från Google för enskilda personer och företag som bryter mot dessa riktlinjer, och kan samarbeta med polis och åklagare om överträdelsen är olaglig.

  Relaterade resurser

  Var det här till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?

  Behöver du mer hjälp?

  Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

  false
  Sök
  Rensa sökning
  Stäng sökrutan
  Googles appar
  Huvudmeny
  Sök i hjälpcentret
  true
  99729
  false