Verslo pateikimo sistemoje „Google“ gairės

Santrauka: įmonių profilius „Google“ mano versle galima kurti tik toms įmonėms, kurios turi fizinę buveinę, kurioje gali apsilankyti klientai, arba kurios siunčia savo darbuotojus pas klientus. Norint sukurti sėkmingą įmonės profilį, kuris nebūtų laikinai sustabdytas, reikia vengti draudžiamo turinio, tiksliai apibūdinti įmonę ir laikytis kitos politikos, aprašytos toliau.

Parengėme gairių sąrašą, kad vietinės įmonės sistemoje „Google“ galėtų išlaikyti aukštos kokybės informaciją. Vadovaujantis šiomis gairėmis pavyks išvengti dažniausiai pasitaikančių problemų, įskaitant jūsų informacijos keitimą arba, kai kuriais atvejais, jūsų įmonės informacijos pašalinimą iš „Google“.

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų naudodami „Google“ mano verslą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 • Pateikite savo įmonę taip pat nuosekliai, kaip ji pateikiama ir atpažįstama realiame pasaulyje iškabose, ant raštinės reikmenų ir kitaip naudojant prekės ženklą.
 • Įsitikinkite, kad tiksliai nurodėte adresą ir (arba) aptarnaujamą sritį.
 • Pasirinkite kuo mažiau kategorijų, apibūdinančių visą pagrindinę įmonės informaciją.
 • Vienai įmonei turi būti priskirtas tik vienas profilis, nes gali kilti problemų dėl informacijos rodymo „Google“ žemėlapiuose ir Paieškoje.

Prekių ženklai, organizacijos, atlikėjai ir kitos tik internetinės įmonės nėra tinkamos „Google“ mano verslo profiliams kurti.

Laukai

Tinkami verslo modeliai
Netinkami verslo modeliai
Nuosavybės teisė
Įmonės aprašo gairės
Pavadinimas
Adresas
Svetainė ir telefonas
Darbo valandos
Kategorijos
Meniu
Tinklai ir prekių ženklai
Kitų įmonių, universitetų ar institucijų skyriai
Atskirai praktikuojantys specialistai
Neteisėti veiksmai
Rinkodara, reklamos ir kiti konkursai

Pagrindinės gairės

Tinkami verslo modeliai

Kad įmonė būtų tinkama įmonės profiliui „Google“ gauti, nurodytomis valandomis ji turi asmeniškai palaikyti ryšius su klientais.

Toliau nurodytos kelios išimtys.

 • Bankomatai, vaizdo įrašų nuomos punktai ir skubaus laiškų siuntimo dėžutės leidžiami. Jei pridėsite šias vietas, turėsite įtraukti kontaktinės informacijos, kur klientai gali sulaukti pagalbos.
 • Sezoniniai verslai, pvz., čiuožykla veikia tik žiemos mėnesiais, yra tinkami. Šios įmonės turi pateikti nuolatinį ženklą konkrečioje vietoje visus metus.
 • Leidžiamos virtualiosios virtuvės („Virtual Kitchens“). Virtualiosios virtuvės – tai profesionalios maisto ruošimo ir gaminimo patalpos, kurių paskirtis yra paruošti tik naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis pristatomus patiekalus. Jos taip pat vadinamos vaiduokliškomis virtuvėmis („Ghost Kitchens“) ir debesų virtuvėmis („Cloud Kitchens“). Virtualiosios virtuvės įmonės profilis turėtų būti kuriamas kaip aptarnaujamos srities įmonės profilis.

Netinkami verslo modeliai

Toliau nurodyti verslo modeliai, netinkami įmonės profiliui kurti.

 • Nuomojamos ar parduodamos nuosavybės, pvz., poilsio namai, pavyzdiniai namai ar nenaudojami butai. Tačiau pardavimo ar nuomos biurai yra tinkami patvirtinti.
 • Teikiamos paslaugos, klasės ar susitikimų vietos, kurios jums nepriklauso ir kurioms neturite teisės atstovauti.
 • Potencialių klientų generavimo tarpininkai ar įmonės.

Nuosavybės teisė

Tik įmonės savininkai ar įgaliotieji atstovai gali patvirtinti ir valdyti savo verslo informaciją „Google“ mano verslo svetainėje. Jei norite bendrinti valdymo prieigą prie įmonės profilio su kitais, galite tai atlikti pridėję valdytoją.

Papildomos gairės įgaliotiesiems atstovams

Bet kuris asmuo arba įmonė, „Google“ mano verslo sistemoje valdanti jiems nepriklausančio verslo informaciją, laikoma įgaliotuoju atstovu. Pavyzdžiai: trečiųjų šalių PVO / PVR įmonė; įmonės savininko draugas; užsakymo, planavimo arba rezervavimo internetinių paslaugų teikėjas; filialų tinklo teikėjas.

Įgaliotieji atstovai privalo laikytis toliau išvardytų taisyklių.

 • Negalima reikšti teisių į įmonės profilį be aiškaus įmonės savininko sutikimo.
 • Negalima teikti klaidingų, klaidinančių arba tikrovės neatitinkančių pareiškimų.
 • Negalima priekabiauti prie galimų arba esamų klientų ir su jais netinkamai arba nesąžiningai elgtis.
 • Atliekant patvirtinimą, visada būtina tiesiogiai bendradarbiauti su įmonės savininku. Sužinokite daugiau apie patvirtinimą.
 • Visada būtina įsitikinti, kad įmonės savininkas supranta, kas yra „Google“ mano verslas ir kur naudojami „Google“ mano verslo duomenys. Įgaliotieji atstovai su įmonės savininku turėtų bendrinti toliau nurodytus informacijos šaltinius.
 • Visada informuokite įmonės savininką apie įgaliotojo atstovo atliekamus veiksmus su įmonės profiliu.
 • Visada vykdykite verslo pateikimo sistemoje „Google“ gairių reikalavimus. Prisiminkite, kad įmonės profilyje nurodytas telefono numeris ir svetainė visada turi būti vieninteliai ir patikimi įmonės duomenys, kuriuos gali patvirtinti įmonės savininkas. Svetainės turinys turi priklausyti įmonės savininkui ir būti jo valdomas.
 • Visada greitai reaguokite į valdymo prieigos užklausas ir, gavę užklausą, iš karto perduokite įmonės profilio nuosavybės teisę įmonės savininkui. Įgaliotieji atstovai privalo, jei įmanoma, paskatinti įmonės savininką sukurti paskyrą, su įmonės profiliu elgtis atsakingai ir pridėti įgaliotųjų atstovų kaip valdytojų. Sužinokite daugiau apie nuosavybės teisės perdavimą.

Nevykdant šios politikos reikalavimų, įmonės profilis ir (arba) paskyra gali būti laikinai sustabdyti.

Įmonės aprašo gairės

Paskelbtame turinyje turi būti paryškinta, dėl ko įmonė ypatinga. Galite naudoti šį lauką naudingai informacijai apie siūlomas paslaugas bei produktus, taip pat įmonės misijai ir istorijai pateikti.

Pateikdami informaciją turėtumėte būti atviri ir sąžiningi, susitelkti į klientams aktualų bei naudingą turinį, kad jie suprastų jūsų verslą. Įmonės neatitinkantis ar su ja aiškiai nesusijęs turinys neleidžiamas. Žr. bendrąsias verslo pateikimo sistemoje „Google“ gaires.

Šiame lauke paskelbtam turiniui taikomos toliau nurodytos sąlygos.

 • Jis neturi klaidinti naudotojų. Nepateikite netikslios ar apgaulingos informacijos apie savo verslą arba siūlomas paslaugas ir produktus.
 • Turinys negali būti žemos kokybės, nesusijęs ar blaškantis. Pavyzdžiui, su rašybos klaidomis, be reikalo vartojamais simboliais, beprasmiu tekstu ir pan.
 • Turinys negali būti sutelktas į specialius reklaminius pasiūlymus, kainas ir pardavimo pasiūlymus. Neleidžiamo turinio pavyzdžiai: „Viskas su 50 proc. nuolaida“ ir „Geriausi riestainiai mieste po 5 EUR!“
 • Negali būti rodomos nuorodos. Neleidžiamos jokio tipo nuorodos.
 • Negali būti rodomas įžeidžiantis arba netinkamas turinys
  • Priekabiavimo, patyčių ar neapykantą skatinantis turinys. Paskelbtame turinyje negali būti kurstoma neapykanta ar skatinamas smurtas prieš asmenis arba jų grupes dėl etninės kilmės, religijos, negalios, lyties, amžiaus, veterano statuso, seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės.
  • Turinys su nepadoriais, niekinančiais ir įžeidžiančiais žodžiais.
  • Teroristinis turinys. Draudžiame teroristinėms organizacijoms naudotis šia paslauga bet kokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Taip pat griežtai draudžiame su terorizmu susijusį turinį, pvz., turinį, kuriuo reklamuojami teroristiniai veiksmai, skatinamas smurtas arba šlovinami teroristiniai išpuoliai. Jei su terorizmu susijusį turinį skelbiate turėdami švietėjiškų, mokslinių ar meninių tikslų arba siekdami kurti dokumentiką, nepamirškite pateikti pakankamai informacijos, kad žiūrintieji suprastų kontekstą. 
  • Seksualinio pobūdžio arba seksualiai atviras turinys. Turinyje negali būti nešvankybių, seksualinio pobūdžio ar įžeidžiančių žargonų, įprastai su pedofilija susijusių terminų, pedofiliją, zoofiliją, seksualinį smurtą skatinančio turinio arba turinio, reklamuojančio palydovų (-ių) ar kitas paslaugas, kurios gali būti suprantamos kaip seksualinės paslaugos už atlygį.
 • Negali būti rodomas neleidžiamas turinys.
  • Nekelkite turinio, susijusio su pavojingų ar neteisėtų produktų ar paslaugų pardavimu.
  • Nekelkite turinio, kuriame piktnaudžiaujama vaikais arba jie yra išnaudojami.
Svarbu: neleidžiame naudoti turinio, kuriame yra privačios ar konfidencialios informacijos, pvz., finansinės asmens informacijos, valdžios institucijų išduotų asmens dokumentų, su vardu bei pavarde susietos kontaktinės informacijos, neskelbtinų įrašų, vaizdų, nuorašų ar nuorodų, kuriose yra asmens informacijos. Taip pat neleidžiame prašyti pirmiau nurodytos informacijos (išskyrus paties naudotojo vardą bei pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį) per vietinius įrašus ar įmonių aprašus.

 

Pavadinimas

Pavadinimas turėtų atspindėti tikrąjį įmonės pavadinimą, nuosekliai naudojamą parduotuvės filiale, svetainėje, ant raštinės reikmenų ir žinomą klientams. Įvedus tikslų įmonės pavadinimą klientams bus lengviau rasti ją internete.

Kitose verslo informacijos skiltyse pridėkite papildomos informacijos, pvz., adresą ir (arba) aptarnaujamą sritįdarbo valandas ir kategoriją

Pavyzdžiui, jei kuriate visą parą Vilniuje veikiančios kavinės „Vilmos kava“ įmonės profilį, verslo informaciją turėtumėte įvesti, kaip nurodyta toliau.

 • Įmonės pavadinimas: Vilmos kava
 • Adresas: Šermukšnių g. 123, Vilnius
 • Valandos: dirba 24 val.
 • Kategorija: kavinė

Nebūtinos informacijos prie įmonės pavadinimo neleidžiama pridėti. Dėl to įmonės profilis gali būti laikinai sustabdytas. Peržiūrėkite toliau pateikiamus konkrečius pavyzdžius ir sužinokite, ką galima ir ko negalima įtraukti į įmonės pavadinimą.

Sužinokite daugiau

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose pavadinimai ar pavadinimų dalys, parašytos pasviruoju šriftu, bus draudžiamos.

Jūsų pavadinime neturi būti toliau nurodomų dalykų.

 • Rinkodaros frazių.
  • Nepriimtina: „TD bankas, patogiausias Amerikos bankas“, „GNC Live Well*“.
  • Priimtinas: „TD Bank“, GNC
 • Parduotuvės kodų.
  • Nepriimtina: „The UPS Store – 2872
  • Priimtina: „The UPS Store“
 • Prekių ženklų / registruotųjų ženklų.
  • Nepriimtina: „Burger King®
  • Priimtina: „Burger King“
 • Žodžių visomis didžiosiomis raidėmis (išskyrus akronimus) arba nereikalingų tarpų.
  • Nepriimtina: „SUBWAY“.
  • Priimtina: „Subway“, KFC, IHOP, „JCPenney“
 • Darbo valandų informacijos, įskaitant būseną „uždaryta“ / „atidaryta“.
  • Nepriimtina: „Regal Pizzeria atidaryta visą parą“, „Sears Outlet (uždaryta)
  • Priimtina: „Regal Pizzeria“, „Sears Outlet“
 • Telefono numerių arba svetainių URL, nebent jie atspindi jūsų įmonės nuosekliai naudojamą ir atpažįstamą įvaizdį realiame pasaulyje.
  • Nepriimtina: „Airport Direct 1-888-557-8953“, „webuyanycar.com
  • Priimtina: „Airport Direct“, „1-800-Got-Junk“.
 • Specialiųjų simbolių (pvz., %&$@/") arba nesusijusių teisinių terminų, nebent jie yra įmonės įvaizdžio realiame pasaulyje dalis.
  • Nepriimtina: „Shell Pay@Pump“, „Re/Max, LLC“, „LAZ Parking Ltd“.
  • Priimtina: „Shell“, „Re/Max“, „LAZ Parking“, „Toys ’’R’’ Us“, „H&M“, „T.J.Maxx“.
 • Paslaugos arba produkto informacijos apie verslą, nebent ji atitinka realiame pasaulyje pateiktą informaciją arba tokia informacija reikalinga įmonės skyriui identifikuoti (žr. „Skyriai“). Paslaugų informaciją geriausia pateikti naudojant kategorijas (žr. „Kategorijos“).
  • Nepriimtina: „Verizon Wireless 4G LTE“, „Midas Auto Service Experts
  • Priimtina: „Verizon Wireless“, „Midas“, „Best Buy Mobile“, „Advance Auto Parts“, „JCPenney Portrait Studios“
 • Vietovės informacijos, pvz., namų apylinkių, miesto ar gatvės pavadinimo, nebent tai yra realiame pasaulyje nuosekliai naudojama ir atpažįstama įmonės informacijos dalis. Pavadinime neturi būti gatvės adreso ar nuorodų informacijos.
  • Nepriimtina: „Holiday Inn (I-93 prie 2 išėjimo)“, „U.S. Bank ATM – 7th & Pike – automobilių stovėjimo aikštelės koridoriuje šalia lifto“, „Equinox“ šalia SOHO
  • Priimtina: „Holiday Inn Salem“, „U.S. Bank ATM“, „Equinox SOHO“, „University of California Berkeley“
 • Buvimo vietos informacijos, nurodančios, kad įmonė yra kitos įmonės viduje (nesvarbu, ar abi įmonės yra tos pačios organizacijos dalis, ar nėra).
  • Nepriimtina: „Chase bankomatas (esantis „Duane Reade“)“, „Apple Store, esanti Stanford Shopping Center“, „Benefit Brow Bar – Bloomingdales“, „Sam’s Club Tire & Battery („Sam’s Club“ dalis)“, „Geek Squad („Best Buy“ viduje)“
  • Priimtina: „Chase“ bankomatas“, „Apple Store“, „Benefit Brow Bar“, „Sam’s Club Tire & Battery“, „Geek Squad“.

Toliau pateiktos papildomos gairės, skirtos keliose vietose esančioms parduotuvėms (tinklams ir prekių ženklams), skyriams ir atskiriems praktikuojantiems specialistams (pvz., gydytojams, teisininkams ir nekilnojamojo turto agentams).

Adresas

Aprašydami įmonės buveinę tiksliai nurodykite adresą ir (arba) aptarnaujamą sritį. Negalima nurodyti nutolusiose vietovėse esančių pašto dėžučių.

Sužinokite daugiau
 • Sukurkite įmonės profilį tikrai, realiai egzistuojančiai buveinei.
  • Galima įtraukti ir komplekso numerį, aukštą, pastato numerį ir kt. Įtraukite tik tokią informaciją kaip gatvių sankirtos ir artimiausi orientyrai regionuose, kuriuose oficialus adresas tiksliai nenurodo įmonės buveinės.
  • Jei turite nurodyti pašto dėžutės arba komplekso numerį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
   • Įveskite fizinį adresą skiltyje „1 adreso eilutė“.
   • Įveskite pašto dėžutės arba komplekso numerį skiltyje „2 adreso eilutė“.
  • Jei jūsų įmonė nuomojasi fizinį pašto adresą, bet nevykdo veiklos toje buveinėje (dar vadinama virtualiuoju biuru), ši buveinė netinkama įmonės profiliui „Google“. 
  • Įmonės negali nurodyti biuro bendrosiose darbo patalpose, nebent šis biuras su aiškia iškaba, priima klientus buveinėje darbo valandomis ir jame dirba įmonės darbuotojai darbo valandomis.
 • Į adreso eilutes neįtraukite informacijos, nesusijusios su įmonės fizine buveine (pvz., URL ar raktinių žodžių).
 • Vienai įmonės buveinei nekurkite daugiau nei vieno puslapio tiek vienoje, tiek keliose paskyrose.
  • Atskiri įmonių, universitetų, ligoninių ir valstybinių institucijų praktikuojantys specialistai ir skyriai gali turėti atskirus puslapius. Daugiau informacijos rasite konkrečiose atskirų praktikuojančių specialistų ir skyrių gairėse.
 • Jei adresas yra be namo numerio arba sistema negali jo rasti, galite prisegti įmonės buveinę tiesiai žemėlapyje.

Aptarnaujamos srities įmonės

Aptarnaujamos srities įmonės arba įmonės, kurios klientus aptarnauja savo buveinėse, turėtų turėti vieną profilį, skirtą centriniam biurui ar buveinei su priskirta aptarnaujama sritimi. Aptarnaujamos srities įmonės negali pateikti virtualiojo biuro, nebent darbo valandomis tame biure yra darbuotojų.

Kai kurios įmonės, pvz., picerijos, kurios turi sėdimų vietų restorane ir pristato picas klientams, yra mišrios aptarnaujamos srities įmonės. Šios įmonės gali rodyti savo parduotuvės filialo adresą ir priskirti aptarnaujamą sritį „Google“ mano versle. Jei paslaugas klientams teikiate savo adresu ir norite nustatyti aptarnaujamą sritį, įmonės vietoje turėtų dirbti darbuotojai, kurie galėtų priimti klientus nurodytomis darbo valandomis.

Pagal jūsų verslo informaciją ir iš kitų šaltinių gautą informaciją „Google“ nustato, kaip geriausiai pateikti jūsų įmonės adresą.

Parduotuvės filialas ir aptarnaujamos srities įmonės

Jei jūsų įmonė neturi parduotuvės filialo su aiškia iškaba, tačiau lankosi pas klientus jų fizinėse vietovėse, leidžiama naudoti vieną aptarnaujamos srities įmonės profilį.

Jei yra skirtingos paslaugas teikiančios įmonės buveinės, kurių kiekvienai taikoma atskira aptarnaujama sritis ir yra atskiri darbuotojai, galite nustatyti po vieną profilį kiekvienai buveinei. Profilio bendros aptarnaujamos srities ribos neturėtų būti didesnės nei maždaug dvi valandos kelio automobiliu nuo įmonės buveinės. Kai kurioms įmonėms gali būti taikomos didesnės aptarnaujamos sritys.

Sužinokite daugiau apie aptarnaujamos srities įmones

Jei atstovaujate aptarnaujamos srities įmonei, jos adresą turėtumėte paslėpti nuo klientų. 

 • Pavyzdžiui, jei esate santechnikas ir valdote įmonę iš gyvenamosios vietos adreso, įmonės profilyje adresą išvalykite.

Sužinokite, kaip pridėti arba redaguoti įmonės adresą.

Svetainė ir telefonas

Pateikite telefono numerį, kuo labiau tiesiogiai susijusį su atskira įmonės vieta, arba vieną svetainę, kuri atspindi atskirą įmonės vietą.

 • Naudokite vietinį telefono numerį, o ne centrinį. Jei įmanoma, naudokite skambučių centro pagalbos linijos numerį.
 • Nepateikite telefono numerių ar URL, kurie nukreipia naudotojus ar jiems nurodo nukreipimo puslapius, arba su tikra įmone nesusijusių telefono numerių, taip pat socialinių tinklų svetainėse sukurtų puslapių.
 • Telefono numeris turi tiesiogiai priklausyti įmonei.
 • Papildomus telefono numerius galima naudoti „Google“ mano verslo svetainėse ir kitose vietinėse svetainėse.
 • Padidinto įkainio telefono numeriai neleidžiami. Naudojant šiuos telefono numerius, skambintojas apmokestinamas dideliais įkainiais.

Darbo valandos

Pateikite įprastą darbo laiką, kada aptarnaujami klientai. Jei tinka, galite naudoti dabartinį sezoninį darbo laiką kaip įprastą. Taip pat galite nurodyti išimtinį darbo laiką tam tikromis dienomis, pvz., švenčių ar konkrečių renginių dienomis.

Sužinokite daugiau

Tam tikrų tipų įmonės neturėtų pateikti darbo laiko, įskaitant įmones, kurių darbo laikas kinta (pvz., įvairių tipų veiklos tvarkaraščiai, įskaitant rodymo laikus, maldos namų teikiamas paslaugas arba kursus) ir kurios veikia tik suplanavus susitikimą. Įmonių, kurios neturėtų pateikti darbo laiko, pavyzdžiai (sąrašas nėra išsamus): viešbučiai ir moteliai, kino teatrai, mokyklos ir universitetai, transporto paslaugas teikiančios įmonės, oro uostai, renginius organizuojančios ir gamtos objektus pristatančios įmonės.

Jei įmonėje yra keli skyriai (žr. „Skyriai“), kiekvieno skyriaus darbo valandas pateikite atskirame to skyriaus įmonės profilyje, o pagrindinės įmonės darbo valandas pateikite pagrindiniame įmonės profilyje.

Keli darbo laiko laikotarpiai

Jei įmonės darbo laikas sudarytas iš kelių laikotarpių, žr. toliau nurodytas konkrečių pramonės sričių gaires.

 • Bankai: jei galima, naudokite laukiamojo darbo laiką. Arba naudokite aptarnavimo automobilyje darbo laiką. Jei prie banko yra bankomatas, galite naudoti atskirą jo įmonės profilį ir nurodyti atskirą darbo laiką.
 • Automobilių prekybininkai: naudokite automobilių pardavimo skyriaus laiką. Jei skiriasi naujų ir naudotų automobilių pardavimo skyrių darbo laikas, naudokite naujų automobilių pardavimo skyriaus darbo laiką.
 • Degalinės: naudokite degalinės kolonėlės darbo laiką.
 • Restoranai: naudokite laiką, kada svečiai gali valgyti restorane. Arba naudokite aptarnavimo, kada siūlomas išsinešti skirtas maistas, laiką. Jei šis laikas negalimas, naudokite aptarnavimo automobilyje arba, jei kitaip negalima, pristatymo laiką.
 • Saugyklos priemonės: naudokite biuro darbo laiką. Arba naudokite pagrindinių vartų laiką.
 • Taip pat galite nustatyti daugiau darbo valandų, kad paryškintumėte konkrečių paslaugų teikimo laiką.
  • Patarimas: paprastai skiltyje „Daugiau darbo valandų“ nurodytą laiką reikėtų nustatyti kaip pagrindinio darbo laiko pogrupį.

Sezoninės darbo valandos

​Jei įmonės darbo laikas sezoninis, vadovaukitės toliau nurodytomis gairėmis.

 • Per sezoną, kai įmonė atidaryta, nustatykite įprastą darbo laiką. Galite nustatyti išimtinį darbo laiką per šventes, jei laikinai uždaryta ar esant kitiems įvykiams.
  • Įmonės apraše taip pat galima nurodyti, kad įmonė dirba tik per tam tikrą sezoną.
 • Pasibaigus sezonui, galite pažymėti savo įmonę kaip laikinai uždarytą.
  • Kai įmonė vėl bus atidaryta, nustatykite įprastą darbo laiką.

Kategorijos

Kategorijos padeda klientams rasti tikslius ir konkrečius juos dominančių paslaugų rezultatus. Norėdami, kad verslo informacija visada būtų tiksli ir aktyvi, įsitikinkite, kad:

 • aprašydami visą pagrindinį verslą, iš pateikto sąrašo naudojate kuo mažiau kategorijų;
 • pasirinkote kuo konkretesnes, bet jūsų pagrindinį verslą atspindinčias kategorijas;
  • nenaudojate kategorijų tik kaip raktinių žodžių arba verslo atributams aprašyti;
  • nenaudojate kategorijų, susijusių su kitomis netoliese esančiomis arba susijusiomis įmonėmis, pvz., įmone, kuri fiziškai yra jūsų įmonės dalis, arba subjektu, kuriam įmonė priklauso.
Sužinokite daugiau

Pasirinkite kategorijas, kurios atitinka teiginį: „Ši įmonė YRA“, o ne „ŠIOJE įmonėje yra“. Apibūdinkite įmonę kaip visumą, o ne išvardykite jos siūlomas paslaugas, parduodamus produktus ar nurodykite, kokiais patogumais ji pasižymi.

Pirmiausia turite sutelkti dėmesį į būdingiausių įmonės kategorijų pridėjimą, o mes atliksime kitus veiksmus. Tarkime, jei pasirinksite konkrečią kategoriją „Golfo kurortas“, „Google“ netiesiogiai įtrauks bendresnių kategorijų, pvz. „Kurorto viešbutis“, „Viešbutis“ ir „Golfo trasa“. Nedvejodami praleiskite kategorijas, kurios jums atrodo perteklinės naudojant konkretesnę jūsų pasirinktą kategoriją. Jei nerandate įmonei tinkamos kategorijos, pasirinkite bendresnę. Be to, „Google“ gali aptikti kategorijos informaciją jūsų svetainėje ir jūsų įmonės minėjimuose žiniatinklyje.

Pavyzdžiui:

 • „Papa John’s“ siūlo picas išsinešti ir pristatyti, bet nesiūlo valgyti vietoje. Turi būti naudojama kategorija „Picų pristatymas“ ir papildoma kategorija „Picos išsinešti“ (o ne mažiau konkreti kategorija „Pristatymo restoranas“ arba „Restoranas išsinešti“).
 • „Navy Federal Credit Union“ turi būti naudojama kategorija „Federalinė kredito unija“ (o ne mažiau konkreti „Bankas“).
 • „Super 8“ – tai motelis su plaukimo baseinu. Turi būti naudojama kategorija „Motelis“, o ne „Viešbutis“ ir kaip kategorija neturi būti įtraukiama „Plaukimo baseinas“.
 • „24 Hour Fitness“ reikia pasirinkti kategoriją „Sveikatingumo klubas“ (o ne jame esančias paslaugas „Sporto salė“ arba „Plaukimo baseinas“).
 • „A1 Check Cashing“ reikia naudoti kategoriją „Čekių gryninimo paslauga“ (o ne mažiau konkrečią „Bankai ir finansai“).
 • „Wendy’s“ – tai greitojo maisto mėsainių restoranas, kurio meniu yra ir desertų. „Wendy’s“ reikia pasirinkti kategoriją „Greitojo maisto restoranas“ ir papildomą kategoriją „Mėsainių restoranas“, bet nereikia naudoti kategorijos „Desertų restoranas“.

Jei jūsų įmonės viduje yra kitų įmonių, kurios jūsų organizacijai nepriklauso ir ji jų nevaldo, naudokite tik kategorijas, nusakančias jūsų įmonę.

 • „Starbucks“, kurios kategorija yra „Kavinė“, veikia viduje „Barnes and Nobles“, kurios kategorija yra „Knygynas“ (ir nenaudojama kategorija „Kavinė“).
 • „Cardtronics ATM“, kurios kategorija „Bankomatas“, veikia viduje „7-Eleven“, kurios kategorija „Savitarnos parduotuvė“ (ir nenaudojama kategorija „Bankomatas“).
 • „Nobu“, kurios kategorija „Restoranas“, veikia viduje „Hard Rock Hotel“, kurios kategorija „Viešbutis“ (ir nenaudojama kategorija „Restoranas“).

Toliau nurodytų tipų kartu esančios įmonės privalo turėti po nuosavą puslapį. Jei tai pačiai įmonės buveinei reikia naudoti abi kategorijas, sukurkite du puslapius. Antrai įmonei būtinai naudokite kitą pavadinimą (taip pat žr. „Skyriai“).

 • Restoranas / kavinė / baras viešbučio / motelio viduje
 • Vaistinė prekybos centro / maisto prekių parduotuvės viduje
 • Degalinė netoli prekybos centro ar maisto prekių parduotuvės.

Meniu

Yra dviejų rūšių meniu:

 • maisto ir gėrimų įstaigos (pvz., restoranų ar kokteilių barų) meniu, kuriame pateikiamas išsamus įmonėje teikiamų maisto ir gėrimų prekių rinkinys;
 • aptarnavimo įmonės, pvz., kirpyklos, SPA ar automobilių remonto dirbtuvių, meniu, kuriame pateikiamas išsamus įmonėje teikiamų paslaugų rinkinys.

Sužinokite daugiau

Abiejų rūšių meniu turi atitikti nurodytas gaires.
 • Meniu turi būti nurodytos prekės ir paslaugos, kurios teikiamos įmonės klientams. Išsamūs meniu gali būti susiję su tam tikru maistu (pvz., pusryčių, pietų ar vakarienės meniu) ir juose gali būti nuorodų į kitus meniu puslapius. Pvz., galite pasirinkti susieti su įmonės vakarienės meniu, kuriame gali būti nuorodų į pusryčių ir pietų meniu.
 • Negalima pateikti pavyzdinių meniu, kuriuose pateikiamos tik „populiarios prekės“ (ar panašios ištraukos).
 • Meniu URL negali būti tiesiogiai susieti su trečiosios šalies užsakymo ar pristatymo paslaugomis.
 • Trečiosios šalys, tvarkančios įmonės profilius klientų vardu, turi pranešti įmonės savininkui ir gauti sutikimą pateikti įmonės meniu URL.

Tinklai, skyriai ir atskirai praktikuojantys specialistai

Tinklai ir prekių ženklai

Jei visose įmonės vietose išlaikomi nuoseklūs pavadinimai ir kategorijos, naudotojai gali lengviau ir greičiau rasti įmonę „Google“ žemėlapiuose ir paieškos rezultatuose.

Visose vietose pavadinimas turi būti vienodas, nebent įmonės atitikmuo realiame pasaulyje skirtingose vietose turi skirtingus pavadinimus. Jei visose vietose teikiamos tokios pačios paslaugos, jose visose turi būti naudojamos tos pačios kategorijos.

Pradėkite naudoti „Google“ mano verslą tinklams.

Sužinokite daugiau

Pavadinimų nuoseklumas

Visų įmonės vietų, esančių toje pačioje šalyje, pavadinimas visose vietose turi būti vienodas. Pavyzdžiui, visoms „Home Depot“ vietoms turi būti naudojamas pavadinimas „The Home Depot“, o ne „Home Depot“ ar „The Home Depot“ Springfilde“.

Toliau pateikiamos dvi šios politikos išimtys.

 1. Jei yra kelių tipų antriniai įmonės prekių ženklai, keli skyriai ar įvairių tipų operacijos, pvz., mažmeninė ir didmeninė prekyba, šie skirtingi subjektai taip pat gali turėti skirtingus pavadinimus, jei jie nuosekliai taikomi visose tos įmonės vietose.
  • Priimtini pavadinimo variantai: „Walmart Supercenter“ ir „Walmart Express“; „Nordstrom“ ir „Nordstrom Rack“; „Gap“ ir „babyGap“
 2. Jei kai kuriose jūsų vietose nuosekliai naudojamas skirtingas pavadinimas realiame pasaulyje (iškaboje, svetainėje, ant raštinės reikmenų ir kt.), šioms vietoms galima naudoti kitą pavadinimą.
 3. Priimtini pavadinimo variantai: „Intercontinental Mark Hopkins San Francisco“ ir „Intercontinental New York Barclay“; „PFK“ (Kvebeke esančioms vietoms) ir „KFC“ (JAV ir kitoje Kanados dalyje esančioms vietoms)

Kategorijų nuoseklumas

Visoms įmonės vietoms turi būti naudojama viena bendra kategorija, geriausiai atspindinti įmonę. Jei naudojate kelių tipų vietoves (pvz., antrinius prekių ženklus, kelis skyrius ar įvairių tipų operacijas, pvz., mažmeninė prekyba, platinimo centras ir biuras), ši taisyklė taikoma tik kiekvienam iš šių pogrupių.

 • Visų „Gap Kids“ kategorija yra „Vaikų drabužių parduotuvė“
 • Visų „Goodyear Auto Service Center“ kategorija yra „Padangų parduotuvė“; taip pat joms visoms naudojama kategorija „Automobilių remonto parduotuvė“
 • Visų „PetSmart“ kategorija yra „Naminių gyvūnų prekių parduotuvė“; kai kuriose vietose naudojamos kitos kategorijos („Naminių gyvūnų parduotuvė“, „Šunų dienos priežiūros centras“)

Du ar daugiau prekių ženklų toje pačioje vietoje

Jei jūsų įmonės vietoje derinami du ar daugiau prekių ženklų, šių prekių ženklų nesujunkite į vieną įmonės profilį. Geriau įmonės profiliui pasirinkite vieną prekės ženklo pavadinimą. Jei prekių ženklai naudojami nepriklausomai, galite sukurti atskirą įmonės profilį kiekvienam šios vietos prekės ženklui.

 • Nepriimtina: „KFC / Taco Bell“ arba „Dunkin' Donuts / Baskin Robbins“
 • Priimtina: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

Jei jūsų įmonė parduoda kitos įmonės prekės ženklo produktus arba paslaugas, naudokite tik įmonės pavadinimą, neįtraukdami parduodamo prekės ženklo, kuris negali turėti šios vietos įmonės profilio.

 • Nepriimtina: „Staples / UPS“, „America’s Tire / Firestone
 • Priimtina: „Staples“, „America’s Tire“

Tačiau, jei įmonės vieta yra įgaliotasis ir visiškai specializuotas prekės ženklo produkto ar paslaugos pardavėjas (dar vadinama franšize), kurdami įmonės profilį galite naudoti šį prekės ženklo pavadinimą.

 • Priimtina: „TCC Verizon Wireless Premium Retailer“, „U-Haul Neighborhood Dealer“

Prekės ženklo keitimas

Įmonės prekės ženklą galima pakeisti toliau nurodytais atvejais.

 • Šiek tiek pakeičiamas pavadinimas.
 • Yra kelios buveinės ir pasikeičia įmonės pavadinimas.

Jei įmonė atitinka pirmiau nurodytus prekės ženklo keitimo kriterijus, įmonės pavadinimą galite atnaujinti redaguodami verslo informaciją.

Jei pakeisite įmonės pavadinimą, bet įmonė neatitiks pirmiau nurodytų kriterijų, ji bus laikoma nauja įmone. Turėsite pažymėti esamą įmonės profilį kaip uždarytą ir sukurti naują įmonės profilį naudodami naują įmonės pavadinimą.

Pastaba: jei perimate įmonės profilio nuosavybės teisę, ankstesnis savininkas pirmiausia turės pridėti jus kaip savininką ir perleisti jums nuosavybės teisę.

Jei kils su prekės ženklo keitimu susijusių problemų, susisiekite su mumis

Kitų įmonių, universitetų ar institucijų skyriai

Įmonių, universitetų, ligoninių ir valstybinių institucijų skyriai gali turėti savo įmonės profilius sistemoje „Google“.

Automobilių pardavėjams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams taikomos konkrečios, atskiros gairės. Pradėkite naudoti „Google“ mano verslą, skirtą automobilių pardavėjams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams.

Sužinokite daugiau

Į visuomenę orientuoti skyriai, veikiantys kaip atskiri objektai, privalo turėti savo puslapį. Tikslus kiekvieno skyriaus pavadinimas turi skirtis nuo pagrindinės įmonės ir kitų skyrių pavadinimo. Paprastai tokie skyriai turi atskirą klientų įėjimą, o jų kategorijos turi būti skirtingos. Kartais jų darbo valandos gali skirtis nuo pagrindinės įmonės darbo valandų.

 • Priimtina (kaip skirtingi įmonių profiliai):
  • „Walmart Vision Center“;
  • „Sears Auto Center“;
  • „Massachusetts General Hospital Department of Dermatology“.
 • Nepriimtina (kaip skirtingi įmonių profiliai):
  • Appleproduktų skyrius, esantis „Best Buy“;
  • Karšto maisto baras, esantis „Whole Foods Market“.

Kiekvieno skyriaus kategorija, geriausiai atspindinti tą skyrių, turi skirtis nuo pagrindinės įmonės ir kitų skyrių kategorijos.

 • Pagrindinės įmonės „Wells Fargo“ kategorija yra „Bankas“, o skyriaus „Wells Fargo Advisors“ kategorija – „Finansų konsultantas“
 • Pagrindinės įmonės „South Bay Toyota“ kategorija yra „Toyota“ pardavėjas“, o „South Bay Toyota Service & Parts“ kategorija – „Automobilių remonto parduotuvė“ (ir kategorija „Automobilių dalių parduotuvė“)
 • Pagrindinės įmonės „GetGo“ kategorija yra „Savitarnos parduotuvė“ (ir kategorija „Sumuštinių parduotuvė“), o skyriaus „GetGo Fuel“ kategorija – „Degalinė“, skyriaus „WetGo“ kategorija – „Automobilių plovykla“.
Atskiri praktikuojantys specialistai (pvz., gydytojai, teisininkai, nekilnojamojo turto agentai)

Atskiras praktikuojantis specialistas – tai visuomenei paslaugas teikiantis specialistas, paprastai turintis savo klientų bazę. Gydytojai, odontologai, teisininkai, finansų planuotojai ir draudimo bei nekilnojamojo turto agentai – visi jie yra atskiri praktikuojantys specialistai. Šių specialistų įmonės profiliuose gali būti nurodytas titulas ar laipsnis (pvz., dr., med. dr., teisės dr., p., finansų an.).

Atskiras praktikuojantis specialistas turėtų sukurti savo įmonės profilį toliau nurodytais atvejais.

 • Teikia paslaugas visuomenei. Pagalbiniam personalui savo įmonės profilio kurti nereikia.
 • Yra tiesiogiai pasiekiamas patvirtintoje vietoje nurodytomis valandomis.

Specialistas neturėtų turėti kelių įmonės profilių, apimančių visas jo specializacijas. Įmonių pardavimo specialistai arba potencialių klientų generavimo tarpininkai nėra atskiri praktikuojantys specialistai ir negali turėti įmonės profilio.

Sužinokite daugiau

Keli atskiri praktikuojantys specialistai vienoje vietoje

Jei specialistas yra vienas iš kelių šioje vietoje visuomenei paslaugas teikiančių atskirų praktikuojančių specialistų:

 • organizacija turi sukurti šios vietos įmonės profilį, kitą nei praktikuojančio specialisto profilis;
 • specialisto įmonės profilio pavadinime turi būti pateikiamas tik specialisto vardas. Organizacijos pavadinimas ten neturi būti nurodytas.

Atskiri specialistai, priklausantys prekės ženklo organizacijoms

Jei tam tikroje vietoje specialistas yra vienintelis, kuris teikia paslaugas visuomenei ir atstovauja prekės ženklo organizacijai, geriausia, kad specialisto ir organizacijos įmonės profilis būtų tas pats. Sukurkite vieną įmonės profilį, kurio pavadinimas būtų tokio formato: [prekės ženklas / įmonė]: [specialisto vardas ir pavardė].

Priimtina: „Allstate“: Joe Miller“ (jei Joe vienintelis teikia paslaugas visuomenei šioje „Allstate“ prekės ženklo vietoje).

Kiti svarbūs elementai

Neteisėti veiksmai

„Google“ netoleruoja apgavikiškos arba neteisėtos veiklos, todėl gali būti laikinai sustabdyta paskyra ir iš paieškos rezultatų pašalinta verslo informacija.

Rinkodara, reklamos ir kiti konkursai

Bet kokia akcija, reklama, konkursai ar kiti reklaminiai priedai turėtų būti aiškiai susieti su veiklos sąlygomis ir turėtų būti pateikti aiškūs nurodymai bei reikalavimai. Turėtų būti laikomasi visų tokių suteiktų ar numanomų pažadų.

Pastaba: „Google“ pasilieka teisę sustabdyti asmenų ar įmonių, kurios pažeidė šias gaires, prieigą prie „Google“ mano verslo ar kitų „Google“ paslaugų ir gali bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, jei pažeidimas buvo neteisėtas.

Susiję ištekliai

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta