Juhised ettevõtteteabe esitamiseks Google'is

Kui teie ettevõttel on füüsiline asukoht, mida kliendid saavad külastada, või külastate ise kliente nende asukohas, saate Google'is luua ettevõtteprofiili. Eduka ettevõtteprofiili loomiseks (mida ei peatataks) tuleb järgida järgmisi reegleid.

Põhijuhiste selgitus

Google'is esitatud teabe kõrge kvaliteedi tagamiseks järgige seda kohalikele ettevõtetele ette nähtud juhiste loendit. Need juhised aitavad vältida levinud probleeme, sealhulgas teie teabe muutmist või mõnel juhul Google'ist ettevõtteteabe eemaldamist.

Ettevõtteprofiili haldamisel parimate tulemuste saamiseks toimige järgmiselt.

 • Esitage oma ettevõtet nii, nagu see on tegelikkuses ühtselt esitletud ning äratuntav tähistuse, kirjaplangi ja muude bränditunnuste järgi.
 • Veenduge, et aadress ja/või teeninduspiirkond on õiged ja täpsed.
 • Valige ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.
 • Ettevõtte kohta tohib olla üks profiil, kuna vastasel juhul võivad tekkida probleemid teie teabe kuvamisel Google Mapsis ja otsingus.

Brändid, organisatsioonid, esitajad ja teised ainult veebipõhised ettevõtted pole ettevõtteprofiilide jaoks sobilikud.

Nõuanne. Kui soovite saada individuaalseid juhiseid ja kohandatud soovitusi selle kohta, kuidas oma profiilist võimalikult suurt kasu saada, broneerige kokkusaamine väikeettevõtjate nõustajatega.

Ettevõtte sobilikkus ja omandiline kuuluvus

Sobilikud ettevõtted

Google'is ettevõtteprofiili kasutamiseks peab ettevõtte esindaja ettevõtte lahtioleku ajal klientidega reaalselt kohtuma.

On siiski mõned erandid.

 • Pangaautomaadid, videolaenutuskioskid ja kullerposti kogumiskastid. Nende asukohtade lisamisel peate esitama kontaktteabe, mille kaudu saavad kliendid abi küsida.
 • Hooajalised ettevõtted (näiteks liuväli, mis on avatud üksnes talvekuudel) on sobilikud. Selliste ettevõtete asukohas peab pidevalt väljas olema ettevõtte silt.
 • Teatud tingimustel on lubatud ainult kohaletoimetamise teenused. Lisateavet leiate jaotisest Virtuaalsed toidubrändid.
Mittesobilikud ettevõtted

Järgmised ettevõtted ei ole sobilikud ettevõtte profiili kasutamiseks.

 • Üüritav või müüdav kinnisvara, näiteks puhkemajad, näidismajad või vabad korterid. Müügi- või liisingufirmad on aga kinnitamiseks sobilikud.
 • Teenus, mida osutatakse asukohas, mis ei kuulu teile või mida teil pole õigus esindada, või sellises kohas toimuv kursus või koosolek.
 • Potentsiaalsete klientide leidmisega tegelevad agendid või ettevõtted.
Omandiline kuuluvus
Ettevõtteprofiilil saavad ettevõtte teavet kinnitada ja hallata ainult ettevõtte omanikud või volitatud esindajad. Kui soovite teistega jagada haldustaseme juurdepääsu oma ettevõtteprofiilile, saate lisada halduri.
Lisajuhised volitatud esindajatele

Iga eraisikut või ettevõtjat, kes haldab talle mittekuuluva ettevõtteprofiili ettevõtteteavet, käsitletakse volitatud esindajana. Näited: kolmanda osapoole SEO/SEM-i ettevõte; ettevõtte omaniku sõber; veebipõhise tellimis-, ajastamis- või broneerimisteenuse pakkuja ja sidusettevõtete võrgustiku pakkuja.

Volitatud esindajate kohustused on järgmised.

Nende eeskirjade mittejärgimine võib kaasa tuua ettevõtteprofiili ja/või Google'i konto peatamise.

Teave ettevõtteprofiilide sisujuhiste kohta

Avaldatud sisu peaks rõhutama seda, mis teie ettevõtte eriliseks teeb.

Märkus. Me ei luba sisu, mis hõlmab privaatset või konfidentsiaalset teavet, näiteks isiklikku finantsteavet, riiklikku isikutunnistust, nimega lingitud/seostatud kontaktteavet, tundlikku teavet sisaldavaid dokumente, kujutisi, protokolle või linke, mis sisaldavad isikuandmeid. Samuti ei luba me ülalpool kirjeldatud teabe küsimist kohalikes postitustes ega ettevõttekirjeldustes, välja arvatud kasutaja enda nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Ettevõtte kirjeldus

Ettevõtte kirjelduse väljal esitage teave pakutavate teenuste, toodete ning ettevõtte missiooni ja ajaloo kohta.

Esitage kindlasti üksnes tõele vastavat teavet, keskendudes asjakohasele sisule, mis aitab klientidel ettevõtet paremini mõista. Lubatud ei ole sisu, mis pole ettevõtte suhtes asjakohane või millel pole ettevõttega selget seost. Vaadake meie üldisi juhiseid Google'is ettevõtte esindamise kohta.

Sellel väljal esitatav sisu ei tohi:

 • kasutajaid eksitada – ettevõtte ning selle pakutavate toodete ja teenuste kohta ei tohi esitada ebatäpset ega vale teavet;
 • olla halva kvaliteediga, asjassepuutumatu või häiriv – näiteks vigane tekst, reklaamitrikina mõjuv tähemärkide kasutamine, tühi jutt;
 • keskenduda erikampaaniatele, hindadele ja müügipakkumistele – näiteks ei ole lubatud järgmine sisu: „Kõik kaubad 50% soodsamalt“ või „Linna parimad saiakesed vaid 1 euro eest“;
 • sisaldada linke – lingid ei ole lubatud (nende tüübist olenemata);
 • sisaldada solvavat või sobimatut teavet:
  • ahistavat, kiusavat või vaenu õhutavat sisu – avaldatud sisu ei tohi soodustada vihkamist või õhutada vägivalda üksikisikute või gruppide vastu etnilise päritolu, usu, puude, soo, vanuse, veteranistaatuse, seksuaalse orientatsiooni või soolise identiteedi alusel;
  • roppu, labast või solvavat keelekasutust hõlmavat sisu;
  • terrorismi puudutavat sisu – me ei luba terroristlikel organisatsioonidel mitte mingil eesmärgil (sealhulgas värbamiseks) seda teenust kasutada. Samuti on rangelt keelatud terrorismiga seotud sisu, näiteks sisu, mis reklaamib terrorismiakte, õhutab vägivalda või ülistab terrorirünnakuid. Terrorismiga seotud sisu postitamisel hariduslikul, dokumentaalsel, teaduslikul või kunstilisel eesmärgil lisage piisavalt teavet, et vaatajad mõistaksid konteksti; 
  • seksuaalse alatooniga või vulgaarset sisu – sisu ei tohi hõlmata roppusi, seksuaalse alatooniga ja solvavat slängi; sõnu, mida üldiselt tuntakse kui viiteid pedofiiliale; sisu, mis reklaamib pedofiiliat, zoofiiliat, seksuaalset vägivalda; sisu, mis reklaamib eskorditeenuseid või muid teenuseid, mida võib tõlgendada tasustatud seksuaalteenustena;
 • esitada keelatud sisu:
  • keelatud on üles laadida ohtlike ja ebaseaduslike toodete ning teenuste müügiga seotud sisu;
  • keelatud on üles laadida sisu, milles kujutatakse laste ärakasutamist või väärkasutamist.
Nimi

Selleks et aidata klientidel teie ettevõtet veebis leida, peate ettevõtte nime esitama õigesti. Nimi peaks kajastama teie ettevõtte nime reaalses maailmas, nii nagu seda ühtselt kasutatakse teie poefassaadil, veebisaidil ja kirjaplangil ning nagu see on teada teie klientidele.

Lisage teistesse ettevõtteteabe jaotistesse täiendavad üksikasjad, nt aadressteeninduspiirkondlahtiolekuaeg ja kategooria.

Kui loote näiteks ettevõtteprofiili San Francisco kesklinnas 24 tundi ööpäevas avatud kohvikule Shelly’s Coffee, sisestaksite ettevõtteteabe järgmiselt.

 • Ettevõtte nimi:: Shelly’s Coffee
 • Aadress: 3247 Poppy Street, San Francisco, CA 94102
 • Lahtiolekuajad:: avatud 24 tundi
 • Kategooria:: kohvik

Ettevõtte nimesse ebavajaliku teabe lisamine ei ole lubatud ja selle tõttu võidakse ettevõtteprofiil peatada. Allolevad konkreetsed näited annavad ülevaate, mida tohib ettevõtte nimesse lisada ja mida mitte.

Ettevõttenime näited

Allpool olevates näidetes kaldkirjas esitatud nimede või nimeosade kasutamine pole lubatud.

Nimi ei tohi sisaldada järgmist.

Pole aktsepteeritav:

Aktsepteeritav:
Turundushüüdlaused
 • TD Bank, America’s Most Convenient Bank
 • GNC Live Well
 • TD Bank
 • GNC
Kauplusekoodid
 • UPS-i pood - 2872
 • UPS-i pood

Kaubamärk/registreeritud tähised

 • Burger King®
 • Burger King

Täielikult suurtähtedega sõnad

 • SUBWAY
 • Subway, KFC, IHOP, JCPenney

Lahtiolekuaegade teave

 • Regal Pizzeria Avatud 24 tundi
 • Sears Outlet (Suletud)
 • Regal Pizzeria
 • Sears Outlet

Telefoninumbrid või veebisaidi URL-id

 • Airport Direct 1-888-557-8953
 • webuyanycar.com
 • Airport Direct
 • 1-800-Got-Junk

Erimärgid (nt %&$@/") või ebaolulised juriidilised terminid 

 • Shell Pay@Pump
 • Re/Max, LLC
 • LAZ Parking Ltd
 • Shell
 • Re/Max
 • LAZ Parking
 • Toys „R“ Us
 • H&M
 • T.J.Maxx

Teenuse- või tooteteave

 • Verizon Wireless 4G LTE
 • Midas Auto Service Experts
 • Verizon Wireless
 • Midas
 • Best Buy Mobile
 • Advance Auto Parts
 • JCPenney Portrait Studios

Asukoha teave

 • Holiday Inn (I-93, 2. mahasõit)
 • U.S. Banki pangaautomaat – 7th & Pike – parkimisgaraaži ooteruum lifti lähedal
 • Equinox SOHO lähedal
 • Holiday Inn Salem
 • U.S. Banki pangaautomaat
 • Equinox SOHO
 • University of California, Berkeley

Paiknemisteave

 • Chase'i pangaautomaat (Duane Reade'is)
 • Apple'i pood Stanfordi kaubanduskeskuses
 • Benefit Brow Bar – Bloomingdales'is
 • Sam’s Club Tire & Battery (Sam’s Clubi osa)
 • Geek Squad (Best Buy sees)
 • Chase'i pangaautomaat
 • Apple'i pood
 • Benefit Brow Bar
 • Sam’s Club Tire & Battery
 • Geek Squad
Mitme asukohaga kaupluste (ketid ja brändid), allüksuste ja üksikettevõtjate (nt arstid, advokaadid ja kinnisvaramaaklerid) kohta on allpool esitatud lisajuhised.
Aadress

Kasutage ettevõtte asukoha kirjeldamiseks täpset ja õiget aadressi ja/või teeninduspiirkonda. Ettevõtte asukohast kaugel asuvaid postkaste ei aktsepteerita.

 • Looge ettevõtteprofiil tegeliku (reaalses maailmas olemasoleva) asukoha jaoks.
  • Võite lisada ka büroo, korruse, maja vms numbri. Teave ristuvate tänavate ja läheduses olevate orientiiride kohta lisage ainult piirkondades, kus ametlik aadress ettevõtte asukoha kohta täpset teavet ei anna.
  • Kui peate täpsustama postkasti või büroo numbrit, tehke järgmist.
   • Sisestage oma füüsiline aadress 1. aadressireale.
   • Sisestage oma postkasti või büroo number 2. aadressireale.
  • Kui teie ettevõte rendib füüsilist postiaadressi, kuid ei tegutse selles asukohas (nimetatakse ka virtuaalseks kontoriks), ei ole see koht ettevõtteprofiili jaoks sobilik.
  • Ettevõtted ei saa märkida kontori asukohaks ühist tööruumi, välja arvatud juhul, kui see kontor on selgelt märgistatud, selles asukohas võetakse lahtiolekuajal vastu kliente ja seal on lahtiolekuajal teie töötajad.
 • Ärge lisage aadressiridadele teavet, mis ei puuduta teie ettevõtte füüsilist asukohta (nt URL-e või märksõnu).
 • Ärge looge oma ettevõtte ühe asukoha kohta üle ühe lehe ei ühel ega mitmel kontol.
  • Üksikettevõtjatel ning ettevõtete, ülikoolide, haiglate ja valitsushoonete allüksustel võib olla eraldi leht. Lisateavet leiate üksikettevõtjaid ja allüksusi puudutavatest erijuhistest.
 • Kui teie aadress ei sisalda tänavanumbrit või süsteem seda ei leia, saate märkida oma ettevõtte asukoha nööpnõelaga otse kaardil.

Teeninduspiirkonnaga ettevõtted

Teeninduspiirkonnaga ettevõtetel või ettevõtetel, mis teenindavad kliente nende asukohtades, peab olema üks profiil keskse kontori või asukoha jaoks ja määratud teeninduspiirkond. Teeninduspiirkonnaga ettevõtted ei saa märkida „virtuaalset“ kontorit, kui selles pole lahtiolekuajal töötajaid.

Mõned ettevõtted on teeninduspiirkonnaga hübriidettevõtted, näiteks autoremonditöökojad, millel on remonditööde jaoks garaaž ja mis pakuvad maanteeabiteenust. Sellised ettevõtted saavad ettevõtteprofiilis määrata teeninduspiirkonna ja näidata ka oma füüsilise esinduse aadressi. Kui teenindate kliente oma aadressil ja soovite määrata teeninduspiirkonna, peaksid teie töötajad töötama teie ettevõtte asukohas ning saama määratud lahtiolekuajal kliente vastu võtta.

Google määrab teie ettevõtteteabe ja muudest allikatest pärineva teabe põhjal kindlaks, kuidas on kõige parem teie ettevõtte aadressi kuvada.

Poefassaadiga ettevõtted võrreldes teeninduspiirkonnaga ettevõtetega

Kui teie ettevõttel pole selge märgistusega poefassaadi, kuid käite klientide juures nende füüsilistes asukohtades, võib teil olla üks teeninduspiirkonnaga ettevõtte profiil.

Kui teie teenindusettevõttel on mitu asukohta, eri teeninduspiirkonnad ning igas asukohas eri personal, siis võib teil olla üks profiil iga asukoha jaoks. Teie profiili teeninduspiirkonna piir võiks ulatuda teie ettevõtte asukohast umbes kahetunnise autosõidu kaugusele. Mõne ettevõtte puhul võivad asjakohased olla suuremad teeninduspiirkonnad.

Vaadake teeninduspiirkonnaga ettevõtete kohta lisateavet.

Kui olete teeninduspiirkonnaga ettevõte, muutke oma ettevõtte aadress klientide jaoks nähtamatuks. 

 • Kui olete näiteks torulukksepp ja teie ettevõte asub teie elukoha aadressil, kustutage aadress ettevõtte profiililt.

Vaadake, kuidas ettevõtte aadressi lisada või muuta.

Veebisait ja telefoninumber

Esitage telefoninumber, mille kaudu saab ühendust teie ettevõtte konkreetse, või veebisait, mis esindab ettevõtte konkreetset asukohta.

 • Võimaluse korral kasutage keskse kõnekeskuse numbri asemel alati kohalikku telefoninumbrit.
 • Ärge esitage telefoninumbreid ega URL-e, kust kasutajad suunatakse ümber sihtlehtedele (sh sotsiaalmeedia saitidel loodud lehed), ega telefoninumbreid, mis tegelikult ettevõttele ei kuulu.
 • Telefoninumbrid peavad olema ettevõtte otseses valduses.
 • Google'i ettevõtteprofiili veebisaitidel ja muudel kohalikel platvormidel saab kasutada lisatelefoninumbreid.
 • Tasulised telefoninumbrid ei ole lubatud. Nende telefoninumbrite puhul võetakse helistajalt suurt tasu.
Lahtiolekuaeg

Sisestage tavalised lahtiolekuajad. Kui see on asjakohane, võite tavalise lahtiolekuaja asemel sisestada praeguse hooaja lahtiolekuaja. Saate sisestada ka erandliku lahtiolekuaja teatud konkreetsete päevade, näiteks pühade või erisündmuste puhuks.

Teatud tüüpi ettevõtted ei peaks lahtiolekuaegu esitama, nt ettevõtted, millel on eri lahtiolekuajad (nt ajakavad eri tüüpi tegevuste jaoks, sh esitusajad, jumalateenistuste ajad või kursused), ning ettevõtted, kus kliente võetakse vastu ainult kokkulepitud kohtumiste alusel. Ettevõtted, mis ei peaks lahtiolekuaegu esitama, on muu hulgas järgmised.

 • Majutus siseruumides, nt hotellid, motellid ja korterelamud/kompleksid
 • Koolid ja ülikoolid
 • Kinod
 • Transporditeenuste osutajad ja lennujaamad
 • Ürituste toimumispaigad ja looduslikud vaatamisväärsused

Kui teie ettevõttes on allüksusi, lisage iga allüksuse lahtiolekuajad vastava allüksuse eraldi ettevõtteprofiilile ja kogu ettevõtte lahtiolekuajad peamisele ettevõtteprofiilile. Lugege allüksuste kohta.

Lahtiolekuajad

Kui teie ettevõttel on mitu lahtiolekuaega, vaadake konkreetse tegevusvaldkonna kohta neid juhiseid.

 • Pangad: kasutage võimaluse korral kontori lahtiolekuaegu. Muidu kasutage sissesõidupanga lahtiolekuaegu. Panga juures oleval rahaautomaadil võib olla eraldi ettevõtte profiil eraldi tööaegadega.
 • Automüüjad: kasutage kellaaegu, mil autosid müüakse. Kui uute autode ja kasutatud autode müügiajad on erinevad, kasutage lahtiolekuaegu, mil müüte uusi autosid.
 • Tanklad: kasutage kellaaegu, millal tankurid töötavad.
 • Restoranid: kasutage kellaaegu, millal kliendid saavad teie restoranis einestada. Muidu kasutage kellaaegu, millal toitu on võimalik kaasa osta. Kui need valikud ei sobi, kasutage sissesõidurestorani lahtiolekuaega või viimase võimalusena aega, millal pakute toidu kohaletoimetamise teenust.
 • Laoteenuste pakkujad: kasutage kontori tööaega. Muidu kasutage aega, millal esisissepääs on avatud.
 • Konkreetsete teenuste aegade esiletõstmiseks saate seadistada ka valiku Rohkem lahtiolekuaegu.
  • Rohkem lahtiolekuaegu tuleb teil üldiselt seadistada peamiste lahtiolekuaegade osana.

Hooajalised lahtiolekuajad

​Kui teie ettevõttel on hooajalised tööajad, järgige neid juhiseid.

 • Määrake tavalised lahtiolekuajad hooajal, kui ettevõte on avatud. Pühadeks, ajutiseks sulgemiseks või muudeks sündmusteks saate määrata erandlikud lahtiolekuajad.
  • Ettevõtte kirjelduses saab ka näidata, et ettevõte on avatud ainult konkreetsel hooajal.
 • Väljaspool hooaega võite oma ettevõtte märkida ajutiselt suletuks.
  • Kui ettevõte uuesti avatakse, siis seadke tavapärane lahtiolekuaeg.
Kategooriad

Kategooriad aitavad klientidel leida täpseid ja konkreetseid tulemusi nende teenuste kohta, millest nad on huvitatud. Ettevõtteteabe täpsuse ja avaldamise tagamiseks toimige järgmiselt.

 • Valige esitatud loendist oma ettevõtte üldise põhitegevuse kirjeldamiseks nii vähe kategooriaid kui võimalik.
 • Valige kategooriad, mis on võimalikult konkreetsed, kuid samas iseloomustavad teie ettevõtte põhitegevust.
  • Ärge kasutage kategooriaid üksnes märksõnadena või oma ettevõtte omaduste kirjeldamiseks.
  • Ärge kasutage kategooriaid, mis puudutavad teisi läheduses asuvaid või seotud ettevõtteid (nt füüsiliselt teie ettevõtte ruumides asuvad ettevõtted või juriidiline isik, kelle ruumides teie ettevõte asub).

Kategooria valimine

Valige kategooriad, mis sobivad lõpetama lauset „See ettevõte on“, mitte lauset „sellel ettevõttel on“. Eesmärk on ettevõtet terviklikult kirjeldada, mitte loetleda kõiki pakutavaid teenuseid, müüdavaid tooteid või olemasolevaid võimalusi.

Keskenduge eelkõige oma ettevõtet kõige konkreetsemalt kirjeldavate kategooriate lisamisele, ülejäänu teeme hiljem ise. Näiteks juhul, kui valite konkreetse kategooria „Golfikuurort“, lisab Google sellised üldisemad kategooriad nagu „Kuurorthotell“, „Hotell“ ja „Golfiväljak“. Võite vabalt lisamata jätta mõne kategooria, mis tundub valitud konkreetsema kategooria korral ülearune. Kui te ei leia oma ettevõtte jaoks sobivat kategooriat, valige mõni üldisem kategooria. Samuti võib Google kategooriateabe tuvastada teie veebisaidi või teie ettevõtte mainimiste põhjal veebis.

Stsenaarium

Õige kategooria

Vale kategooria

„Papa John’s“ pakub pitsa kaasaostmist ja kohaletoomist, aga mitte kohapeal einestamist.

 • Pitsa kohaletoimetamine
 • Pitsa kaasaostmine
 • Toidu kohaletoimetamise restoran
 • Toidu kaasaostmise restoran

„Navy Federal Credit Union“

 • Föderaalne krediidiühistu
 • Pank

„Super 8“ on kohapealse basseiniga motell.

 • Motell
 • Hotell
 • Ujumisbassein

„24-Hour Fitness“

 • Terviseklubi
 • Spordisaal
 • Ujumisbassein
„A1 Check Cashing“
 • Tšekkide lunastamine
 • Pangad ja finants
„Wendy’s“ on kiirtoitu pakkuv hamburgerirestoran, mille menüüs on ka paar magustoitu.
 • Kiirtoidurestoran
 • Hamburgerirestoran
 • Magustoidurestoran

Kui teie ettevõtte ruumides tegutseb teine ettevõte, mis ei kuulu teie ettevõttele, kasutage ainult oma ettevõtet iseloomustavaid kategooriaid.

Näited

 • „Starbucks“ tegutseb ettevõttes „Barnes and Nobles“.
  • Ettevõtte „Starbucks“ kategooria: „Kohvik“
  • Ettevõtte „Barnes and Nobles“ kategooria: „Raamatupood“. Sellele ei tohiks lisada kategooriat „Kohvik“.
 • „Cardtronics ATM“ tegutseb ettevõttes „7-Eleven“.
  • Ettevõtte „Cardtronics ATM“ kategooria: „Pangaautomaat“
  • Ettevõtte „7-Eleven“ kategooria: „Lähikauplus“. Sellele ei tohiks lisada kategooriat „Pangaautomaat“.
 • „Nobu“ tegutseb ettevõttes „Hard Rock Hotel“.
  • Ettevõtte „Nobu“ kategooria: „Restoran“
  • Ettevõtte „Hard Rock Hotel“ kategooria: „Hotell“. Sellele ei tohiks lisada kategooriat „Restoran“.

Järgmistel ühes asukohas tegutsevatel ettevõtetel peaks igaühel olema oma leht. Kui teil on vaja sama ettevõtteasukoha puhul kasutada mõlemat kategooriat, looge selle asemel kaks lehte. Kasutage teise ettevõtte jaoks kindlasti teist nime. Teave osakondade kohta.

 • Hotellis/motellis asuv restoran/kohvik/baar
 • Kaubahallis/toidupoes asuv apteek
 • Kaubanduskeskuse/toidupoe juures asuv tankla
Menüü

On kaht tüüpi menüüsid.

 • Söögi- ja joogikohtade (nt restoranide ja kokteilibaaride) menüüd, kus on kirjas pakutavad toidud ning joogid.
 • Teenindusettevõtete (nt juuksurite, spaade või autoremonditöökodade) menüüd, kus on kirjas kõik ettevõttes saadaolevad teenused.
Mõlema menüütüübi korral tuleb järgida järgmisi juhiseid.
 • Menüü peaks kajastama tooteid ja teenuseid, mida ettevõte klientidele pakub. Täielikud menüüd võivad keskenduda konkreetsele toidukorrale (nt hommiku-, lõuna- või õhtusöök) või linkida muid menüülehti. Näiteks võite linkida oma ettevõtte õhtusöögimenüü, mis omakorda sisaldab hommikusöögi- ja lõunamenüüde linke.
 • Ärge kasutage näidismenüüsid, mis sisaldavad ainult populaarseid pakkumisi (või sarnaseid väljavõtteid).
 • Menüü URL-id ei tohi olla otselingid kolmandate osapoolte tellimis- või kohaletoimetamisteenustele.
 • Kolmandad osapooled, kes haldavad ettevõtte profiile klientide nimel, peavad teavitama ettevõtte omanikku ja saama loa ettevõtte menüü URL-i esitamiseks.
Tooted

Kui teil on jaemüügiettevõte, saate näidata lähedalasuvatele ostlejatele oma valikut, lisades poes olevad tooted maksekohustuseta oma ettevõtteprofiilile.

Poes olevaid tooteid saate lisada oma ettevõtteprofiilile kahel viisil.

Mõlemad meetodid peavad järgima järgmisi juhiseid.

 • Tooteredaktori või Pointy kaudu esitatud tooted peavad järgima Shopping-reklaamide eeskirju. Vaadake lisateavet Shopping-reklaamide eeskirjade kohta.
 • Me ei luba sisu, mis on seotud reguleeritud toodete ja teenuste, sealhulgas alkoholi, tubakatoodete, hasartmängude, finantsteenuste, ravimite ning heakskiiduta toidulisandite või tervise-/meditsiiniseadmetega.
 • Google’i eeskirju rikkuvate toodete esitamise korral võidakse eemaldada kogu tootekataloog, sh tooted, mis ei riku eeskirju.

Kettide, allüksuste ja üksikettevõtjate juhised

Ketid ja brändid

Kasutage kõigi ettevõtte asukohtade puhul ühtseid nimesid ja kategooriaid, et aidata klientidel ettevõte Google Mapsis ja otsingutulemustes kiiresti ära tunda.

Kõigil asukohtadel peab olema sama nimi, välja arvatud juhul, kui ettevõtte nimi ka tegelikkuses asukohati erineb. Kõigil asukohtadel peab olema ka sama kategooria, kui neis osutatakse sama teenust.

Võtke kasutusele keti ettevõtteprofiil.

Nimeühtsus

Kõigil samas riigis olevatel ettevõtte asukohtadel peab olema sama nimi. Näiteks kõigi keti Home Depot asukohtade nimi peaks olema „The Home Depot“, mitte „Home Depot“ või „The Home Depot Springfieldis“.

Neil eeskirjadel on kaks erandit.

 • Kui teil on mitut tüüpi ettevõtteid – alambrändid, mitu allüksust, eri tüüpi tegevusvaldkonnad, nagu jae- ja hulgimüük –, võib neil olla ka erinev nimi eeldusel, et seda rakendatakse ühtselt kõigi vastava ettevõttetüübi asukohtade puhul.
  • Aktsepteeritavad nimevariandid: „Walmart Supercenter“ ja „Walmart Express“; „Nordstrom“ ja „Nordstrom Rack“; „Gap“ ja „babyGap“
 • Kui osa teie asukohti kasutab poefassaadil, veebisaidil või kirjaplangil järjepidevalt teist nime, võivad need asukohad seda teist nime kasutada.
  • Aktsepteeritavad nimevariandid: „Intercontinental Mark Hopkins San Francisco“ ja „Intercontinental New York Barclay“; „PFK“ (Quebeci asukohtade puhul) ja „KFC“ (USA-s ja mujal Kanadas olevate asukohtade puhul)

Kategooriaühtsus

Kõik ettevõtte asukohad peavad jagama ühte kategooriat, mis ettevõtet kõige paremini iseloomustab. Kui teil on mitut tüüpi asukohad (nt alambrändid, mitu allüksust või eri tegevusvaldkonnad, nagu jaemüük, jaotuskeskus ja kontor), kehtib see reegel üksnes iga alamrühma piires.

 • Kõigi „Gap Kidsi” asukohtade kategooria on „Lasterõivaste pood”
 • Kõigi „Goodyear’ autoteeninduskeskuse” asukohtade kategooria on „Rehvitöökoda”; neil on ka kategooria „Autoremonditöökoda”
 • Kõigi „PetSmarti” asukohtade kategooria on „Lemmikloomatarvete pood”; osadel asukohtadel võib olla ka muid kategooriaid („Lemmikloomapood”, „Koerte päevakodu”)

Kaks või enam brändi samas asukohas

Kui teie ettevõtte asukoht esindab kaht või enamat brändi, siis ärge ühendage brändinimesid ühte ettevõtte profiili. Selle asemel valige ettevõtteprofiili jaoks üks brändinimi. Kui need brändid tegutsevad üksteisest sõltumatult, võite iga selles asukohas oleva brändi jaoks kasutada eraldi profiili.

Kui samas asukohas on mitu virtuaalset toidubrändi, vaadake alumises jaotises Virtuaalsed toidubrändid toitlustusega seotud juhiseid.

 • Pole aktsepteeritav: „KFC / Taco Bell“ või „Dunkin' Donuts / Baskin Robbins
 • Aktsepteeritav: „Taco Bell“, „KFC“, „Dunkin’ Donuts“, „Baskin Robbins“

Kui teie ettevõte müüb mõne teise ettevõtte brändiga toodet/tooteid või teenust/teenuseid, kasutage üksnes oma ettevõtte nime, jättes välja müüdava brändi nime, kuna sellel ei saa selle asukoha jaoks ettevõtte profiili olla.

 • Pole aktsepteeritav: „Staples/UPS“, „America’s Tire / Firestone
 • Aktsepteeritav: „Staples“, „America’s Tire“

Juhul kui ettevõte on üksnes bränditoote või -teenuse pakkumisega tegelev volitatud müüja (seda nimetatakse ka „frantsiisiks“), võite ettevõtteprofiili loomisel kasutada vastavat brändinime.

 • Aktsepteeritav: „TCC Verizon Wirelessi tipptasemel jaemüüja“, „U-Hauli piirkondlik edasimüüja“

Virtuaalsed toidubrändid 

 Virtuaalsed toidubrändid on lubatud teatud tingimustel. 

 Koos asuvad toidubrändid, mis pakuvad järeletulemist

 • Toidubrändidel, mis asuvad ühes kohas, peavad olema püsivad eraldi sildid. Nad peaksid kuvama oma aadressi ainult siis, kui nad pakuvad kõigile klientidele järeletulemist.
  • Ühisköökidest ainult kohaletoimetavad brändid (järeletulemisvõimalus puudub) peavad oma aadressi peitma ja lisama teeninduspiirkonnad, et kliendid ei satuks segadusse.

 Ainult kohaletoimetavad toidubrändid

 • Ainult kohaletoimetavad brändid (need, mis töötavad virtuaalses köögis) on lubatud, kui neil on eristuv kaubamärgiga pakend ja eristuv veebisait.
 • Lubatud on mitu virtuaalset brändi, mis tegutsevad ühes asukohas, kuid nende suhtes kehtivad lisakinnitustoimingud.
 • Ainult kohaletoimetavad brändid peavad lisama oma teeninduspiirkonnad ja peitma aadressi oma ettevõtteprofiilil, et kliendid ei satuks segadusse.
 • Kui toidubränd sõlmib virtuaalköögiga partnerlussuhte ja volitab virtuaalköögi teenusepakkujaks, võib virtuaalköök pärast volituse kinnitamist hallata volitatud brändi ettevõtteprofiili.
 • Ettevõttel (nt Doordash Kitchens), kus asuvad ainult kohaletoimetavad brändid, võib olla omaenda eraldi ettevõtteprofiil. Seda profiili saavad taotleda ja kinnitada ainult selle ettevõttega seotud isikud.

Rebränding

Teie ettevõtteprofiil võib olla rebrändingu jaoks sobilik (määratletud kui sobilik nimemuudatus ilma uut ettevõtteprofiili loomata), kui teete väikese nimemuudatuse, mille puhul ettevõtte nimes kirjeldatud pärisnimed ja teenused ei muutu ning ettevõtte kategooria jääb samaks.

Võite olla rebrändingu jaoks sobilik ka siis, kui teil on mitu asukohta ja ettevõtte nimi muutub.

Kui teie ettevõte vastab ülaltoodud rebrändingu kriteeriumidele, võite ettevõtteteabe muutmisel ettevõtte nime värskendada. 

Kui teie ettevõtte nimi muutub, kuid see ei vasta ülalolevatele kriteeriumidele, loetakse see uueks ettevõtteks. Teil tuleb märkida praegune ettevõtteprofiil suletuks ja seejärel luua ettevõtte uue nimega uus ettevõtteprofiil. Vaadake, kuidas märkida profiil suletuks.

Kui teil tekib rebrändinguga seoses probleeme, võtke ühendust meie tugitiimiga

Nõuanne. Kui soovite ettevõtteprofiili omanikuõigust endale saada, peab eelmine omanik teid esmalt omanikuna lisama ja omanikuõiguse teile üle andma.

Muude ettevõtete, ülikoolide ja asutuste juures asuvad allüksused

Ettevõtete, ülikoolide, haiglate ja valitsushoonete allüksustel võib olla oma ettevõtte profiil Google'is.

Automüügiga tegelevatele ettevõtetele ja meditsiiniteenuse pakkujatele on eraldi konkreetsed juhised. Võtke ettevõtteprofiil kasutusele automüüjana või meditsiiniteenuse pakkujana.

Avalikkusele suunatud allüksustel, mis tegutsevad eraldiseisvate üksustena, peab olema oma leht. Iga allüksuse nimi peab erinema nii põhiettevõtte kui ka muude allüksuste nimest. Tavaliselt on sellistel allüksustel eraldi kliendisissepääs ja neil peaksid olema ka eraldi kategooriad. Mõnikord võib nende lahtiolekuaeg põhiettevõtte omast erineda.

 • Aktsepteeritav (eraldi ettevõtteprofiilina):
  • „Walmarti nägemiskeskus“;
  • „Searsi autokeskus“;
  • „Massachusettsi üldhaigla dermatoloogiaosakond“.
 • Pole aktsepteeritav (eraldi ettevõtteprofiilina):
  • Apple'i toodete osakond kaupluses Best Buy;
  • Whole Foods Marketi sooja toidu lett.

Iga allüksuse puhul peab seda allüksust kõige paremini iseloomustav kategooria erinema põhiettevõtte ja muude allüksuste kategooriatest.

 • Põhiettevõtte „Wells Fargo“ kategooria on „Pank“, aga allüksuse „Wells Fargo nõustajad“ kategooria on „Finantskonsultant“.
 • Põhiettevõtte „South Bay Toyota“ kategooria on „Toyota edasimüüja“, aga allüksuse „South Bay Toyota teenindus ja osad“ kategooria on „Autoremonditöökoda“ (peale selle ka kategooria „Autovaruosade pood“).
 • Põhiettevõtte „GetGo“ kategooria on „Lähikauplus“ (peale selle ka kategooria „Võileivabaar“), aga allüksuse „GetGo Fuel“ kategooria on „Bensiinijaam“ ja allüksuse „WetGo“ kategooria on „Autopesula“.
Üksikettevõtjad

Üksikettevõtja on avalikkusele suunatud elukutse esindaja, kellel on üldjuhul oma kliendibaas. Arstid, hambaarstid, advokaadid, finantsplaneerijad, kindlustusagendid ja kinnisvaramaaklerid on kõik üksikettevõtjad. Üksikettevõtjate ettevõtteprofiilides võib olla esitatud ameti- või kraadinimetus (nt dr, MD, JD, Esq., CFA).

Üksikettevõtja peab looma eraldi ettevõtteprofiili järgmistel juhtudel.

 • Ta tegutseb avalikkusele suunatud kutsealal. Tugipersonal ei pea eraldi ettevõtteprofiili looma.
 • Temaga saab kinnitatud asukohas tööajal otse ühendust võtta.

Üksikettevõtjal ei tohi kõigi oma erialade jaoks olla mitut eraldi ettevõtteprofiili. Ettevõtete müügikorraldajad või potentsiaalsete klientide leidmise agendid pole üksikettevõtjad ega ole ettevõtteprofiili saamiseks sobilikud.

Ühes asukohas tegutsevad üksikettevõtjad

Kui üksikettevõtja on üks mitmest avalikkust teenindavast ettevõtjast selles asukohas, tuleks silmas pidada järgmist.

 • Organisatsioon peaks selle asukoha jaoks looma üksikettevõtja ettevõtte profiilist eraldiseisva kirje.
 • Üksikettevõtja ettevõtte profiili nimetus peaks sisaldama ainult üksikettevõtja nime, mitte organisatsiooni nime.

Brändinimega organisatsiooni kuuluvad üksikettevõtjad

Kui avalikkust teenindav ettevõtja on ainus selles asukohas tegutsev avalikkust teenindav ettevõtja ja esindab brändinimega organisatsiooni, on parem, kui ettevõtjal on organisatsiooniga ühine ettevõtteprofiil. Looge üks ettevõtteprofiil, kasutades järgmist vormingut: [bränd/ettevõte]: [üksikettevõtja nimi].

Aktsepteeritav: „Allstate: Joe Miller“ (kui Joe on ainuke avalikkust teenindav ettevõtja selles Allstate'i brändinimega asukohas)

Muud tähelepanekud

Ebaseaduslik tegevus

Petturlik või seadusevastane tegevus pole Google’is lubatud ning see võib lõppeda konto peatamise ja ettevõtteteabe eemaldamisega otsingutulemustest.

Turundus, reklaamikampaaniad või muud konkursid

Reklaamide, turundustegevuste, konkursside või muude pakkumiste juures peab olema nähtav link vastava tegevuse tingimustele ning seal peavad olema toodud selged juhised ja kvalifitseerumise tingimused. Kõikidest sellistest lubadustest, olgu need otsesed või kaudsed, tuleb kinni pidada.

Nõuanne. Google jätab endale õiguse peatada neid juhiseid rikkuvate eraisikute või ettevõtjate juurdepääs Google’i ettevõtteprofiilidele või muudele Google’i teenustele ning võib seadusevastaste rikkumiste korral teha koostööd õiguskaitseorganitega.

Seotud allikad

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse

Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
99729
false
false
false