Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu danh sách doanh nghiệp của bạn

Để thêm thông tin doanh nghiệp của bạn vào Google Maps, Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google, hãy tạo danh sách Google Doanh nghiệp của tôi (hoặc có được quyền truy cập vào danh sách đó, nếu danh sách đã tồn tại). Sử dụng miễn phí Google Doanh nghiệp của tôi để quản lý cách thông tin doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Google, bao gồm cả Tìm kiếm và Maps. Làm theo các bước bên dưới để thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu danh sách doanh nghiệp của bạn:

Máy tính
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Đăng nhập.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn hoặc tạo một tài khoản mới. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.
  • Đăng ký bằng miền email doanh nghiệp vì tài khoản này sẽ dành cho chuỗi của bạn. Nhập tên doanh nghiệp hoặc chuỗi của bạn. Bạn cũng có thể chọn chuỗi từ các nội dung gợi ý xuất hiện khi bạn nhập (nếu có).
 4. Nhập địa chỉ doanh nghiệp hoặc chuỗi của bạn. Bạn cũng có thể phải đặt một điểm đánh dấu vào vị trí các chi nhánh thuộc chuỗi của bạn trên bản đồ. Nếu doanh nghiệp của bạn không có vị trí thực nhưng hoạt động trong khu vực kinh doanh, thì bạn có thể liệt kê khu vực này. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo
 5. Chọn xem bạn có muốn vị trí doanh nghiệp của mình xuất hiện trên Google Maps hay không.
  • Nếu bạn phục vụ khách hàng tại địa chỉ doanh nghiệp của mình:
   1. Nhập địa chỉ doanh nghiệp của bạn.
   2. Nhấp vào Tiếp theo.
    Lưu ý: Nếu phục vụ cả khách hàng bên ngoài địa chỉ doanh nghiệp thì bạn sẽ có tùy chọn liệt kê các khu vực kinh doanh của mình.
  • Nếu bạn không phục vụ khách hàng tại địa chỉ doanh nghiệp của mình:
   1. Nhập địa chỉ doanh nghiệp của bạn.
   2. Ở dưới cùng, nhấp vào Tôi cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng sau đó Tiếp theo.
   3. Liệt kê các khu vực kinh doanh của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Tìm kiếm và chọn loại doanh nghiệp. Bạn cũng có thể chọn một loại cụ thể hơn nếu cần. Sau đó, hãy nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhập số điện thoại hoặc URL của trang web cho chuỗi của bạn và nhấp vào Kết thúc.
  Lưu ý: Bạn cũng sẽ có tùy chọn tạo trang web miễn phí dựa trên thông tin của mình. Bạn nên cung cấp số điện thoại hoặc trang cửa hàng riêng cho từng vị trí, thay vì chỉ có một trung tâm chăm sóc khách hàng tập trung.
 8. Chọn tùy chọn xác minh.
  • Để xác minh sau, hãy nhấp vào Xác minh sau sau đó Để sau. Nếu bạn không có quyền quản lý Hồ sơ doanh nghiệp cho chuỗi, thì hãy tìm người được ủy quyền trong tổ chức của bạn và tiếp tục quy trình đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn thấy một trang có nội dung là “Danh sách này đã được xác nhận quyền sở hữu”, thì hãy nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập. Sau đó, hãy làm theo các bước hướng dẫn để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về cách yêu cầu quyền sở hữu.

Sử dụng Google Maps để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp

Bạn có thể thêm doanh nghiệp của mình thông qua Google Maps trên máy tính bằng cách tìm kiếm vị trí, nhấp chuột phải vào một điểm hoặc thông qua menu.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Maps.
 2. Bạn có thể thêm doanh nghiệp của mình theo 3 cách:
  • Nhập địa chỉ của bạn vào thanh tìm kiếm. Ở bên trái, hãy nhấp vào Thêm doanh nghiệp của bạn trong Hồ sơ doanh nghiệp.
  • Nhấp chuột phải vào bất cứ chỗ nào trên Bản đồ. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm doanh nghiệp của bạn.
  • Ở bên trái phía trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Menu Menu sau đó Thêm doanh nghiệp của bạn.
 3. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng ký Google Doanh nghiệp của tôi.
Thiết bị di động
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Doanh nghiệp của tôi My Business.
 2. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để quản lý doanh nghiệp của mình.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm doanh nghiệp vào Google, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để quản lý doanh nghiệp của mình rồi nhấn vào Tiếp tục.
  • Nếu bạn đã thêm doanh nghiệp trước đó, hãy nhấn vào Thêm, sau đó nhấn vào tên doanh nghiệp của bạn để hiển thị tất cả các danh sách trong tài khoản của bạn. Cuộn xuống cuối trang và chọn Thêm một doanh nghiệp mới.
 3. Nếu bạn thấy một hộp thoại cho biết người khác đã xác minh doanh nghiệp này, hãy làm theo các bước trong bài viết này.
 4. Nhập tên và thông tin doanh nghiệp của bạn, sau đó chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Hãy nhấn vào Tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng tạo danh sách cho doanh nghiệp của mình.

Sử dụng Google Maps để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp

Để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn trên Google Maps, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Tìm kiếm doanh nghiệp của bạn.
 3. Mở bảng thông tin doanh nghiệp, sau đó cuộn xuống và nhấn vào biểu tượng Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này Claim this business.

Xác nhận quyền sở hữu danh sách chưa xác minh qua Maps

Máy tính

 1. Mở Google Maps.
 2. Nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm.
 3. Trong bảng tri thức của doanh nghiệp, hãy nhấp vào Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này sau đó Tôi sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp này.
  • Để chọn một doanh nghiệp khác, hãy nhấp vào Tôi sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp khác.
 4. Chọn một tùy chọn xác minh và làm theo các bước trên màn hình.

Thiết bị di động

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Google Maps Maps.
 2. Nhập tên doanh nghiệp vào thanh tìm kiếm.
 3. Trong bảng tri thức của doanh nghiệp, hãy nhấn vào Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này sau đó Tôi sở hữu hoặc quản lý doanh nghiệp này.
  • Để chọn một doanh nghiệp khác, hãy nhấn vào Tôi sở hữu hoặc quản lý một doanh nghiệp khác.
 4. Chọn một tùy chọn xác minh và làm theo các bước trên màn hình.

Bạn đã sẵn sàng xem doanh nghiệp của mình trên Google?

Hãy xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn để danh sách đó đủ điều kiện xuất hiện trên Maps, Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google.  Nếu bạn có thêm câu hỏi về việc xác minh danh sách, hãy truy cập cộng đồng Google Doanh nghiệp của tôi. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?