Thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu danh sách doanh nghiệp của bạn

Để thêm thông tin doanh nghiệp của bạn vào Google Maps, Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google, hãy tạo danh sách Google Doanh nghiệp của tôi (hoặc có được quyền truy cập vào danh sách đó, nếu danh sách đã tồn tại). Sử dụng miễn phí Google Doanh nghiệp của tôi để quản lý cách thông tin doanh nghiệp của bạn xuất hiện trên Google, bao gồm cả Tìm kiếm và Maps. Làm theo các bước bên dưới để thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu danh sách doanh nghiệp của bạn:

Máy tính

Để thêm hoặc xác nhận quyền sở hữu Hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào Bắt đầu ngay.
 3. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn hoặc tạo tài khoản Google nếu bạn chưa sử dụng các dịch vụ của Google.
 4. Nhập tên doanh nghiệp của bạn, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chọn xem bạn có muốn vị trí doanh nghiệp của mình xuất hiện trên Google Maps hay không.
  • Nếu bạn phục vụ khách hàng tại địa chỉ doanh nghiệp của mình:
   1. Chọn , sau đó nhấp vào Tiếp theo.
   2. Nhập địa chỉ doanh nghiệp của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
    Lưu ý: Nếu phục vụ cả khách hàng bên ngoài địa chỉ doanh nghiệp thì bạn sẽ có tùy chọn liệt kê các khu vực kinh doanh của mình.
  • Nếu bạn không phục vụ khách hàng tại địa chỉ doanh nghiệp của mình:
   1. Chọn Không, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
   2. Liệt kê các khu vực kinh doanh của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 6. Sử dụng trường tìm kiếm để chọn loại doanh nghiệp, rồi nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhập số điện thoại hoặc URL của trang web cho doanh nghiệp của bạn, sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  Lưu ý: Bạn cũng sẽ có tùy chọn tạo trang web miễn phí dựa trên thông tin của mình.
 8. Để hoàn tất quy trình đăng ký và xác minh mối quan hệ của bạn với doanh nghiệp này, hãy nhấp vào Hoàn tất.
 9. Chọn tùy chọn xác minh.
  • Để xác minh vào một thời điểm khác, hãy nhấp vào Để sau trong mục "Xác minh sau". Nếu bạn không có thẩm quyền quản lý doanh nghiệp, hãy tìm người có thẩm quyền trong tổ chức của bạn và tiếp tục quy trình đăng ký.

Lưu ý: Nếu bạn thấy trang thông báo “Danh sách này đã được xác nhận quyền sở hữu”, hãy nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập và làm theo hướng dẫn để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm về cách yêu cầu quyền sở hữu.

Thiết bị di động
 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để quản lý doanh nghiệp của mình.
  • Nếu đây là lần đầu tiên bạn thêm doanh nghiệp vào Google, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn muốn sử dụng để quản lý doanh nghiệp của mình rồi nhấn vào Tiếp tục.
  • Nếu bạn đã thêm doanh nghiệp trước đó, hãy nhấn Thêm, sau đó nhấn vào tên doanh nghiệp của bạn để hiển thị một danh sách bao gồm tất cả các danh sách trong tài khoản của bạn. Cuộn xuống cuối trang và chọn + Tạo doanh nghiệp mới.
 3. Khi bạn thấy hộp thoại cho biết người khác đã xác minh doanh nghiệp, hãy làm theo những bước sau.
 4. Nhập tên và thông tin doanh nghiệp của bạn, sau đó chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Nhấn vào Tiếp tục khi bạn đã sẵn sàng tạo danh sách cho doanh nghiệp của mình.

Lưu ý: Hãy sử dụng máy tính để có được các tính năng chỉnh sửa nâng cao hơn, bao gồm thêm khu vực kinh doanh vào danh sách Google Doanh nghiệp của tôi mà bạn sở hữu. 

Sử dụng Google Maps để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn

Để xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của bạn trên Google Maps, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Google Doanh nghiệp của tôi.
 2. Tìm kiếm doanh nghiệp của bạn.
 3. Mở bảng thông tin doanh nghiệp, sau đó cuộn xuống và nhấn vào biểu tượng Xác nhận quyền sở hữu doanh nghiệp này .

Bạn đã sẵn sàng xem doanh nghiệp của mình trên Google?

Hãy xác minh danh sách doanh nghiệp của bạn để danh sách đó đủ điều kiện xuất hiện trên Maps, Tìm kiếm và các sản phẩm khác của Google.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?