Επαλήθευση τοπικής επιχείρησης στο Google

Business on Maps

Αφού επαληθεύσετε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας, οι ενημερώσεις που πραγματοποιείτε στην τοπική επιχείρησή σας - όπως στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή, φωτογραφίες, εργάσιμες ώρες - μπορούν να εμφανίζονται στους Χάρτες Google και σε άλλα προϊόντα Google.

Προτού προσθέσετε μια τοπική επιχείρηση, διασφαλίστε ότι:

 • Συμμορφώνεται με τις οδηγίες μας.
 • Διαθέτει διεύθυνση αλληλογραφίας ή εξυπηρετεί πελάτες στις τοποθεσίες της. Αν θέλετε να προωθήσετε μια επωνυμία, ένα προϊόν, έναν οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα χωρίς διεύθυνση, δημιουργήστε μια σελίδα επωνυμίας και όχι τοπικής επιχείρησης.

I.  Προσθήκη ή διεκδίκηση επιχείρησης

Για να προσθέσετε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας στο Google, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε μια τοπική σελίδα Google+ (ή, αν υπάρχει ήδη, να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτή).

How to Add or Claim Your Business on Google

Learn how to sign up for Google My Business, and how to get the most out of this resource

Σε υπολογιστή
 1. Μεταβείτε στο Google My Business
  • Μόλις ξεκινήσατε με το Google My Business; Μην ανησυχείτε: το μόνο που χρειάζεστε είναι ένας λογαριασμός Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για το Gmail ή το Google+.
 2. Αναζητήστε την επιχείρησή σας χρησιμοποιώντας το όνομα και τη διεύθυνσή της.
  • Οι επωνυμίες, οι οργανισμοί ή οι καλλιτέχνες πρέπει να ακολουθήσουν αυτά τα βήματα.
 3. Αν η επιχείρησή σας δεν εμφανίζεται στο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Όχι, αυτές δεν είναι οι επιχειρήσεις μου ή Έχω καταχωρίσει σωστά την επιχείρηση. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ορισμένα στοιχεία σχετικά με την επιχείρησή σας. Φροντίστε να καταχωρίσετε την ακριβή, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και έναν αριθμό τηλεφώνου για απευθείας επικοινωνία με την επιχείρησή σας.
 4. Αφού συμπληρώσετε τις πληροφορίες της επιχείρησής σας, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.
Σε κινητό
 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://business.google.com, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης της κινητής συσκευής σας.
 2. Συνδεθείτε με το λογαριασμό Google που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση της επιχείρησής σας.
  • Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσθέτετε μια επιχείρηση στο Google, συνδεθείτε με το Λογαριασμό Google που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη διαχείριση της επιχείρησής σας και αγγίξτε το κουμπί Συνέχεια.
  • Αν έχετε προσθέσει ξανά κάποια επιχείρηση, αγγίξτε το εικονίδιο μενού  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το όνομα της επιχείρησης, για να δείτε μια λίστα με όλες τις σελίδες του λογαριασμού. Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας και επιλέξτε + Δημιουργία νέας επιχείρησης.
 3. Καταχωρίστε την επωνυμία και τις πληροφορίες της επιχείρησης και αποδεχτείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών. Αγγίξτε το κουμπί Συνέχεια μόλις είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια σελίδα Google+ για την επιχείρησή σας.
  • Ενδεχομένως να θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Google My Business από έναν υπολογιστή, για να χρησιμοποιήσετε πιο σύνθετες λειτουργίες επεξεργασίας, όπως είναι η προσθήκη περιοχών εξυπηρέτησης. Μάθετε περισσότερα
 4. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, για να επαληθεύσετε την επιχείρησή σας στον υπολογιστή ή μέσω της εφαρμογής για κινητά.

II.  Επαλήθευση επιχείρησης

Η διαδικασία επαλήθευσης διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες της επιχείρησής σας είναι ακριβείς και ότι μόνο εσείς, δηλαδή ο κάτοχος ή ο διαχειριστής της επιχείρησης, έχετε πρόσβαση σε αυτές. Ενδέχεται να σας ζητηθεί ένας ή περισσότεροι τύποι επαλήθευσης, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης που διαχειρίζεστε:

How to verify your business on Google

Learn about the different options for verifying your business on Google


Επαλήθευση μέσω ταχυδρομικής κάρτας

Θα στείλουμε μια ταχυδρομική κάρτα με έναν κωδικό επαλήθευσης στη διεύθυνση επιχείρησης που καταχωρίσατε. Διασφαλίστε ότι η διεύθυνση συμμορφώνεται με τις οδηγίες για την καταχώριση διεύθυνσης. Συνήθως οι ταχυδρομικές κάρτες φτάνουν εντός 5 ημερών.

Σε υπολογιστή

Αν επανέρχεστε για να επαληθεύσετε την επιχείρησή σας μετά τη δημιουργία της σελίδας σας, μεταβείτε στο Google My Business, επιλέξτε την επιχείρηση που θέλετε να επαληθεύσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση τώρα.

 1. Στην οθόνη αιτήματος ταχυδρομικής κάρτας, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνσή σας εμφανίζεται με ακρίβεια. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ένα Προαιρετικό όνομα επαφής, ώστε η ταχυδρομική κάρτα να φτάσει με ασφάλεια στα χέρια σας.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή ταχυδρομικής κάρτας
 3. Ελέγχετε την αλληλογραφία σας για την ταχυδρομική κάρτα. Θα πρέπει να φτάσει σε μία ή δύο εβδομάδες. 
 4. Όταν λάβετε την ταχυδρομική κάρτα, καταχωρίστε τον κωδικό επαλήθευσης στον πίνακα ελέγχου σας.

Λάβετε βοήθεια για κωδικούς επαλήθευσης που λείπουν ή έχουν χαθεί.

Σε κινητό

Αν επανέρχεστε για να πραγματοποιήσετε επαλήθευση, ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business. Επιλέξτε την επιχείρηση που θέλετε να επαληθεύσετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Δεν διαθέτω κωδικό.

 1. Στην οθόνη αιτήματος ταχυδρομικής κάρτας, βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνσή σας εμφανίζεται με ακρίβεια. 
 2. Αγγίξτε Αποστολή ταχυδρομικής κάρτας.
 3. Ελέγχετε την αλληλογραφία σας για την ταχυδρομική κάρτα. Θα πρέπει να φτάσει σε μία ή δύο εβδομάδες. 
 4. Αφού λάβετε την ταχυδρομική κάρτα, ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business.
 5. Επιλέξτε την επιχείρηση που θέλετε να επαληθεύσετε. 
 6. Αγγίξτε την επιλογή Εισαγωγή κωδικού, για να ολοκληρώσετε την επαλήθευση. Εναλλακτικά, αγγίξτε την επιλογή Δεν διαθέτω κωδικό, σε περίπτωση που δεν λάβατε ποτέ την ταχυδρομική κάρτα.
 7. Αφού καταχωρίσετε τον κωδικό επαλήθευσης, τα στοιχεία της επιχείρησής σας θα μπορούν να εμφανίζονται ζωντανά σε όλα τα Προϊόντα Google.
Επαλήθευση μέσω τηλεφώνου (διατίθεται για επιλεγμένες επιχειρήσεις)

Η επαλήθευση μέσω τηλεφώνου δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις επιχειρήσεις. Αν αυτή η επιλογή δεν εμφανίζεται, όταν επιχειρείτε να πραγματοποιήσετε επαλήθευση, υποβάλετε αίτημα για αποστολή ταχυδρομικής κάρτας, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.

Σε υπολογιστή

Αν επανέρχεστε για να επαληθεύσετε την επιχείρησή σας μετά τη δημιουργία της σελίδας σας, μεταβείτε στο Google My Business, επιλέξτε την επιχείρηση που θέλετε να επαληθεύσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση τώρα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε απευθείας στον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησής σας, για να λάβετε τον κωδικό επαλήθευσης.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαλήθευση μέσω τηλεφώνου, για να σταλεί ο κωδικός στο τηλέφωνό σας μέσω αυτοματοποιημένου μηνύματος.
 3. Καταχωρίστε τον κωδικό από το μήνυμα στον πίνακα ελέγχου.

Σε κινητό

Αν επανέρχεστε για να πραγματοποιήσετε επαλήθευση, ανοίξτε την εφαρμογή Google My Business ή μεταβείτε στη διεύθυνση https://business.google.com και επιλέξτε την επιχείρηση που θέλετε να επαληθεύσετε.

 1. Αγγίξτε την επιλογή Καλέστε με.
 2. Καταχωρίστε τον κωδικό από το μήνυμα και αγγίξτε το εικονίδιο με το βέλος Arrow icon.
 3. Αφού καταχωρίσετε τον κωδικό, οι πληροφορίες της επιχείρησής σας θα μπορούν να εμφανίζονται ζωντανά σε ολόκληρο το Google. 
 Στιγμιαία επαλήθευση (διατίθεται για επιλεγμένες επιχειρήσεις)

Η επαλήθευση για τη διαχείριση της επιχείρησής σας ενδέχεται να γίνει στιγμιαία, αν έχετε ήδη επαληθεύσει τον ιστότοπο της επιχείρησης με το Google Search Console.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο Google My Business με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε για να επαληθεύσετε τον ιστότοπό σας με το Search Console. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων ενδέχεται να μην είναι κατάλληλες για άμεση επαλήθευση.

Μαζική επαλήθευση (διατίθεται για επιχειρήσεις με 10+ τοποθεσίες)

Αν διαχειρίζεστε 10 ή περισσότερες τοποθεσίες για την ίδια επιχείρηση, ενδεχομένως μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική επαλήθευση, χρησιμοποιώντας τις Τοποθεσίες Google My Business. Μάθετε περισσότερα

Μετά την επαλήθευση ενδέχεται να εμφανιστεί ένα banner, μέσω του οποίου θα σας ζητείται να ελέγξετε τα στοιχεία σας και να πραγματοποιήσετε τυχόν τελικές αλλαγές. Κάντε κλικ στην επιλογή Ολοκλήρωση επεξεργασίας, όταν βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι ενημερωμένα.

Δεν θα είστε σε θέση να ενημερώσετε το όνομα της επιχείρησης, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επαλήθευσης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;