סקירה כללית של המדיניות של 'פרופיל העסק ב-Google'

כל תוכן שמוסיפים לפרופיל העסק צריך לייצג במדויק את המיקום הרלוונטי ולהתאים למדיניות ולהנחיות. אם נזהה הפרות של המדיניות, נבצע את הפעולות הנדרשות כדי למנוע את הצגת התוכן או כדי להגביל את הגישה לפרופיל או לחשבון של המוכר.

כל ההנחיות וסעיפי המדיניות בנוגע לפרופיל העסק ב-Google

במאמר הזה נפרט את כללי המדיניות העיקריים שלנו ונסביר על הבעיות הנפוצות ביותר שבהן מוֹכרים עשויים להיתקל, רק נציין שהמידע הזה הוא חלקי בלבד. כאן ניתן לקבל רשימה מלאה של הנחיות וכללי מדיניות בנוגע ל'פרופיל העסק ב-Google'.

הגבלות ואיסורים על פרסום תוכן

כל התכנים שמוסיפים לפרופיל העסק צריכים לעמוד בדרישות המדיניות של Google בנושא הגבלות ואיסורים על פרסום תוכן. כללי המדיניות האלה חלים על כל הפורמטים של התוכן, כולל ביקורות, תמונות וסרטונים. יכול להיות שלא נפרסם ב-Google פרופילים ותכנים שלא יעמדו בקריטריונים האלה.

הגבלות ברמת החשבון

מוכרים יכולים לאבד את הגישה לפרופיל העסק שלהם או שהגישה שלהם תוגבל מהסיבות הבאות:

חשבון Google לא מנוהל באופן תקין
אם חשבון Google לא מנוהל באופן תקין (למשל: אם הוא מושבת, מושעה או נמחק), המוכר צריך לפעול כדי לפתור את הבעיה לפני שיקבל שוב גישה לפרופיל העסק שלו.
פעילות החשבון ב'פרופיל העסק ב-Google' הוגבלה

אם מוֹכר חוזר ומפר את המדיניות של 'פרופיל העסק ב-Google', יכול להיות שנגביל את הגישה שלו לפרופיל העסק.

אם החשבון של המוֹכר יוגבל, כל הפרופילים העסקיים המשויכים לחשבון הזה יושעו.

כאשר חשבון מוגבל, תוכן שמנסים להוסיף מהחשבון הזה יידחה. צריך להפעיל מחדש את החשבון כדי שיהיה אפשר להחזיר בהצלחה תוכן שהוסר או להוסיף תוכן חדש לפרופיל.

השעיית הפרופיל בגלל הגבלת החשבון במוצר אחר של Google

במקרה שפרופיל עסק נוצר דרך חשבון שמשויך למוצר Google אחר מלבד 'פרופיל העסק ב-Google', אם החשבון המשויך למוצר האחר יוגבל אנחנו עשויים להשעות את פרופיל העסק.

במקרה שיש הגבלה על חשבון המשויך למוצר אחר מלבד 'פרופיל העסק ב-Google', תוכן שמנסים להוסיף לפרופיל העסק מהחשבון המוגבל עשוי להידחות. כדי שאפשר יהיה להפעיל מחדש את פרופיל העסק, צריך קודם להפעיל מחדש את החשבון של המוצר האחר.

דרישות הסף

Google הגדירה את ההגבלות והדרישות הבאות לגבי פרופילים עסקיים:

עסקים שלא עומדים בדרישות

רק עסקים שלקוחות יכולים להגיע אליהם פיזית ולקבל שירות פנים-אל-פנים במהלך שעות הפעילות שצוינו עומדים בדרישות ליצירת פרופיל עסק ב-Google.

לדוגמה, העסקים הבאים לא עומדים בדרישות ליצירת פרופיל עסק:

  • פגישה, שירות או שיעור שמתקיימים לאורך זמן במיקום שלא בבעלותכם או שאין לכם רשות לייצג.
  • סוכנויות או חברות ליצירת לידים.
  • מותגים, ארגונים, אומנים ועסקים אחרים שפועלים רק באינטרנט.
  • נכסים להשכרה או למכירה, כמו בתי נופש, בתים לדוגמה או דירות ריקות.

מידע נוסף לגבי דרישות הסף זמין במאמר עמידה של עסקים בדרישות והבעלות על העסק.

העסק לא קיים

כדי שהנתונים ב-Google יהיו מדויקים ככל האפשר, Google משתמשת במידע ממקורות שונים, כמו דיווחי משתמשים ותוכן ברישיון.

אם נגיע למסקנה שהעסק שלכם לא קיים במיקום שציינתם, Google תשבית את הפרופיל.

כתובת תא דואר
עסקים שהכתובת שלהם היא תא דואר לא מורשים ליצור פרופיל ב'פרופיל העסק ב-Google'. אנחנו נשעה את הפרופיל של מוכרים שציינו תא דואר בתור כתובת העסק שלהם.

בעלות

כמה בעיות שקשורות לבעלות על פרופיל העסק הן:

גישה לא מורשית לפרופיל
אם נקבע שמוכר אחר הוא הבעלים המורשים של פרופיל עסק מסוים, הגישה למשתמשים לא מורשים אחרים תבוטל.
בעלים לא פעילים
אנחנו עשויים לבטל את הגישה של מוכרים שלא נכנסים לפרופיל העסק שלהם במשך תקופות זמן ארוכות, ולהסיר תכנים אחרי שנשלח אזהרה הולמת.

הגבלות על פרסום תוכן

אם בפרופיל מסוים משתמשים מוסיפים בעקביות תוכן מזיק, לא מועיל או לא קשור לנושא, או תוכן שמפר באופן כלשהו את המדיניות של Google, אנחנו עשויים להגביל או להשעות תוכן שנוצר על ידי משתמשים בפרופיל הזה. דוגמה לכך היא סדרה של ביקורות גרועות על עסק מסיבות שלא קשורות לעסק עצמו. מידע נוסף בנושא הגבלות על פרסום תוכן

סיבות אפשריות לדחיית תוכן שנשלח

תוכן שמנסים להוסיף לפרופיל העסק עשוי להידחות מכמה סיבות.

הפרופיל נמחק
Google עשויה לדחות תכנים וערעורים אם הפרופיל המשויך נמחק על ידי אחד המשתמשים שיש להם גישה לפרופיל לפני ש-Google בודקת או מפרסמת את התוכן.
הפרופיל מושבת

Google עשויה לדחות תכנים וערעורים אם הפרופיל המשויך מושבת לפני ש-Google בודקת או מפרסמת את התוכן.

כדי שהתוכן יתווסף לפרופיל בהצלחה, צריך קודם להפעיל מחדש את הפרופיל המושבת.

איך לתקן פרופילים של עסקים שהושבתו

הפרופיל מושעה

Google עשויה לדחות תכנים וערעורים אם הפרופיל המשויך מושעה לפני ש-Google בודקת או מפרסמת את התוכן.

כדי שהתוכן יתווסף לפרופיל בהצלחה, צריך קודם להפעיל מחדש את הפרופיל המושעה.

איך לתקן פרופילים של עסקים שהושעו

נדרש אימות

כדי לעדכן את שם העסק ופרטים אחרים ב-Google, צריך קודם לאמת את העסק. Google עשויה לדחות תוכן שמנסים להוסיף לפרופילים שלא אומתו.

לקבלת הנחיות נוספות לאימות, צריך לפעול לפי השלבים האלה.

סיבות אחרות לכך שאי אפשר לפרסם תוכן או לכך שערעורים נדחים

לפעמים תוכן שנשלח לא מתפרסם מסיבות שלא קשורות למדיניות. למשל:

פרופיל או תוכן שפורסמו, נערכו או נמחקו
במקרים מסוימים, תכנים שמוֹכרים מנסים להוסיף לא מתווספים כי Google כבר קיבלה את התוכן. לדוגמה: אם תנסו להוסיף את אותה תמונה או את אותו מספר טלפון יותר מפעם אחת.
Google גם עשויה לדחות ערעורים כאשר לא ניתן לקבל החלטה לגבי הערעור כי התוכן שאליו הוא מתייחס כבר פורסם, נמחק או נערך.
שגיאה בשליחה
קרתה שגיאה במהלך עיבוד התוכן. אפשר לנסות שוב מאוחר יותר או לפנות לצוות התמיכה של 'פרופיל העסק ב-Google'.

מקורות מידע שקשורים לנושא

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי