Τα προφίλ επισημάνθηκαν ως διπλότυπα

Αυτό το άρθρο αφορά τα Επιχειρηματικά προφίλ που δεν βρίσκονται στους Χάρτες, επειδή έχουν επισημανθεί ως διπλότυπα ή ως αντίγραφο άλλου προφίλ. Αν η ίδια επιχείρηση εμφανίζεται δύο φορές στους Χάρτες, μεταβείτε στην ενότητα Πώς να συγχωνεύσετε διπλότυπα Επιχειρηματικά προφίλ.

Διόρθωση διένεξης κατόχων

Τα προφίλ επισημαίνονται ως διπλότυπα όταν υπάρχει ήδη προφίλ που έχει επαληθευτεί για την ίδια επιχείρηση στο Google. Για να διαχειριστείτε το Επιχειρηματικό προφίλ κάποιου άλλου χρήστη, μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση.

  1. Στην Αναζήτηση ή στους Χάρτες Google, βρείτε την επιχείρησή σας
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Αίτημα πρόσβασης
  3. Συμπληρώστε τη φόρμα.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή.

Καταλληλότητα για 2 προφίλ στην ίδια διεύθυνση

Μπορείτε να έχετε 2 ή περισσότερα Επιχειρηματικά προφίλ στην ίδια διεύθυνση, αν:

  • Πρόκειται για ξεχωριστές επιχειρήσεις.
  • Και οι δύο είναι κατάλληλες για Επιχειρηματικά προφίλ Google.

Για συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα και τις επιχειρήσεις με τμήματα, μεταβείτε στις Οδηγίες για την εκπροσώπηση της επιχείρησής σας στο Google.

Διαγραφή διπλότυπου προφίλ από τον λογαριασμό σας

Σημαντικό: Αν σας ανήκουν και τα δύο προφίλ, διατηρήστε το επαληθευμένο προφίλ.

Δεν χρειάζεται να καταργήσετε ένα διπλότυπο προφίλ. Δεν εμφανίζεται στους Χάρτες. Αν θέλετε να εκκαθαρίσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να καταργήσετε ένα ή περισσότερα Επιχειρηματικά προφίλ από τον λογαριασμό σας.

Αναφορά επιχείρησης που επισημάνθηκε εσφαλμένα ως διπλότυπη

Αν συγχωνεύτηκαν 2 Επιχειρηματικά προφίλ, τα οποία είναι δύο ξεχωριστές και κατάλληλες επιχειρήσεις, επικοινωνήστε με την υποστήριξη, για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για τη διπλότυπη κατάσταση.

Για να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για διπλότυπη κατάσταση, και οι δύο επιχειρήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες και διαφορετικές η μία από την άλλη. Αν εξυπηρετείτε πελάτες στην τοποθεσία σας, θα σας ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία μόνιμης σήμανσης που δείχνουν με σαφήνεια και τις δύο επιχειρήσεις.

Γιατί τα προφίλ επισημαίνονται ως διπλότυπα

Θα πρέπει να υπάρχει μόνο ένα προφίλ ανά επιχείρηση. Αν οι επιχειρήσεις σας προσφέρουν πολλές υπηρεσίες: 

Για να αποφύγετε την επισήμανση του προφίλ σας ως διπλότυπου: 

  • Βεβαιωθείτε ότι είναι διαφορετικό από άλλα Επιχειρηματικά προφίλ που σας ανήκουν.
  • Μην δημιουργείτε προφίλ που υπάρχουν ήδη στους Χάρτες.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού