Policyer för foton och videor

Senast uppdaterat: 10 maj 2021

Följande policyer bidrar till att publicerade foton och videor ger kunderna en positiv upplevelse.

Du ansvarar för att de publicerade bilderna följer alla tillämpliga lagar och regler.

Dessa policyer kan komma att ändras när som helst. Besök därför den här sidan regelbundet. Vi meddelar sådana ändringar om så krävs enligt gällande lag.

Orelaterat/irrelevant innehåll

När en person publicerar ett foto eller en video på uppdrag av ett företag ska det publicerade innehållet vara relevant för företaget och ge kunderna en tydligare bild av företaget. Foton eller videor som inte är relevanta för företaget eller som inte har tydlig koppling till verksamheten tillåts inte. Se riktlinjerna för att representera ditt företag på Google.

Google My Business är inte avsett att vara ett forum för allmänna politiska och sociala kommentarer eller personliga åsikter. Foton eller videor som inte uppfyller kraven tas bort.

Spam

Publicerade foton eller videor får inte vilseleda dina kunder. Innehållet ska vara öppet och ärligt om informationen som presenteras.

Exempel på vad som inte är tillåtet:

 • automatiska eller störande foton eller videor, som suddiga bilder, bilder och videor av låg kvalitet eller där motivet inte kan identifieras
 • bilder, videor eller länkar som påverkar läsarens uppmärksamhet negativt
 • bilder eller videor med överlagrade telefonnummer eller varumärken som vilseleder användarna
 • länkar till skadlig programvara, virus eller andra skadliga program
 • länkar till webbplatser som inte är relevanta för verksamheten
 • bedrägerier med nätfiske.

Stötande

Denna tjänst tillåter inte foton och videor som

 • innehåller trakasserande, mobbande eller hatiskt material.
  • Foton eller videor får inte användas för att trakassera eller mobba enskilda personer, inräknat direkta fysiska hot eller avslöjanden av privat information som kan användas för att förmedla underförstådda hot.
  • Text, bilder, videor eller länkar får inte innehålla rasistiska eller nedsättande tillmälen om grupper som är baserade på etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, kön, ålder, veteranstatus, sexuell läggning eller nationalitet (skyddade grupper). 
  • Det publicerade fotot eller videon får inte förespråka hat eller våld mot enskilda eller skyddade grupper.
 • är nedsättande om en person, plats eller sak, eller som gör läsaren eller lyssnaren upprörd eller arg
 • innehåller obscent eller stötande språk eller gester samt svordomar
 • förespråkar eller uppmuntrar till våld eller som på ett grafiskt sätt avbildar skador, misshandel av människor eller djur eller våldsamma handlingar
  • Inte heller foton eller videor som sannolikt chockerar eller väcker avsky är tillåtet.
 • är sexuellt provokativa eller explicita
  • Foton och videor som publiceras via tjänsten får inte innehålla nakenhet eller sexuella handlingar.
  • Foton och videor får inte innehålla svordomar eller grovt språk, slanguttryck som är stötande eller har sexuell natur, ord som är vanliga signaler för pedofili, innehåll som stödjer pedofili, tidelag, sexuellt våld eller innehåll som marknadsför eskorttjänster eller andra tjänster som kan tolkas som sexuella handlingar mot ersättning. Det är inte tillåtet att länka till barnförbjudet innehåll.

Integritet

Google-användarnas integritet är mycket viktig för oss. Du får gärna bidra med foton och videor som visar upp din värld, men det är viktigt att du gör det på ett sätt som respekterar andra personers integritet.

Vi tillåter inte foton och videor med privat eller konfidentiell information, till exempel:

 • personlig ekonomisk information
 • personlig hälsoinformation
 • identitetshandlingar utfärdade av myndigheter
 • kontaktuppgifter som är länkade eller kopplade till ett namn
 • känsliga uppgifter eller bilder
 • utskrifter eller länkar som innehåller personliga uppgifter

Publicera inte foton eller videor tagna i områden där fotografering inte är tillåten. Foton och videor från privata platser och platser som inte är offentliga bör inte publiceras utan ägarens samtycke.

Var en god medmänniska och publicera inte foton eller videor där andra personer kan identifieras utan deras tillstånd. Detta är särskilt viktigt på känsliga platser där det är sannolikt att andra personer motsätter sig att du publicerar bilder på dem.

Endast oavsiktliga bilder på reglerade varor är tillåtna.

 • Tillåtet innehåll (oavsiktlig avbildning): video från din restaurang där det i bakgrunden syns några gäster som dricker ett glas vin
 • Inte tillåtet innehåll: video som enbart handlar om alkoholhaltiga drycker och där alkohol är videons huvudsakliga fokus

Du kan rapportera övriga integritetsrelaterade förfrågningar som inte gäller punkterna i detta avsnitt på fliken Upphovsrätt eller andra juridiska problem i funktionen Rapportera ett problem.

Reglerat eller olagligt innehåll

Förbjudet innehåll

Vi tillåter inte foton eller videor som är relaterade till reglerade varor och tjänster, däribland alkohol, tobaksprodukter, hasardspel, finansiella tjänster, läkemedel och icke godkända kosttillskott samt hälso- och medicintekniska produkter.
Foton eller videor som är relaterade till farliga och olagliga produkter, tjänster eller aktiviteter som orsakar sakskador eller personskador är inte tillåtet. Exempel: droger, vapen, fyrverkerier och anvisningar för framställning av sprängmedel samt detaljerade anvisningar för eller annan uppmuntran till olaglig aktivitet som leder till fysisk skada

Utnyttjande av barn

Det är inte tillåtet att ladda upp eller dela innehåll där barn utnyttjas på något sätt. Detta inbegriper allt innehåll som visar sexuellt utnyttjande av barn (även tecknade bilder) och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt. Vi tar bort sådant innehåll och vidtar lämpliga åtgärder, som att inaktivera konton och rapportera ärendet till National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) och rättsvårdande myndigheter.

Terroristinnehåll

Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att använda denna tjänst i något syfte, inklusive rekrytering. Foton eller videor kopplade till terrorism är också strängt förbjudna, till exempel innehåll som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker. Om ett företag lägger upp innehåll som är relaterat till terrorism i pedagogiskt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt syfte är det viktigt att man ger tillräckligt med information så att tittarna förstår sammanhanget. 

Eskalering av hot

Vi tillåter inte foton eller videor som innehåller allvarliga, specifika och överhängande hot mot andra personer eller mot den som lägger upp bilderna.

Felaktig framställning och vilseledande påståenden

Du får inte utge dig för att vara någon organisation eller individ. Du får inte göra falska påståenden om din identitet eller dina kvalifikationer, till exempel på falska grunder hävda att du är auktoriserad företrädare för ett företag. Se riktlinjerna för att representera ditt företag på Google.

Uppge inte felaktig information som utelämnar eller förvillar kunderna om hur de kommer att faktureras eller debiteras.

Allmänt

Vi tillåter inte foton eller videor som täcker nyheter relaterade till covid-19, eftersom de kan sprida falska nyheter. Lägg inte upp foton eller videor som skapar lidande eller drar nytta av svåra situationer via affärsmässiga fördelar eller marknadsföring för det egna företaget i samband med covid-19.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99729
false