Zasady dotyczące zdjęć i filmów

Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2021 r.

Poniższy zbiór zasad pomoże Ci zadbać o komfort klientów przeglądających opublikowane zdjęcia i filmy.

Odpowiadasz za to, aby publikowane treści wizualne były zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Podane tu zasady mogą się zmieniać, dlatego warto regularnie odwiedzać tę stronę. Powiadomimy Cię o takich zmianach, jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.

Nie na temat lub nieistotne

Gdy autor publikuje w imieniu firmy zdjęcia lub filmy, powinny one być związane z jej działalnością i zawierać informacje na jej temat. Zdjęcia i filmy niezwiązane lub niejasno powiązane z firmą są niedozwolone. Zapoznaj się ze wskazówkami na temat umieszczania w Google informacji o firmie

Usługa Google Moja Firma nie jest przeznaczona do publikowania ogólnych komentarzy na tematy społeczne, polityczne ani osobiste. Zdjęcia i filmy, które nie spełniają tych kryteriów, zostaną usunięte.

Spam

Publikowane zdjęcia ani filmy nie mogą wprowadzać klientów w błąd. Podawane informacje powinny być rzetelne i prawdziwe.

Przykłady niedozwolonych treści:

 • zdjęcia i filmy, które są generowane automatycznie lub rozpraszające (np. zdjęcia lub filmy nieostre bądź o słabej jakości albo mające nierozpoznawalną zawartość);
 • zdjęcia, filmy lub linki, które rozpraszają uwagę czytelnika;
 • zdjęcia lub filmy z nałożonymi numerami telefonów bądź markami, które wprowadzają użytkowników w błąd;
 • linki do złośliwego oprogramowania, wirusów i innych szkodliwych aplikacji;
 • linki do stron niepowiązanych z firmą;
 • treści, które prowadzą do wyłudzania informacji.

Nieodpowiednie

W tej usłudze nie można dodawać zdjęć lub filmów, które:

 • Zawierają treści nękające, dręczące lub szerzące nienawiść.
  • Zdjęcie lub film nie mogą być wykorzystywane do nękania lub dręczenia osób. Nie mogą m.in. zawierać bezpośrednich gróźb użycia przemocy fizycznej, a także udostępniać prywatnych informacji, które mogłyby umożliwić realizację takich gróźb.
  • Tekst, obrazy, filmy i linki nie mogą zawierać wyzwisk ani pogardliwych epitetów związanych z pochodzeniem etnicznym, rasą, religią, niepełnosprawnością, płcią, wiekiem, statusem weterana, orientacją seksualną lub narodowością („grupami chronionymi”).
  • Opublikowane zdjęcie lub film nie może promować nienawiści ani nakłaniać do przemocy wobec osób lub grup chronionych.
 • Zawierają treści, które ubliżają osobom, miejscom lub rzeczom albo mogą z dużym prawdopodobieństwem wywołać u odbiorcy złość albo smutek.
 • Zawierają nieprzyzwoity, wulgarny lub obraźliwy język albo takie gesty.
 • Promują przemoc lub zachęcają do przemocy albo przedstawiają w sposób drastyczny obrażenia, znęcanie się nad ludźmi lub zwierzętami oraz akty przemocy.
  • Niedozwolone są także zdjęcia i filmy, które mogą szokować lub wywoływać obrzydzenie.
 • Mają podtekst seksualny lub mają charakter jednoznacznie seksualny.
  • Zdjęcia i filmy publikowane w tej usłudze nie mogą przedstawiać nagości ani aktów seksualnych.
  • Zdjęcia ani filmy nie mogą zawierać wulgaryzmów, obraźliwych lub nacechowanych erotycznie wyrażeń slangowych ani wyrażeń, które nawiązują do pedofilii. Nie mogą też promować pedofilii, zoofilii, przemocy seksualnej ani usług towarzyskich lub innych usług, które można uznać za wykonywanie usług seksualnych za pieniądze. Linki do treści dla dorosłych są niedozwolone.

Prywatność

Prywatność użytkowników Google jest dla nas niezwykle ważna. Zachęcamy do przesyłania zdjęć i filmów, które obrazują rzeczywistość, jednak należy to robić tak, aby uszanować prywatność innych osób.

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów zawierających prywatne lub poufne informacje, takie jak:

 • prywatne dane finansowe;
 • osobiste informacje na temat stanu zdrowia;
 • dokumenty tożsamości wydane przez organ państwowy;
 • dane kontaktowe powiązane z imieniem i nazwiskiem,
 • nagrania lub zdjęcia z treściami wrażliwymi,
 • teksty transkrybowane lub linki do stron, które zawierają dane osobowe.

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów z miejsc objętych zakazem fotografowania. Zdjęcia i filmy z miejsc będących prywatną własnością lub miejsc publicznie niedostępnych nie mogą być publikowane bez zgody właściciela.

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów bez uzyskania zgody osób, które można na nich zidentyfikować. Jest to ważne zwłaszcza w odniesieniu do miejsc, w których przypadku przebywające tam osoby mogą się sprzeciwiać upublicznianiu ich wizerunku.

Dopuszcza się tylko przypadkowe ujęcia towarów objętych regulacjami.

 • Dozwolona treść (przypadkowe ujęcie): film przedstawiający Twoją restaurację z pijącymi wino klientami w tle.
 • Niedozwolona treść: film w całości poświęcony napojom alkoholowym (alkohol stanowi główny motyw filmu).

Wszelkie inne roszczenia związane z ochroną prywatności, które nie zostały wymienione w tej sekcji, możesz zgłosić, klikając kolejno „Zgłoś problem” i „Naruszenie praw autorskich lub inne kwestie prawne”.

Objęte regulacjami lub nielegalne

Niedozwolona treść

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów związanych z produktami i usługami objętymi regulacjami. Dotyczy to m.in. zdjęć i filmów związanych z alkoholem, produktami tytoniowymi, hazardem, usługami finansowymi, farmaceutykami i niezatwierdzonymi suplementami lub urządzeniami zdrowotnymi i medycznymi.
Nie wolno zamieszczać zdjęć ani filmów związanych ze sprzedażą niebezpiecznych i nielegalnych produktów lub usług, a także związanych z czynnościami, które mogą powodować szkodę, wyrządzać krzywdę lub ranić. Zakazem objęte są m.in. narkotyki, broń, fajerwerki i instrukcje tworzenia materiałów wybuchowych oraz szczegółowe instrukcje dotyczące czynności kryminalnych, które mogą prowadzić do wyrządzenia krzywdy, a także nawoływanie do podjęcia takich czynności.

Wykorzystywanie dzieci

Nie wolno przesyłać ani udostępniać zdjęć ani filmów przedstawiających wykorzystywanie dzieci. Obejmuje to wszystkie materiały wizualne związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci (w tym rysunki) i wszelkie treści przedstawiające dzieci w kontekście seksualnym. Takie treści wizualne będą usuwane. Podejmiemy też stosowne działania obejmujące m.in. usunięcie konta oraz zawiadomienie właściwych organizacji, a także zastosowanie środków prawnych.

Treści związane z terroryzmem

Nie zezwalamy organizacjom terrorystycznym na korzystanie z tej usługi w żadnym celu, w tym do prowadzenia rekrutacji. Usuwamy też zdjęcia i filmy związane z terroryzmem, np. materiały promujące akty terroru, podżegające do przemocy lub pochwalające ataki terrorystyczne. Jeśli firma publikuje treści związane z terroryzmem w celach edukacyjnych, dokumentalnych, naukowych lub artystycznych, musi podać odpowiednie informacje, które pomogą odbiorcom zrozumieć ich kontekst.

Szerzenie gróźb

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów, które zawierają poważne, konkretne i bezpośrednie groźby skierowane do innej osoby lub do osoby widocznej na tych zdjęciach bądź filmach.

Przedstawianie nieprawdziwych informacji i wprowadzanie w błąd

Nie podszywaj się pod inne firmy lub osoby. Nie składaj fałszywych oświadczeń dotyczących swojej tożsamości lub kwalifikacji, takich jak fałszywe twierdzenie, że jesteś upoważnionym przedstawicielem firmy. Zapoznaj się ze wskazówkami na temat umieszczania w Google informacji o firmie

Nie podawaj niezgodnych z prawdą informacji, które pomijają bądź zniekształcają sposób fakturowania lub naliczania płatności.

Ogólne

Nie wolno publikować zdjęć ani filmów zawierających informacje na temat pandemii COVID-19, ponieważ mogą one rozpowszechniać fałszywe wiadomości. Poza tym nie wolno przesyłać zdjęć ani filmów, które wywołują przygnębienie albo ukazują czerpanie korzyści z trudnych sytuacji wywołanych przez pandemię COVID-19 poprzez uzyskiwanie dzięki nim przewagi rynkowej lub rozgłosu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99729
false