Darbo valandų nustatymas arba uždarymo pažymėjimas

Jei norite suteikti klientams naujausios informacijos, galite atnaujinti įprastą įmonės darbo laiką arba uždarymo pratęsimą įmonės profilyje „Google“. 

Jei įmonė ar bet kuri iš jos buveinių uždaroma, galite pasirinkti, ar uždaroma visam laikui, ar laikinai. Be to, galite lengvai iš naujo atidaryti įmonę, kuri pažymėta kaip uždaryta.

Svarbu: įmonės, teikiančios atsiėmimo ar pristatymo paslaugas, neturėtų žymėti, kad įmonė laikinai uždaryta, kitaip šios paslaugos nebus rodomos sistemoje „Google“.

Svarbu: Paieškoje ir Žemėlapiuose negalite tvarkyti įmonės, pažymėtos kaip „Uždaryta visam laikui“. Iš naujo atidaryti įmonę reikia per „Google“ mano verslo paskyrą kompiuteryje.

Darbo valandų nustatymas

Pridėkite įprastą darbo laiką, kuriuo įmonė dirba įprastą savaitę.

Sužinokite daugiau apie darbo laiko gaires.

Įprastų darbo valandų nustatymas naudojant Paiešką
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudojote prisiregistruodami naudoti „Google“ mano verslą.
 2. Jei norite rasti savo įmonės profilį, sistemoje „Google“ ieškokite tikslaus įmonės pavadinimo. Taip pat galite ieškoti pagal užklausą „mano verslas“.
 3. Jei norite atidaryti įmonės profilį: puslapio viršuje spustelėkite Redaguoti profilį tada Įmonės informacija.
 4. Beveik viršuje pasirinkite skirtuką „Valandos“. 
 5. Skiltyje „Darbo valandos“ spustelėkite Darbo valandos. Tada pasirinkite „Atidaryta nurodant įprastas darbo valandas“. 
  • Jei nenorite, kad darbo valandos būtų rodomos profilyje, pasirinkite „Atidaryta nenurodant įprastų darbo valandų“, tada spustelėkite Išsaugoti.
 6. Šalia kiekvienos savaitės dienos, kurią įmonė dirba, pažymėkite laukelį.
 7. Jei norite nustatyti darbo valandas, naudokite išskleidžiamuosius meniu.
 8. Nustatę darbo valandas spustelėkite Išsaugoti.
Įprastų darbo valandų nustatymas „Google“ mano versle
 1. Prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
  • Jei turite kelias įmones, atidarykite tą, kurią norite tvarkyti.
 2. Kairiajame meniu spustelėkite Informacija.
 3. Šalia „Pridėti darbo laiką“ arba šiuo metu nustatyto darbo laiko spustelėkite „Darbo laikas“ Hours.
 4. Įjunkite kiekvieną savaitės dieną, kurią įmonė dirba.
 5. Šalia kiekvienos savaitės dienos, kurią įmonė dirba:
  1. spustelėkite Atidaroma ir pasirinkite atidarymo laiką;
  2. spustelėkite Uždaroma ir pasirinkite uždarymo laiką.
 6. Nustatę darbo laiką spustelėkite Taikyti.
Darbo valandų pertraukų nustatymas

Jei norite nurodyti darbo valandų pertrauką, sukurkite du tos pačios dienos įrašus nurodydami skirtingą laiką.

Pvz., jei šeštadieniais įmonė atidaryta nuo 9.00 val. iki 14.00 val., uždaryta nuo 14.00 val. iki 17.00 val, tada vėl atidaryta nuo 17.00 val. iki 22.00 val., atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite Šeštadienis.
 2. Šalia „Šeštadienis“ spustelėkite Atidaroma tada 9.00.
 3. Šalia „Šeštadienis“ spustelėkite Uždaroma tada 14.00.
 4. Spustelėkite arba Pridėti darbo laiką.
 5. Šalia „Šeštadienis“ spustelėkite Atidaroma tada 17.00.
 6. Šalia „Šeštadienis“ spustelėkite Uždaroma tada 22.00.
 7. Spustelėkite Išsaugoti arba Taikyti.
Visą parą atidarytos įmonės darbo valandų nustatymas
 1. Šalia kiekvienos savaitės dienos, kurią įmonė dirba, spustelėkite Atidaromatada 24 valandos.
 2. Spustelėkite Išsaugoti arba Taikyti.

Įmonės žymėjimas kaip laikinai arba visam laikui uždarytos

Atnaujinkite įmonės profilį, kad „Google“ žemėlapiuose ir Paieškoje jis būtų rodomas kaip „Laikinai uždarytas“ arba „Uždarytas visam laikui“.

Patarimas: jei įmonė bus laikinai uždaryta ilgiau nei septynias dienas arba jei tai sezoninė įmonė, kuri uždaroma ne sezono metu, pažymėkite ją kaip „Laikinai uždarytą“.

Vienos įmonės žymėjimas kaip uždarytos
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
  • Jei turite kelias įmones, pasirinkite tą, kurią norite uždaryti.
 2. Kairiajame meniu spustelėkite Informacija.
 3. Dešinėje užveskite pelės žymeklį ant skilties „Šios įmonės uždarymas sistemoje „Google“.
  • Jei norite išskleisti šią skiltį, gali reikėti spustelėti rodyklę.
 4. Pasirinkite Žymėti kaip laikinai uždarytą arba Žymėti kaip uždarytą visam laikui tada Uždaryti įmonę.
Kelių įmonių žymėjimas kaip uždarytų
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
 2. Įmonių sąraše pasirinkite visas įmones, kurias norite pažymėti kaip „Laikinai uždarytas“ arba „Uždarytas visam laikui“.
 3. Viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite Veiksmai. Tada pasirinkite Žymėti kaip laikinai uždarytą arba Žymėti kaip uždarytą visam laikui.
 4. Dialogo lange pasirinkite Žymėti kaip laikinai uždarytą arba Žymėti kaip uždarytą visam laikui.
Įmonės uždarymas naudojant Paiešką
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ paskyros, kurią naudojote prisiregistruodami naudoti „Google“ mano verslą.
 2. Jei norite rasti savo įmonės profilį, sistemoje „Google“ ieškokite tikslaus įmonės pavadinimo. Taip pat galite ieškoti pagal užklausą „mano verslas“.
 3. Jei norite atidaryti įmonės profilį: puslapio viršuje spustelėkite Redaguoti profilį tada Įmonės informacija.
 4. Beveik viršuje pasirinkite skirtuką „Valandos“. 
 5. Skiltyje „Darbo valandos“ spustelėkite Darbo valandos.
 6. Pasirinkite įmonės uždarymo tipą.
 7. Spustelėkite Išsaugoti arba Taikyti.

Įmonės atidarymas iš naujo

Svarbu: jei įmonė buvo pažymėta kaip uždaryta visam laikui, nes buvo pakeista buveinė ar pavadinimas, įmonės iš naujo neatidarykite. Geriau pridėkite naują įmonę.

Kai iš naujo atidarote įmonę, jūsų profilis „Google“ žemėlapiuose ir Paieškoje nebežymimas kaip laikinai arba visam laikui uždarytas.

Vienos įmonės žymėjimas kaip atidarytos
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
  • Jei turite kelias įmones, pasirinkite tą, kurią norite vėl atidaryti.
 2. Kairiajame meniu spustelėkite Informacija.
 3. Dešinėje užveskite pelės žymeklį ant skilties „Šios įmonės atidarymas iš naujo sistemoje „Google“.
  • Jei norite išskleisti šią skiltį, gali reikėti spustelėti rodyklę.
 4. Pasirinkite Žymėti kaip atidarytą.
Kelių įmonių žymėjimas kaip atidarytų
 1. Kompiuteryje prisijunkite prie „Google“ mano verslo.
 2. Buveinių sąraše pasirinkite buveines, kurias norite pažymėti kaip „Atidarytas“.
 3. Netoli įrankių juostos viršaus spustelėkite Veiksmai tada Atidaryti.
 4. Dialogo lange spustelėkite Žymėti kaip atidarytą.

Pranešta, kad jūsų įmonė uždaryta

Jei „Google“ sulaukia žinių, kad buveinė laikinai uždaryta, galite gauti el. paštu pranešimą. 

Patarimas: jei kuri nors iš jūsų įmonių per klaidą pažymėta kaip uždaryta visam laikui, galite iš naujo atidaryti buveinę.

Laikinų įmonės pakeitimų gairės

Kada pažymėti, kad įmonė laikinai uždaryta

Pažymėjus įmonę kaip laikinai uždarytą, pagal įmonės pavadinimą ją radę klientai supras, kad įmonė laikinai uždaryta. Taip galima išvengti atvejų, kai žmonės asmeniškai apsilanko įmonėje ir nusivilia sužinoję, kad ji uždaryta.

Žymą „Laikinai uždaryta“ naudokite, jei įmonė:

 • bus uždaryta septynias ar daugiau dienų iš eilės;
 • bus uždaryta nežinomą laikotarpį.

Įmonių, kurios yra laikinai uždarytos, reitingas gali būti žemesnis nei atidarytų įmonių teikiant plačios atitikties užklausas. Šis reitingas netaikomas teikiant konkretesnes užklausas, įskaitant konkrečios įmonės užklausas arba užklausas, kai daug atitinkančių įmonių yra laikinai uždarytos.

Patarimas: jei įmonė bus uždaryta šešias dienas ar trumpiau, nustatykite išimtinį darbo laiką.

Kada naudoti parinktis „Išimtinis darbo laikas“ ir „Daugiau darbo valandų“

Informuokite klientus apie darbo valandų pakeitimus arba kada pasiekiamos tam tikros paslaugos.

Nustatykite išimtinį darbo laiką tomis dienomis, kai darbo laikas nėra įprastas, pvz., švenčių ar konkrečių renginių dienomis. Turite nustatyti išimtinį darbo laiką, kai įmonė:

 • laikinai pakoreguoja darbo laiką;
 • yra uždaryta šešias dienas iš eilės arba trumpiau.

Nustatykite „Daugiau valandų“ įmonėms, kurios teikia konkrečias paslaugas skirtingu laiku, pvz., siūlo senjorų valandas arba pristatymo ir išsinešimo laiką.

Pakeitus darbo valandas, įmonės profilyje rodoma atnaujinta informacija

Kai atnaujinsite darbo laiką arba iš naujo atidarysite įmonę, klientai ras toliau nurodytus dalykus.

 • Įmonės profilyje: pranešimą apie naujausią atnaujinimą. 
 • Profilio skirtuke „Naujiniai“ mobiliuosiuose įrenginiuose: įrašą, kad pakeitėte darbo laiką.

Norėdami pateikti daugiau informacijos apie atnaujintą darbo laiką, redaguokite įrašą.

Jei norite pašalinti pranešimą ir įrašą apie darbo laiko atnaujinimą, ištrinkite susijusį įrašą iš „Google“ mano verslo.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
99729
false