Κατανοήστε τις κριτικές που λείπουν και τις κριτικές που παρουσιάζουν καθυστέρηση

Ανακαλύψτε γιατί λείπει κάποια κριτική

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους οι αξιολογήσεις ενδέχεται να καταργηθούν από τη σελίδα. Συνήθως, οι αξιολογήσεις που λείπουν καταργούνται για παραβάσεις πολιτικής, όπως ανεπιθύμητο ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

Δεν γίνεται επαναφορά αξιολογήσεων που έχουν καταργηθεί λόγω παραβάσεων πολιτικής. Με αυτά τα μέτρα κατάργησης, διασφαλίζεται ότι οι αξιολογήσεις που εμφανίζονται στα προϊόντα Google είναι σχετικές, χρήσιμες και αξιόπιστες. Μάθετε σχετικά με το απαγορευμένο περιεχόμενο και το περιεχόμενο που υπόκειται σε περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις αξιολογήσεις.

Ορισμένες αξιολογήσεις ενδέχεται να καταργηθούν από ένα Επιχειρηματικό προφίλ μετά από επαναφορά. Αν χάσετε αξιολογήσεις μετά από αναστολή και, στη συνέχεια, επαναφορά του προφίλ σας, επικοινωνήστε με την υποστήριξη για βοήθεια.

Συμβουλή: Αν ορίσετε μια μελλοντική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας για την επιχείρησή σας, τυχόν αξιολογήσεις που θα υποβληθούν πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα καταργηθούν.

Ανακαλύψτε γιατί καθυστερεί η εμφάνιση της κριτικής σας

Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εμφανιστεί μια συγκεκριμένη αξιολόγηση σε ορισμένες πλατφόρμες, όπως η Αναζήτηση Google ή οι Χάρτες Google. Αυτή η καθυστέρηση παρατηρείται συνήθως μετά από συγχώνευση προφίλ. Οι καθυστερήσεις λόγω συγχώνευσης συνήθως αποκαθίστανται εντός λίγων ημερών. 

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν παλαιότερες κινητές συσκευές και λειτουργικά συστήματα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα κατά την υποβολή κριτικών. Για την επίλυση του προβλήματος, οι πελάτες θα πρέπει να ενημερώσουν το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση της εφαρμογής Χάρτες Google που χρησιμοποιούν.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού