Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

Trả lời các câu hỏi sau để yêu cầu một bản sao, sửa đổi hoặc vô hiệu hóa biểu mẫu thuế của Hoa Kỳ cho một năm tính thuế cụ thể.

Lưu ý quan trọng: Bạn hãy đảm bảo mình đã đăng nhập với tư cách là người dùng chính của tài khoản tạo doanh thu mà bạn đang truy vấn trước khi liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn cũng có thể chuyển đổi tài khoản.
What type of payments have you received from Google?
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
true
82437
false