Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

Hãy trả lời các câu hỏi sau để yêu cầu một bản sao, bản sửa đổi hoặc để khiếu nại một tờ khai thuế Hoa Kỳ cho một năm tính thuế cụ thể.

Lưu ý quan trọng: Đảm bảo rằng bạn đăng nhập với tư cách là người dùng chính của tài khoản tạo doanh thu mà bạn đang có thắc mắc trước khi liên hệ với chúng tôi. Nếu đã đăng nhập, bạn cũng có thể chuyển đổi tài khoản.
What type of payments have you received from Google?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437
false