Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S)

Svara på följande frågor om du vill begära en kopia av, revidera eller ogiltigförklara ett amerikanskt skatteformulär för ett visst skatteår.

Viktigt: Se till att logga in som den primära användaren av det aktuella inkomstgenererande kontot innan du kontaktar oss. Om du redan är inloggad kan du också byta konto.
What type of payments have you received from Google?
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?