Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

Odpowiedz na poniższe pytania, aby poprosić o wydanie kopii formularza podatkowego Stanów Zjednoczonych, skorygowanie go lub unieważnienie dla danego roku podatkowego.

Ważne: zanim się z nami skontaktujesz, zaloguj się jako główny użytkownik konta generującego przychody, którego dotyczy zapytanie. Po zalogowaniu się możesz również przełączać konta.
What type of payments have you received from Google?
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem