Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

כדי לבקש העתק או שינוי של טופס מס של ארה"ב לשנת מס מסוימת, או להגיש ערעור לגביו, צריך לענות על השאלות הבאות.

חשוב: לפני שתפנו אלינו, עליכם לוודא שנכנסתם למערכת באמצעות פרטי המשתמש הראשי בחשבון הרלוונטי – החשבון שמייצר את ההכנסות. אם כבר נכנסתם למערכת, אתם יכולים גם להחליף חשבונות.
What type of payments have you received from Google?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
1626103515835814780
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
82437
false