Request a year-end US Tax form (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

על מנת לבקש העתק, שינוי או ביטול של טופס מס של ארה"ב לשנת מס מסוימת, יש לענות על השאלות הבאות.

חשוב: לפני פנייה אלינו, יש לוודא שנכנסתם למערכת באמצעות פרטי המשתמש הראשיים בחשבון הרלוונטי - החשבון שמייצר את ההכנסות. אם אתם כבר בתוך המערכת, באפשרותכם גם להחליף חשבונות.
What type of payments have you received from Google?
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
82437
false