Ζητήστε ένα φορολογικό έντυπο τέλους έτους των ΗΠΑ (1099-MISC, 1099-K, 1042-S, 1099-NEC)

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις για να ζητήσετε ένα αντίγραφο, αναθεώρηση ή αμφισβήτηση ενός φορολογικού εντύπου των ΗΠΑ για ένα συγκεκριμένο φορολογικό έτος.

Σημαντικό: Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως ο κύριος χρήστης του λογαριασμού που δημιουργεί έσοδα και για τον οποίο υποβάλετε ερώτηση προτού επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι, μπορείτε επίσης να αλλάξετε λογαριασμούς.
What type of payments have you received from Google?

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
12917848915698828439
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
82437