Problēmas novēršana

Lai skatītu detalizētu informāciju par grāmatas statusu, atveriet savu grāmatu katalogu un virziet peles kursoru virs statusa ziņojuma.
Kādas problēmas jums radušās?
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?